RSS

ปฎิญญาประชาชน “ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง”

29 เม.ย.

เราประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชาติมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ความขัดแย้งแบ่งฝ่าย แบ่งสีที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่ความรุนแรงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ภาพลักษณ์ของชาติในทางระหว่างประเทศ ทั้งยังเป็นเหตุสำคัญที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจซึ่งมีปัญหาจากเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วให้ทรุดหนักลงไปอีก นอกจากนั้น ความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองนี้ก็ยังสร้างรอยร้าวทางสังคมลึกลงไปยังภูมิภาคต่างๆ จนถึงในครอบครัว

 

เราเห็นว่าหากปล่อยให้การณ์ยังคงเป็นเช่นนี้  สังคมไทยก็จะแตกเป็นเสี่ยง ทั้งยังอาจเกิดสงครามกลางเมืองที่คนไทยลงมือเข่นฆ่าคนไทยด้วยกันเอง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักรและชาติไทยก็จะสูญสลาย นำความพ่ายแพ้ สูญเสียยับเยินมาสู่คนไทยทุกคนทั้งชาติ

 

เราทั้งหลายจึงไม่อาจนิ่งดูดาย ปล่อยให้สยามรัฐนาวาที่รุ่งเรืองมาได้นับพันปี ต้องมาล่มสลายลงในชั่วอายุของเรา เราทั้งหลายจึงร่วมกันประกาศปฏิญญาประชาชนไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง” ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา ความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง

 

ข้อ ๒ เราขอยืนยันว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่กระทำได้ เราขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพของผู้อื่นและกฎหมาย ไม่อ้างเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของตน มาละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นและไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมือง

 

ข้อ ๓ เราขอเรียกร้องให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันหาทางออกให้ความขัดแย้งนี้โดยสันติวิธี เราขอให้ผู้นำทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลทั้งหลายที่กำลังทำตนเป็นผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนและกลุ่ม หยุดการกระทำนอกวิถีประชาธิปไตยที่จะนำชาติไทยไปสู่หายนะ 

 

ข้อ ๔ เราขอเรียกร้องให้ยุติการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และยุติการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม เพราะพระมหากษัตริย์ ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองทั้งปวง

 

ข้อ ๕ เราขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ไม่นิ่งดูดาย ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน และการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียวในการใช้กฎหมายกับทุกฝ่าย ทุกผู้ ให้สมกับที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เงินเดือนเลี้ยงชีพจากภาษีอากรของประชาชนทุกคนในประเทศนี้

 

ข้อ ๖ เราขอวิงวอนให้สื่อมวลชนรักษาจรรยาบรรณ โดยไม่ใช้สื่อซึ่งเป็นพาหะนำข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชน ไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของตนเองหรือของกลุ่ม และละเว้นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง

 

ข้อ ๗ เราขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นให้เกิดการปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชัง แบ่งฝ่าย ยุติการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นแก่ผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดการแบ่งขั้ว

 

ข้อ ๘ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสในวิถีทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียวในการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของนิติธรรม และต้องเปิดโอกาสให้สังคมสามารถตรวจสอบการ   กระทำทุกอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่

 

ข้อ ๙ เราขอให้ประชาชนทุกคน ทุกผู้ซึ่งมีความรักชาติที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ เผยแพร่ปฏิญญาฉบับนี้ไปยังเครือข่ายและผู้ที่รู้จักมักคุ้นและร่วมกันลงชื่อในปฏิญญาประชาชนฉบับนี้ในบัญชีแนบท้าย เพื่อนำปฏิญญาประชาชน  และรายชื่อผู้สนับสนุนส่งไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่กำลังขัดแย้งกัน

 

เราเชื่อว่าเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมที่ไม่นิ่งดูดายเท่านั้นที่จะระงับยับยั้งเภทภัย  และหายนะของบ้านเมืองที่กำลังคืบคลานเข้ามาได้  ในทางตรงข้าม  ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมยังเพิกเฉย  เมื่อหายนะและความรุนแรงที่นำมาซึ่งการหลั่งเลือดและน้ำตาเกิดขึ้น  ผู้ที่รับผลร้ายก็คือประชาชนทั้งประเทศ  ไม่เว้นแม้แต่ผู้เดียว!

 

กรุณาส่งรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนปฏิญญาประชาชน กลับมาที่
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๕๓๘/๑  ถนนสามเสน
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐
บัญชีรายชื่อผู้ร่วมลงนามสนับสนุนปฏิญญาประชาชน

๑. ชื่อ…………………………………………………………….ลายเซ็น………………………
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………

๒. ชื่อ…………………………………………………………….ลายเซ็น………………………
     ที่อยู่……………………………………………………………………………………………

๓. ชื่อ…………………………………………………………….ลายเซ็น………………………
     ที่อยู่……………………………………………………………………………………………

๔. ชื่อ…………………………………………………………….ลายเซ็น………………………
     ที่อยู่……………………………………………………………………………………………

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: