RSS

งานปาฐกถา ประจำปี 2554 มูลนิธิโกมล คีมทอง

01 ก.พ.

วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. การแสดงละคร ของกลุ่มมะขามป้อม
๑๓.๒๐ – ๑๔.๐๐ น. การแสดงดนตรี โดย พจนาถ พจนาพิทักษ์
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.   เสวนาชาวบ้าน “ผลกระทบจากนโยบายรัฐ”กับแผนพัฒนาประเทศ”
ผู้ร่วมเสวนา ผู้แทนชาวบ้าน
– พ่อหลวงจอนนิ โอ่โดเซา ที่ปรึกษา เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
– กรณ์อุมา พงษ์น้อย ตัวแทนกลุ่มรักท้องถิ่น บ่อนอก
– อุทัย สะอาดชอบ เครือข่ายป่า สมัชชาคนจน
ดำเนินรายการโดย วัฒนา นาคประดิษฐ์ มุลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐   น. ลำนำบทกวี โดย อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์*
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕   น. ลำนำบทกวี โดย อาจารย์สกุล บุณยทัต และ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ*
๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐   น.  ประกาศบุคคลเกียรติยศ
สันติพงษ์ มูลฟอง “นักต่อสู้เรื่องสิทธิของคนไร้สัญชาติในภาคเหนือ”
วิทยา กุลสมบูรณ์ “นักขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งระดับวิชาการ สังคม ฯลฯ”
สุรพล จรรยากูล “นักต่อสู้ให้มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพทางวิชาการ”
สรณรัชฏ์ กาญจนวณิชย์ “นักเขียนและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม”
๑๗.๐๐ – ๑๗.๒๐   น. แนะนำองค์ปาฐก โดย คุณพิภพ ธงไชย
๑๗.๒๐ – ๑๘.๒๐   น. ปาฐกถา โดย อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์
“๔๐ ปี มูลนิธิโกมลคีมทอง: มองไปข้างหลัง – แลไปข้างหน้า”
๑๘.๒๐ – ๑๘.๓๐    น. กล่าวปิดปาฐกถา

พิธีกรโดย          คุณจิตรกร  บุษบา
*หมายเหตุ   รอการตอบรับ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 1, 2011 in เรื่องควรรู้

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: