RSS

ปรัชญาเศรษฐกิจ “เงินปากผี” (ตอน 2)

13 พ.ย.
เมื่อวานได้พูดถึงปฐมบทว่าด้วย “สัจจะออมทรัพย์” สัจจะที่เริ่มต้นจาก “ออมวันละบาท”
ซึ่งแม้ว่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อเดินทางไปทั่วประเทศขยายแนวความคิดดังกล่าว จนหลายจังหวัดสามารถนำต้นแบบจากน้ำขาว ไปทำสำเร็จอย่างที่จังหวัดจันทบุรี ตราด เป็นต้น และพัฒนามาเป็นนโยบายกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาล 
แต่วันหนึ่ง ! เริ่มมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสิ่งที่คิดและทำมากับมือ
การออมก็คือออม “ไม่ใช่การกู้หากไม่จำเป็น” แต่ความจริงชาวบ้านยังไม่เข้าใจเนื้อแท้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จึงมาเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อกู้เงิน ทำให้ติดหนี้แทนกลายเป็นปัญหาใหม่
เรื่องราวเหล่านี้เองที่ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาให้ประชาชนไปเรื่อยๆ โดยมานั่งเทียบเคียงกับระบบการจัดสวัสดิการแบบบริษัทประกันภัย ในที่สุดได้เปลี่ยนแนวคิดจากสัจจะออมทรัพย์ หันมา “ลดรายจ่ายวันละบาท” เพื่อจัดกองทุนสวัสดิการ โดยกลับมาตั้งต้นทำที่บ้านน้ำขาวอีกครั้ง
นี้คือที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจ “เงินปากผี”!
เมื่อเกิดความคิดใหม่ผมถึงกับประกาศในเวทีสัมมนาแห่งหนึ่งว่าจะหยุดเดินสายเรื่องพูดเรื่องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชั่วคราว เพื่อกลับไปทำการลดรายจ่ายที่บ้านผมก่อนตามแนวคิดใหม่แล้วค่อยมาพูดกัน
โดยเสนอให้ชาวบ้าน ฝึกลดรายจ่ายส่วนตัววันละบาท พอสิ้นเดือนเทเงินนี้ออกมา เอาเงินมารวมกับกลุ่มเล็กๆ ราว 50 คน
ในกลุ่มเล็ก เลือกตัวแทนคนที่เชื่อใจเอาเงินฝากไว้กับเขา แล้วให้แต่ละกลุ่มมารวมกันในระดับตำบลหรือเทศบาล เลือกตัวแทนเป็นกรรมการระดับตำบล 3 คน ที่เชื่อว่า เก่ง ดี ซื่อสัตย์ ที่สุดไปเปิดบัญชี ธนาคาร
ด้วยสูตรที่คิดขึ้นมาเองทั้งหมดนี้ เมื่อฝากครบ 180 วันหรือ 6 เดือน กลุ่มระดับตำบลที่มีโครงสร้างจากกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มในตำบล สามารถจัดสวัสดิการได้
แนวคิดกองทุนสัจจะ ลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการชุมชน เมื่อสัจจะลดรายจ่ายครบ 180 วันได้รับสวัสดิการ 9 เรื่อง
1.เกิด จ่ายให้ลูก 500 บาท แม่นอนโรงพยาบาลได้คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน/ครั้ง ปีละไม่เกิน 2,000 บาท
2.แก่ สัจจะครบ 15 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 300 บาท
สัจจะครบ 20 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 400 บาท
สัจจะครบ 25 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 500 บาท
อัตราสูงสุด สัจจะครบ 60 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 1,200 บาท
 
3.เจ็บ นอนโรงพยาบาล ได้รับค่าเสียโอกาสคืนละ 100 บาท ปีละไม่เกิน 10 คืน/ราย
 
4.ตาย
สัจจะ 180 วัน ตายได้ค่าทำศพ 2,500 บาท
สัจจะ 365 วัน ตายได้ค่าทำศพ 5,000 บาท
อัตราสูงสุด สัจจะ 5,840 วัน ตายได้ค่าทำศพ 30,000 บาท
 
5.ทุนการศึกษา ยืมกองทุน 30%
6.คนด้อยโอกาส สำรวจนำชื่อฝากกองทุนเพื่อรับสวัสดิการ
7.สวัสดิการคนทำงาน จ่ายให้คนละ 130 บาท/วัน/เดือน ฝากออม 100 บาท 30 บาทฝากสัจจะ
8.สวัสดิการเงินกู้ ตายกองทุนจ่ายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน มีการผ่อนส่งสม่ำเสมอ
9.สวัสดิการเงินฝาก ตายจ่ายให้ 50% ของเงินฝาก แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และมีการฝากสม่ำเสมอ
 
กติกาของกองทุนสวัสดิการชุมชน
– ต้องสมัครใจที่จะทำสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำกองทุนสวัสดิการชุมชน
– กำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
– ต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน และต้องเสียค่าสมัครสมาชิก คนละ 20 บาท
– กำหนดการนำเงินสัจจะ โดยรวบรวมเองที่บ้าน แล้วมาส่งให้คณะกรรมการเดือนละครั้ง
– การบริหารจัดการในรูปแบบของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 50 คน เลือกกรรมการ 1 คนให้อยู่ครบเกษียณ หรือลาออก หรือมีความผิดให้ออก กรรมการที่ทำงานติดต่อกันเกิน 15 ปี ขึ้นไป อายุครบ 60 ปีเกษียณรับบำนาญเพิ่มอีก 1 เท่าของสมาชิก
– การบริหารการเงิน 20% ตั้งเป็นกองทุนสำรอง 30% ตั้งเป็นกองทุนให้ยืม ทำวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เอาเปรียบสังคม หรืออาชีพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายคุณภาพชีวิต ผลผลิตที่เกิดจากการยืมเงินนี้เอาไปลงทุนค้าขายให้สมาชิก ต้องมีส่วนลดต่ำกว่าท้องตลาด ยืมเพื่อการศึกษาให้ตามหลักฐานการจ่าย การยืมเงินกองทุนสวัสดิการนี้ไม่มีดอกเบี้ย ส่วน 50% ที่เหลือ จ่ายสวัสดิการ 9 เรื่อง
– สมาชิกจะได้รับสวัสดิการทุกเรื่องที่กองทุนจัดขึ้น ผู้รับผลประโยชน์ควรเป็นสมาชิกด้วย
– สมาชิกขาดสัจจะเมื่อใด หมดสภาพเป็นสมาชิกแต่จะได้รับเงินสัจจะคืนหลังหักค่าใช้จ่ายก่อนเฉพาะคนที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการเลย
– หากมีปัญหาอื่นๆ คณะกรรมการสามารถออกกติกาเพิ่ม โดยไม่ขัดกับของเดิม
Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 13, 2009 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: