RSS

ชวนถกประเด็นต่างๆ ในกระบวนการประชาธิปไตยที่ใช้วิจารณญาณ

07 ต.ค.

ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา คำว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (พัชรี สิโรรส / ชำนาญ จันทร์เรือง / สมเกียรติ ตั้งนะโม / พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์/ ไชยันต์ ไชยพร) ประชาธิปไตยแบบร่วมปรึกษาหารือ (บูฆอรี ยีหมะ) ประชาธิปไตยที่ใช้วิจารณญาณ (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ไตร่ตรองร่วมกัน (เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ประชาธิปไตยพลเมือง (พลเดช ปิ่นประทีป) ประชาธิปไตยแบบถกแถลง และสนทนาปรึกษาหารือ (ประภาส ปิ่นตบแต่ง)  ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (สารานุกรมปรัชญาออนไลน์) หรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คำที่เหมือนกันว่า deliberative democracy นั้น ถูกเขียนและกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมไทยย่างก้าวเข้าสู่สงครามกีฬาสี ด้วยเชื่อว่ากระบวนการพูดคุยของสาธารณะ (ไม่เฉพาะแกนนำของสีเท่านั้น) อย่างพิจารณาใคร่ครวญ (public deliberation) จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างของความคิดความเชื่อได้

ความสำคัญของประชาธิปไตยในชื่อเรียกต่างๆ ข้างต้น ตามความเห็นของผม

ก็คือ ทางเลือกหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยทางตรง โดยดึงเอาประเด็นปัญหาส่วนรวม (public issue) เข้าสู่การพิจารณาของปัจเจกและต้องทำการตัดสินใจในฐานะกลุ่มหรือชุมชน ซึ่งก็มีทั้งส่วนคล้ายและแตกต่างไปจากความเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์จากสำนักต่างๆ เช่น น่าจะเหมาะกับระดับท้องถิ่น (บูฆอรี ยีหมะ, 2551) เหมาะกับระดับชุมชนและท้องถิ่น (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 2553) เป็นแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยที่กำลังเป็นทางเลือกจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน (บูฆอรี ยีหมะ 2551, พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ 2549) เป็นพัฒนาการของประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ (พัชรี สิโรรส)  ในขณะที่แผนพัฒนาการเมือง ที่จัดทำโดย สถาบันพัฒนาการเมือง (2552 – ซึ่ง อ.พัชรี สิโรรส ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการกำหนดเรื่องนี้เข้าไว้ในแผน) ก็ระบุถึง deliberative democracy ให้ฐานะทางเลือกใหม่ทางการเมืองที่ต้องนำพาสังคมไทยที่ความแตกต่างหลากหลายได้ปรากฏตัวมากยิ่งขึ้น เดินไปในเส้นทางนี้

กล่าวโดยสรุป ผมเห็นว่าเรื่อง deliberative democracy ได้มายืนรอเคาะประตูเรียกต่อหน้าสังคมไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี จากการติดตามอ่านงานเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ใช้วิจารณญาณ หรือในชื่ออื่นๆ ของ deliberative democracy ในภาคภาษาไทยจากนักวิชาการรัฐศาสตร์ (ซึ่งผมจัดให้อยู่ในกลุ่มนักทฤษฎี) ที่มีปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องนั้น ผมเห็นว่ามีประเด็นที่ชวนให้ถกเถียงจากมุมความคิดของผม (ในฐานะนักปฏิบัติการอยู่บ้าง) จึงขอยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาชวนให้เกิดการถกเถียงเพื่อความเข้าใจที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป็นประเด็นๆ ดังนี้

สนใจก็โหลดอ่านต่อกันนะครับ ชวนถกแถลงประเด็นต่างๆ   ขนาด 432 KB

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 7, 2012 in บทความ

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: