RSS

โครงการเดินเพื่อสันติปัตตานี

28 มิ.ย.

หลักการและเหตุผล
ความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,000 คน นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547 สาเหตุของความขัดแย้งอาจเนื่องมาแต่ฝ่ายหนึ่งต้องการให้เกิดการผสมผสานกลมกลืน แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการความยุติธรรมตลอดจนการคงรักษาความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์อื่น ๆไว้ หากมุ่งให้เกิดการแพ้ชนะกัน ความขัดแย้งก็คงจะยืดเยื้อต่อไป จึงน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่พลเมืองไทย ทั้ง 76 จังหวัด จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงโดยเร็ว  มีข้อขัดแย้งประการใด พึงใช้การพูดคุยแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา อันจะนำไปสู่การเจรจาและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีต่อไป

การเรียกร้องดังกล่าว ไม่น่าจะเป็นเพียงการเรียกร้องต่อผู้อื่นเท่านั้นหากควรเรียกร้องต่อตัวเราเองและมีการกระทำเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงริเริ่มโครงการเดินเพื่อสันติปัตตานีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว

การเดินเพื่อสันติปัตตานีครั้งนี้  จะเป็นความพยายามเชื่อมโยงสันติภายในของผู้เดิน  เข้ากับเรื่องของสังคม หรือเชื่อมโยงกับสันติสังคมด้วย       

วัตถุประสงค์

  1. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้มาพูดคุยกัน เพื่อร่วมกันคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  2. เรียกร้องพลเมืองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะมีเชื้อสายใดให้ถือเป็นภารกิจของตนที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  3. เรียกร้องให้พลเมืองไทยนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนใจศึกษาปัญหาและความเดือดร้อนของพลเมืองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเห็นใจ อันจะมีส่วนช่วยให้มีการแก้ไข ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
วิธีดำเนินงาน

เดินอย่างสงบและตั้งจิตมั่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ไปถึง  มัสยิดกลางปัตตานี ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร

องค์กรผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี โดยความร่วมมือกับสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ร่วมเดิน
อาสาสมัครร่วมเดินในเบื้องต้น ที่ปวารณาที่จะเดินตลอดระยะทางที่กำหนด มีดังนี้

  1. นายโคทม   อารียา
  2. นายประมวล   เพ็งจันทร์
  3. น.ส.งามศุกร์ รัตนเสถียร

และยังเปิดรับอาสาสมัครร่วมเดินคนอื่นๆ ไม่ว่าจะร่วมเดินตลอดระยะทาง หรือเดินเป็นบางช่วงก็ได้

ดาวน์โหลดใบสมัครกันที่นี่เลยครับ

http://www.peace.mahidol.ac.th/th/doc/Pattani_Peacewalk.doc

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 28, 2010 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: