RSS

อ่านสร้าง”ชาติ”

26 ส.ค.

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า “การอ่านทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์”

“การ สร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือจะสร้างความเปลี่ยนแปลง” อย่างไม่ต้องสงสัย มีตัวอย่างยืนยันมากมายทั้งในระดับบุคคลตลอดจนระดับชาติ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนมีนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรนี้ไปถึงผู้อื่นๆ ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง

มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน เชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญที่สุดเราเชื่อว่าการจัดการเรื่องหนังสือรับบริจาคที่ดี ผู้รับหนังสือต้องเป็นผู้เลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการ เพราะจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน เพราะการเริ่มต้นที่ตัวเองเลือกและเป็นเจ้าของ ไม่ใช่ถูกกำหนดแบบยัดเยียด

 

ยิ่ง กว่านั้น เราเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ การให้และการ

แบ่งปันที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ ทั้งเป็นผู้บริจาคหนังสือดีมือสอง เป็นอาสาสมัครในกระบวนการจัดการหนังสือบริจาค

“หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ได้ที่เว็บไซต์ http://www.read4thai.org

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตแทบทุกคนล้วนแต่ กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นการพัฒนาชีวิต ฝึกสมองให้คิดเฉียบคมมากขึ้น ทำให้รู้ทันโลก ทันคน รู้จักตนเอง การอ่านสามารถสร้างคนให้มีลักษณะหรือบุคลิกของการเป็นคนที่คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดรอบคอบ และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและสังคม

 

แต่ ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง ประเทศสิงคโปร์ ประชากรมีสถิติการอ่านหนังสือสูงถึงปีละ 40-50 เล่ม ประเทศเวียดนามประชากรอ่านหนังสือประมาณ 60 เล่มต่อปี ขณะที่ประชากรในประเทศไทยมีสถิติการอ่านหนังสืออยู่เพียง 2 เล่มต่อปีเท่านั้น ด้วยหนังสือดีมือสอง จะช่วยแก้ปัญหา

1.ประชากรนอกเขตเทศบาลมีการอ่านน้อยกว่าประชากรในเขตเทศบาล

2.หนังสือมีราคาแพง

3.ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งบริการ เช่น ร้านหนังสือน้อย ไม่มีห้องสมุดหมู่บ้าน

4.ห้องสมุดโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อยจึงขาดความหลากหลายในการเลือกซื้อหนังสือ

เพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย ยกระดับคุณภาพการอ่านเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการรับบริจาคหนังสือมือสอง และเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

สำหรับกลุ่มเป้า หมาย ในการรับหนังสือ มีทั้งห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน กลุ่มองค์กรชาวบ้าน เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ
ส่วน กลุ่มเป้าหมายในการบริจาคหนังสือ พนักงานบริษัท คนชั้นกลางที่ชอบอ่านหนังสือ นักเรียนในเมือง

หวังว่า ทุกคนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย เพื่อเกิดศูนย์รับบริจาคและบริหารหนังสือมือสองที่ยั่งยืนต่อสังคม

และ เมื่อนั้น การอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ่านสร้างชาติ รับบริจาคหนังสือดีๆ ให้คนไทยได้อ่านหนังสือมากขึ้น …รู้เท่าทันผู้คน สถานการณ์ เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ

….ที่สำคัญจะทำให้สร้างชาติได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01epe01260852&sectionid=0147&day=2009-08-26

 
 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: