RSS

จดหมายร้องเรียนและให้แสดงความรับผิดชอบ ถึง lenovo ประเทศไทย

17 ก.พ.

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียน ผู้จัดการ Lenovo ประเทศไทย
สำเนาเรียน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เรื่อง ขอคำอธิบายและการแสดงความรับผิดชอบของบริษัท Lenovo ประเทศไทย

พวก เราตามรายชื่อด้านท้ายนี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้  Thinkpad ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน Thinkpad  อันเนื่องมาจากการมีนโยบายใหม่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 และจากการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลการรับประกันของเครื่อง x201i  ทั้งๆ ที่การซื้อ Notebook ในแต่ละครั้งนั้น การรับประกันหลังการขาย คือ ปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งที่ผู้บริโภคใช้พิจารณา รวมถึงความรับผิดชอบในบริการหลังการขาย ซึ่ง Thinkpad  ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับ   แบรนด์ Thinkpad มาโดยตลอด

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเงื่อนไขการรับประกัน มีรายละเอียดดังนี้

1)   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันสำหรับเครื่องที่ซื้อจากต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2554

ทั้ง นี้ไม่ว่าจะเป็น Thinkpad มือ 1 หรือ มือ 2 ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ (ทั้งซื้อเอง หรือซื้อผ่าน e-bay) การนำเครื่องเข้าศูนย์ฯ เพื่อขอรับบริการการซ่อมเครื่องหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็น หลักฐานการจ่ายเงิน หนังสือเดินทางที่แสดงว่าผู้ซื้ออยู่ในต่างประเทศในช่วงนั้นๆ เป็นต้น

การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พวกเราเห็นว่า Lenovo กำลังออกนโยบายที่เอาเปรียบผู้บริโภค เพราะก่อนหน้านี้ การนำ Thinkad เข้าศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จะตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ (ซึ่งถูกซื้อมาในราคาที่จ่ายค่าประกันไว้แล้ว) ว่ายังอยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่  ถ้ายังอยู่ในการรับประกัน ศูนย์ฯ ก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ดีดังเดิม ส่วนใครจะเป็นเจ้าของเครื่องอย่างไรนั้น  ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขความรับผิดชอบของการรับประกันแต่อย่างใด

นโยบาย ดังกลาวยังกระทบกับชาวต่างชาติในบริษัทต่างๆ ที่นำ Thinkpad มาใช้ในเมืองไทย ก็คงไม่มีใครจะนำใบเสร็จการซื้อ Thinkpad ติดตัวมาด้วยอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ การอ้างว่าเพื่อป้องกันเครื่องที่ถูกขโมยมา เอามาใช้บริการ ก็ไม่มีนำหนัก เนื่องจากหากเป็นเครื่องที่ขโมยมา เจ้าของเครื่องก็จะแจ้งกับตำรวจและแจ้งศูนย์ฯ ตามแนวปฏิบัติปกติอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อศูนย์ฯ ตรวจพบ ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ก็ปฏิเสธการซ่อมเครื่องได้อยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน นโยบายนี้ที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปี 2554 แต่กลับให้มีผลบังคับย้อนหลังกับเครื่องที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้แสดงถึงความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคแต่อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบความไม่พอใจของผู้บริโภคได้ที่
http://www.thaithinkpad.com/forum/index.php/topic,13375.0.html

2)   การเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลเงื่อนไขการรับประกันของ Thinkpad ในรุ่น X201i

ทั้ง x201i 3323 EAT and x201i 3323 L7T  ที่ผู้บริโภคพบว่า เงื่อนไขการรับประกันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในวันที่ซื้อเครื่องมา โดยเปลี่ยนจากเงื่อนไขที่เป็นการรับประกันแบบ onsite มาเป็นแบบ carry in   ดูตัวอย่างดังรูปข้างล่างนี้

และสามารถดู ความไม่พอใจและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
http://www.thaithinkpad.com/forum/index.php/topic,13940.0.html

เหตุการณ์ ดังกล่าว พวกเราได้รับการบอกกล่าวจาก Facebook ของ Lenovo Lover ว่า เป็นความผิดพลาดของการจัดทำฐานข้อมูลจากประเทศจีน และ Lenovo ประเทศไทย จำเป็นต้องยึดตามรายละเอียดที่พิมพ์ไว้ในโบว์ชัวร์ คือ “3 Year Carry-In Warranty”

คำ อธิบายข้างต้น พวกเราไม่คิดว่าเป็นคำอธิบายของผู้บริหารองค์กร ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่ได้มีการใช้วิจารณญาณและไม่ได้มีน้ำหนักมากพอ ที่จะเป็นเหตุผลให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องปัดความรับผิดชอบ โดยการยัดเยียดความบกพร่องและผิดพลาดของพนักงานตนเอง มาให้กับ ผู้บริโภคในประเทศไทย

อนึ่ง พวกเรา ได้พยายามติดต่อเพื่อหาคำตอบของเหตุการณ์ทั้งสองข้างต้นมาเป็นระยะเวลาพอ สมควร แต่กลับไม่มีปฏิกิริยาที่จะแสดงถึงความสง่างามที่ Lenovo ประเทศไทยจะออกมาตอบคำถาม หรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ  มีเพียงการโทรศัพท์จาก service manager มาอธิบายกับผู้บริหารของ www.thaithinkpad.com เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรไปมากกว่าการแสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถในการจัดการปัญหาที่ดีได้

ดัง นั้น พวกเราดังมีรายชื่อตามท้ายนี้ จึงทำจดหมายเพื่อยื่นต่อ Lenovo ประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อขอให้ Lenovo ประเทศได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดย

กรณีการออกนโยบายใหม่ ต้องไม่มีผลย้อนหลังกับเครื่องที่ซื้อไปก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย และจะดีกว่าหาก Lenovo ประเทศไทยจะคงแนวทางปฏิบัติเดิม (ซึ่งเหมือนกับในประเทศอื่นๆ ) ที่ Lenovo จะดูแลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระยะเวลาประกันให้ดีที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขว่าใครจะเป็นเจ้าของเครื่องนั้น ยกเว้นเป็นเครื่องที่ได้รับการแจ้งว่าขโมยมา

กรณีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันในฐานข้อมูล ของ Thinkpad x201i  บริษัทควรจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขการรับประกันเดิมที่ปรากฏในฐานข้อมูล นั่นคือ การรับประกันแบบ onsite เนื่องจากเป็นความบกพร่องของพนักงานในองค์กร Lenovo เอง ไม่ควรผลักความรับผิดชอบและความเสียหายมายังผู้บริโภคประเทศไทย

และ เนื่องจาก กรณีทั้งสองข้างต้นกระทบกับสิทธิของผู้บริโภคไทยโดยตรง พวกเราจึงใคร่ขอให้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในฐานะองค์กรอิสระ (third party) ได้ช่วยทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัท Lenovo ประเทศไทยด้วยว่า เป็นการดำเนินการที่เอาเปรียบผู้บริโภคไทยหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

http://www.thaithinkpad.com/forum/index.php/topic,14124.0.html

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 17, 2011 in เรื่องควรรู้

 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: