RSS

เท่าทันการเกษตรในยุคพืชผลราคาแพง

14 ส.ค.

13 ส.ค. ผมได้มีโอกาสไปเป็น วิทยากร ในนาม สำนักเสริมศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับ วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเขาใช้ video conference ไปยัง นราธิวาส แทนที่ผมจะต้องไปที่พื้นที่ (เพราะอาทิตย์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยมาก จนเป็นที่กังวลของอาจารย์ผู้ใหญ่ของสำนักฯ เราจึงขอยกเลิกการเดินทางครับ)

 ประเด็นหลักที่ผมเสนอก็คือ

1) พืชผลการเกษตร ราคาแพง เพราะ ราคาน้ำมัน กับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

2) ราคายางพารา ซึ่งเป็น สินค้าหลักของ นราธิวาส จะยังคงราคาสูงอยู่อีกหลายปี ภายใต้สมมติฐานบางอย่าง เช่น ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาทดแทนการผลิต ยางรถยนต์ / ไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันก็มีเงื่อนไข หลายตัวที่อาจจะมีผลต่อราคาใน 7-10 ปีข้างหน้า

3) ทางออกสำหรับ อนาคตที่ไม่แน่นอน ผมเสนอให้ พิจารณาทั้งในระดับปัจเจก และชุมชนท้องถิ่น โดยเสนอ การสร้างความมั่นคงของระบบอาหารให้ได้ในระดับครัวเรือน โดยอาศัย รูปแบบเกษตรประณีต 1 ไร่ และ สร้างความมั่นคงในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัย แผนแม่บทชุมชน และวิสาหกกิจชุมชน

4) ผมทิ้งคำถามสุดท้าย ซึ่งจริงๆ มันควรถูกถามตั้งแต่ต้นว่า “เป้าหมายของการรู้เท่าทันคืออะไร” เพราะเป้าหมาย มันจะมากำหนดวิธีการ

ในช่วงท้าย มีประเด็นแลกเปลี่ยน ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจ ก็คือ คำถามจาก ผอ.วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส (ผอ.ปกรณ์) ที่ว่า แล้ว วิทยาลัยชุมชนควรทำอะไรในสถานการณ์แบบนี้ อีกทั้ง แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมการศึกษา กำหนดว่า วิทยาลัยชุมชนต้องพยายาม train คนจากภาคเกษตร ไปสู่ภาคบริการให้มากขึ้น

อ.กำพล ซึ่งเป็น ผอ.สำนักเสริมฯ ได้เสนอความเห็นแย้งว่า  ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะทำให้ งานภาคการเกษตรมีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นจริงแล้ว ที่เราเห็นแนวโน้มคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศ เริ่มกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร ดังนั้น อาจารย์จึงเห็นว่า วิทยาลัยชุมชน ควรจะทำในทางกลับกัน คือ พยายามทำให้เด็กรุ่นใหม่ หันกลับมาสนใจงานภาคการเกษตร

สำหรับผม ผมเสนอว่า กระแสเยาวชนทั้งประเทศนี้ ก็เป็นแบบที่ ผอ.บอก คือ ทิ้งภาคเกษตร สนใจแต่จะไปเป็น ลูกจ้างเอกชน สิ่งที่ วิทยาลัยชุมชนควร (ต้อง) ทำก็คือ การทานกระแสนี้ ให้ได้ ไม่ใช่ตามกระแส และ ผมเสนอว่า หากจะอบรมให้เข้าสู่ภาคบริการจริงๆ ก็ควรเป็น การอบรมที่จะบ่มเพาะ จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่จิตวิญญาณของการเป็นลูกจ้างมีฝีมือเท่านั้น ซึ่งมีหน่วยงานอื่นๆ เขาทำอยู่แล้ว

agri1  อันนี้เป็นไฟล์ powerpoint ที่ใช้ครับ (10 MB)

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 14, 2008 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: