RSS

ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์…..กรณี เลขาธิการศาลปกครอง

19 มิ.ย.

ผมอ่านข่าว นี่แล้ว ต้องมึนงงไปตามระเบียบ ฟังอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นว่าไม่มี ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ อย่างน้อยก็ไม่เหลือความสง่างามของ คนเป็นเลขาธิการศาลปกครองอันใดไว้เลย…………..

ป.ป.ช.ยกคำร้อง”ชาญชัย”ตุลาการศาลปค.จ้างทำวิจัย ชี้ไร้เจตนาแสวงประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะ ป.ป.ช.กล่าวถึงผลประชุมป.ป.ช.เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมป.ป.ช.ได้พิจารณาเรื่องกล่าวหานายชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด สมัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มีส่วนได้เสียกรณีจ้างสถาบันพระปกเกล้าทำคู่มือในการปฏิบัติราชการของศาลปกครอง ที่มีนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในปี 2543 นางกาญจนารัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ได้เสนอให้นายชาญชัยจ้างสถาบันพระปกเกล้าทำวิจัย 2 โครงการ มูลค่า 4.3 ล้านบาท ที่ต่อมาสถาบันพระปกเกล้าได้จ้างนายชาญชัยและนางกาญจนารัตน์เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยทั้งสองเรื่อง โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ทั้งสองคนๆ ละ 3.8 แสนบาทนายอภินันทน์ กล่าวว่า คณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและสถาบันพระปกเกล้า อันเป็นการทำวิจัยทางวิชาการ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ จึงได้ว่า จ้างนายชาญชัยและนายกาญจนารัตน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ กระทั่งงานวิจัยแล้วเสร็จ นางกาญจนารัตน์ได้เสนอให้แก้ไขก่อนจะตรวจรับและนำเสนอนายชาญชัยอนุมัติจ่ายค้าจ้างในปี 2547 ซึ่งเป็นการดำเนินการในขั้นตอนตามปกติของราชการ ถือเป็นการกระทำผูกพันไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นได้ และข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่าบุคคลทั้งสองมีเจตนาพิเศษที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ จึงขาดเจตนาการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และ 157  ที่ประชุมป.ป.ช.จึงมีมติว่าข้อกล่าวหาของทั้งสองคนไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1276926369&grpid=&catid=17

ส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1276870396&grpid=no&catid=17

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 19, 2010 in เรื่องควรรู้

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: