RSS

60 ปี ปาริชาติ วลัยเสถียร….วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ

10 พ.ย.

เนื่องด้วยครบรอบอายุ 60 ปี รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร ลูกศิษย์ ลูกหา และอาจารย์ที่ร่วมงาน

จึงร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการงาน “บทบาทพหุภาคีเพื่อการขับเคลื่อนพลังอำนาจของชุมชนฯ” เพื่อเป็นการบูชาครู นักพัฒนา คนหนึ่ง

08.30 – 09.30 น.          ลงทะเบียน ณ ห้องปริ๊นซ์ 2-3

09.30 – 09.35 น.          การแสดงพิธีเปิดงานชุด “รำกฤษดาภินิหาร”

09.35 – 10.00 น.          กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม

09.50 – 10.00 น.          เชิญชมวีดีทัศน์ ประวัติ และผลงานของ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร ครูนักพัฒนา

10.00 – 11.00 น.          อภิปรายเป็นคณะ “บทบาทครูนักพัฒนา จากกรณี อาจารย์ปาริชาติ วลัยเสถียร”

                                    โดย      

                                     ร้อยตำรวจเอก รองศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

                                     อาจารย์บัณฑร  อ่อนดำ               คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย

                                     ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                     นางทิพย์รัตน์      นพลดารมย์        ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา       ดำเนินรายการ

11.00 – 11.30  น.         ปาฐกถาเกียรติยศเรื่อง “บทบาทพหุภาคี: การพัฒนากับการขับเคลื่อนพลังอำนาจของชุมชน” โดย รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร 

11.30 – 12.00 น.          คณะศิษย์และกัลยาณมิตร แสดงมุฑิตาจิตต่อ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

12.00 – 13.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30  – 15.30 น.          เสวนาโต๊ะกลม (แบ่ง 4 กลุ่ม)

รายละเอียดตาม file นี้ ครับ  กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 10, 2010 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: