RSS

จดหมายถึง ห่ะ! โลกร้อนฯ

11 ต.ค.

ปฏิกิริยาจากบทความขนาดยาวของผมเรื่อง ห่ะ! โลกร้อน ทุก 1,500 ปี? : ความจริงที่น่าอึดอัด

ผมได้คัดลอกมาจาก จดหมายที่มีไปถึง Onopen.com และผมก็ได้ลง คำตอบ เอาไว้แล้ว

จดหมายถึง ห่ะ! โลกร้อนฯ

สวัสดีครับ เจ้าสำนักโอเพ่น

ติดตามอ่านคมภีร์โอเพ่นมานานครับ ตั้งแต่ฉบับกระดาษเป็นตัวเป็นตนจนถึงขั้นไร้ตัวตนมีแต่อิเล็กตรอนครับ ได้ประโยชน์ ได้ความรู้ อย่างไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชอบมากที่มีความเห็นหลายๆ ด้านมาลงเว็บเผยแพร่ ทำให้เห็นภาพได้มาก

อย่างล่าสุดเรื่องโลกร้อน ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดว่าโลกร้อนจริง แต่สาเหตุยังเป็นที่ถกเถียงกัน โอเพ่นก็ลงทั้งสองอย่าง

พอดีได้อ่านบทความของ คุณวีรบูรณ์ วิสารทสกุล เรื่อง “ห่ะ! โลกร้อนฯ” ก็ได้เห็นความมีลูกเล่นของวิทยาศาสตร์สถิติ ที่เล่นวาดรูปกราฟเล่นๆ กัน

ผมอยากจะฝากถามคุณวีรบูรณ์ว่า กราฟรูปไม้ฮอกกี้ ที่เขาวัดอุณหภูมิทั่วโลก แล้วสรุปว่าโลกร้อนขึ้นจริง แต่คุณวีรบูรณ์บอกว่ากราฟนั้นเป็นกราฟที่เต้าขึ้นมาเพราะมันไม่ได้วัดที่ขั้วโลกซึ่งทำให้มีตัวแปรมากมายทำให้ค่าคลาดเคลื่อน ผมก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่า การที่วัดอุณหภูมิทั่วโลกมันก็ถูกต้องไม่ใช่หรือ เพราะว่ามันก็เป็นการวัดอุณหภูมิของโลกทั้งโลก ซึ่งเป็นส่วนพื้นภาคที่คนเราอยู่จริงๆ มันก็ทำให้เห็นว่า โลกร้อนขึ้นจริง

จากข้อมูลที่นำมาแสดงไว้ ทำให้ผมคิดได้อีกว่า ที่อุณหภูมิทั่วโลกมันร้อนขึ้นจริงนั้น ก็น่าจะเป็นเพราะ Urban heat island profile อย่างที่คุณผู้เขียนได้แสดงไว้ เมื่อย้อนไปดูสาเหตุทีก่อให้เกิด Urban heat island profile คุณวีรบูรณ์ก็บอกว่าเพราะจากการขาดต้นไม้ และการใช้พลังงาน

แล้วอะไรที่ทำให้ขาดต้นไม้ และใช้พลังงานมาก คำตอบก็คือ การบริโภคของคน ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าจากอุตสาหกรรมรถยนตร์และน้ำมัน

ครับ ผมอ่านข้อมูลจากคุณวีรบูรณ์เท่านั้น แต่ได้ข้อสรุปที่ต่างกันมากมาย ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณวีรบูรณ์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ เพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้น หรือผมอาจเข้าใจผิดไป

หวังว่าคงจะอ่านจดหมายนี้พอเข้าใจครับ

สุดท้ายขอให้โอเพ่นเป็นดั่งต้นไม้ แผ่กระจายกิ่งก้านสาขา ออกลูกผลแห่งปัญญาได้ดกๆ และเป็นที่ร่มรื่นแก่ผู้อ่านทุนน้อยอย่างผมด้วยเถิด และฝากบอกผู้เขียนทุกคนด้วยว่าชอบมากครับ โดยเฉพาะ คนชายขอบกับคุณโตมร

ขอบคุณที่อ่าน

คนกินหมี่

…………………………

ข้อข้องใจว่าด้วย การเต้าขึ้นมาของ กราฟไม้ฮ๊อกกี้

กราฟ Hockey Stick ทำขึ้นโดย Michael Mann นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของ IPCC ในปี 1998

เป็นการทำการวิจัยเพื่อล้มล้างประวัติศาสตร์โลก แล้วเขียนขึ้นใหม่เพื่อแสดงว่ามนุษย์ทำให้โลกร้อนอย่างผิดปกติในศตวรรษปัจจุบันหลังจากที่เผยแพร่เกิดการโต้แย้งอย่างมาก ทั้งในแง่ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และในเรื่องกระบวนการทางสถิติที่ใช้ในการประมวลสรุปผล  ต่อมาสภาคองเกรส ต้องการข้อยุติ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนของประเทศสหรัฐ

สภาคองเกรซ จัดตั้งทีมตรวจสอบสองทีม ที่ทำงานเป็นอิสระจากกันทีมแรก เป็นการตรวจสอบกรรมวิธีทางสถิติ ที่ใช้ในการประมวนผลเป็นข้อสรุปนำโดย Edward Wegman นักสถิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย George Mason

ทีมที่สอง ให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ นำโดย Gerald North แห่ง National Academy of Science (NAS) ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวม 12 คน

ทั้งสองทีมทำการศึกษาและเข้าแถลงให้สภาคองเกรสทราบในเดือนมิถุนายน 2006

ผลการตรวจสอบกรรมวิธีทางสถิติ ที่ใช้ในการประมวลผลเป็น hockey stick พบความบกพร่องในกรรมวิธีสถิติ ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ทีมนักสถิติศาสตร์ของ Wegman ให้ข้อแนะนำต่อสภาคองเกรสว่า

Overall, our committee believes that Dr. Mann’s assessments that the decade of the 1990s was the hottest decade of the millennium and that 1998 was the hottest year of the millennium cannot be supported by his analysis.

เป็นความเห็นที่น่าจะเรียกได้ว่า “ไม่ผ่าน”

ในส่วนของทีมนักวิทยาศาสตร์นั้น พบความบกพร่องหลายอย่างซึ่งได้มีการแสดงความเห็นกันไปบ้างแล้วใน ตอนแรกๆ ถ้าจะกล่าวแบบรวบยอด เพื่อให้เข้าใจง่าย ทีมตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่า hockey stick มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ “เฉพาะช่วง 400 ปีสุดท้าย” ช่วงเวลาที่เก่ากว่านั้นถือว่า ยังมีความไม่แน่นอน

North แสดงความมั่นใจในประเด็นที่ทศวรรษท้ายๆ นี้ อุ่นที่สุดในรอบ 400 ปี ความมั่นใจในส่วนนี้ มิใช่ประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อกล่าวถึง ประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งคือ ปัจจุบันอุ่นที่สุดในรองพันปีหรือไม่ เขากลับใช้คำที่มีความหมายอ่อนลงอย่างมาก ว่า “พอเชื่อได้” (plausible)

“plausible” is another way of saying it doesn’t meet the scientific standards of certainty. That’s because it’s also possible there were major warm periods long ago that don’t show up in the hockey stick data.

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ ผลงานของ Mann เชื่อถือได้ในช่วง 400 ปีสุดท้าย  ช่วงเวลาที่เก่ากว่านั้น ก็มิได้ผิดอย่างชัดเจน แต่มีลักษณะว่า ไม่แน่นอนบทสรุปแบบรวบยอด ต่อผลงานที่มีความสมบูรณ์เฉพาะช่วง 400 ปีสุดท้ายนี้ คณะกรรมการมีความเห็น ไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ผ่าน 8 คน ไม่ผ่าน 4 คน

เรื่องใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบมากๆ ในระดับที่เปลี่ยนตำราประวัติศาสตร์ของโลกการจะเปลี่ยนแปลง น่าจะมีความเห็นที่เป็นเอกภาพมากกว่านี้คณะกรรมการสองกลุ่ม คณะหนึ่งให้ความเห็น “ไม่ผ่าน”อีกคณะให้ผ่านแบบ “ไม่สมบูรณ์”

คณะกรรมฝ่ายวิทยาศาสตร์ เห็นด้วยเฉพาะช่วง ค.ศ. 1600 เป็นต้นมาจนถึงปัจุบัน ส่วนที่เก่ากว่านั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า “ยังมีความไม่แน่นอน” มีความเป็นไปได้ที่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น คือช่วง Medieval Warm Period จะร้อนกว่าปัจจุบัน

ช่วงเวลา Medieval Warm Period นั้นมีหลักฐานทางโบราณคดีชัดเจนว่าไวกิ้งเคยเข้าไปตั้งอาณานิคมที่เกาะกรีนแลด์

เราคงทราบว่าเกาะกรีนแลนด์ในปัจจุบันนั้น ยังหนาวเย็นกันดารจนคนปัจจุบันที่มีเทคโนโลโยพร้อม ยังอาศัยอยู่อย่างลำบาก แล้วคนไวกิ้งเมื่อพันปีก่อน จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานทำฟาร์มบนเกาะกรีนแลนด์ได้อย่างไร

คำตอบคือ Medieval Warm Period นั้น น่าเชื่อได้ว่าโลกเคยอุ่นกว่าปัจจุบันมากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดีสนับสนุน หนักแน่นกว่ากราฟของ Mann มากและก่อนหน้าที่ Mann จะทำ hockey stick ทุกคนก็เชื่อเช่นนั้น

ขอบคุณครับ ที่ทำให้ผมได้เรื่องเอามาเขียนต่อด้วยครับ

วีรบูรณ์

ปล. เป็นข้อมูลจาก คุณกาลามะชน

Advertisements
 
 

ป้ายกำกับ:

One response to “จดหมายถึง ห่ะ! โลกร้อนฯ

  1. หมูอวบ

    มีนาคม 7, 2010 at 12:30 pm

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: