RSS

Category Archives: เรื่องควรรู้

โต้ อาจารย์นิธิ : ทำลายประเทศไทยด้วยการรับจำนำข้าว โดย..ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

กระแสทรรศน์ คอลัมน์ ดุลยภาพ ดุลยพินิจ โดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์  (มติชนรายวัน 5 ธันวาคม 2555)

ผู้เขียนขอแสดงจุดยืนที่เห็นต่างกับวิธีคิดของ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (จากนี้ไปจะขอเรียกสั้นๆ ว่านิธิ) ในบทความที่ลงในมติชนเรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจำนำข้าว” ขณะเดียวกันก็สังเคราะห์บทความของอาจารย์นิพนธ์และอาจารย์อัมมาร ที่โต้ตอบนิธิ ในความคิดของนิธิ การที่รัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาอย่างเป็นกอบเป็นกำ เป็นน้ำเป็นเนื้อในเวลาอันรวดเร็ว ต่างกับที่รัฐบาลในอดีตเคยทำมา เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องการพลิกชีวิตของชาวนา โดยวิธีการที่ต่างกับรัฐบาลในอดีต ซึ่งนิธิเชื่อว่ามันจะพลิกแผ่นดิน เปลี่ยนประเทศไทย

นิธิมองว่าการเพิ่มรายได้ให้ชาวนาในระดับนี้ “เป็นการปฏิรูปสังคม” เพราะฉะนั้น เราไม่ควรใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีคิดแบบเดิมๆ เช่น รัฐควรจะขาดทุนน้อยๆ เพราะทรัพยากรจำกัด มีค่าเสียโอกาสเสมอ แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่า มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม นิธิยังอ้างว่าประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก เขาก็ช่วยเหลือภาคเกษตรและชาวนากันมาแล้วทั้งนั้น ไม่เห็นคนรวยหรือชนชั้นกลางเขาเดือดร้อนอะไร คนที่ปฏิเสธรัฐสวัสดิการเป็นคนที่น่าสงสาร ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าคนที่ปฏิเสธรัฐสวัสดิการคงมีน้อยมากไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

สิ่ง ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำก็คือรับซื้อข้าวทุกเม็ดจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าตลาด ไว้มากๆ เช่น ประมาณร้อยละ 50-60 ในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา รัฐบาลเมื่อมีข้าวอยู่ในมือแล้ว ควรที่พยายามขาดทุนให้น้อยที่สุด แต่เนื่องจากเป้าหมายหลักที่แท้จริงคือ การเพิ่มรายได้เพื่อให้ชาวนามีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีเงินซื้อสินค้าคงทนถาวร ช่วยให้เศรษฐกิจเดินสะพัด ใครจะปฏิเสธว่าไม่ดีได้อย่างไร อีกหน่อยชาวนาฐานะดีขึ้น จำนวนหนึ่งคงหันไปทำอย่างอื่น ไม่เห็นจะต้องน่าวิตกกังวลอะไร เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของชาวนาดีขึ้น อำนาจทางการเมืองของชาวนา ซึ่งในอดีตไม่ค่อยจะมี ก็จะเพิ่มตามมา ผู้เขียนคิดว่า นิธิคงหมายถึง การส่งผลที่เป็นบวกต่อการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย ช่วยลดหรือสยบพลังอำนาจอนุรักษ์ดั้งเดิม อะไรทำนองนั้น

ถ้าผู้เขียน เข้าใจไม่ผิด ถ้าเป็นเช่นนี้ การขาดทุนทางการเงินย่อมไม่ใช่สาระสำคัญ ขาดทุนให้ถึงหลักแสนล้านก็ย่อมได้ สำหรับชาวนาประมาณ 10 ล้านคน คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม และนิธิก็เชื่อว่า โครงการประกันรายได้ให้ชาวนา เช่น ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ขาดทุน อาจจะมากกว่าสมัยปัจจุบันด้วยซ้ำ ถ้าการรับซื้อข้าวมาเก็บไว้แล้วมีการทุจริต นิธิก็คิดว่ามันมีการทุจริตกันทั้งนั้นในการแทรกแซงประเภทนี้ ไม่ว่าในรัฐบาลไหน โครงการใหญ่หลวงระดับนี้จะไม่ให้มีการทุจริตได้อย่างไร ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์น่าจะอุดช่องโหว่ลดการทุจริต

นิธิเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่ง หรือจำนวนมากที่คัดค้านโครงการนี้มีเบื้องหลังหรือ motive ทางการเมืองที่ไม่ดี รัฐบาลไม่ควรไปใส่ใจ นิธิลืมไปว่าในประเด็นหลังนี้ คนเขาก็มีสิทธิคิดเหมือนกันว่าที่นิธิสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล นี้ ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากแรงจูงใจทางการเมืองได้เช่นกัน

ผู้เขียน คิดว่าวิธีคิดของนิธิค่อนข้างประหลาด ในประเด็นที่ว่า ถ้ารัฐต้องการจะช่วยชาวนาให้มีรายได้สูงขึ้นมากๆ ยิ่งเร็วยิ่งดี เนื่องจากชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คงมีทั้งชาวนาจนและรวยไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะต้องช่วยเฉพาะคนจนน่าจะดูผล ที่ตามมา นิธิเชื่อว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็มีข้อบกพร่องคือขาดทุนหรือมีการทุจริต ทั้งนั้น วิธีการรับซื้อข้าวราคาสูงๆ เก็บไว้รอขายขาดทุนมากๆ อาจจะดูไม่ดีในสายตาของคนบางคน แต่ผลลัพธ์สำคัญกว่าวิธีการ นิธิลืมไปว่าวิธีการที่เลวในที่สุดจะส่งผลลัพธ์ที่เลวตามมา โดยฉพาะในระยะยาวที่จะกลับมาทำลายฐานเศรษฐกิจของชาวนา ยุทธศาสตร์ของการเลือกนโยบายแทรกแซงข้าวจึงมีความสำคัญมาก

นิธิให้ความสำคัญกับตลาดน้อยเกินไป ลืมไปว่าผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยมีความได้เปรียบในตลาดโลกอยู่แล้วในด้านคุณภาพ ถ้ารัฐพัฒนาตลาดข้าว (ไม่ใช่ทำลาย) เพื่อให้ตลาดสามารถทำหน้าที่ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลาดจะเป็นกลไกที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่อวิถีชีวิตของชาวนาอย่างยั่งยืนในระยะ ยาวนี่ก็เป็นการใช้การพัฒนาตลาดเพื่อปฏิรูปสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีมากกว่าการมีอำนาจทางการเมืองของชาวนาแล้วใช้อำนาจนี้เพื่อ ประโยชน์ของกลุ่ม แต่ส่วนรวมและประเทศเสียหายอันเนื่องมาจากการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคการเมือง สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ ทุ่มพัฒนาวิจัยข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต และพัฒนาสถาบันเพื่อช่วยชาวนาให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ

ถ้านิธิ คิดว่าการรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาสูงๆ กว่าตลาด ทำได้ถาวรและยาวนานจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ เขาคงหมายถึงการพลิกแผ่นดิน ประเทศไทยจะมีความมั่งคั่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สังคมเป็นประชาธิปไตย และมีเสถียรภาพ ผู้เขียนก็คิดว่านี่เป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นการสร้างวิมานในอากาศ ผู้เขียนเชื่อว่าโครงการที่ทำในลักษณะนี้ ถ้าฝังรากลึก เข้มข้น รุนแรง มีโอกาสที่จะทำลายประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการคลังให้อ่อนแอลง

ทำไม ถึงเป็นเรื่องเพ้อฝัน เราต้องไม่ลืมว่า แม้เราจะมีชาวนาประมาณ 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 27 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ แต่ผลผลิตข้าวในปัจจุบัน เป็นเพียงร้อยละ 20 ของภาคเกษตร ขณะที่ภาคเกษตรมีผลผลิตเพียงประมาณร้อยละ 10 ของ GDP ซึ่งโดยนัยยะผลผลิตข้าวจะมีสัดส่วนต่อ GDP เพียง 2-3% เท่านั้น หรือประมาณไม่เกิน 3-4 แสนล้านบาทต่อปี ถ้าดูจากข้อมูลนี้ การขาดทุนจากการที่รัฐบาลทำอะไรโง่ๆ คือการซื้อข้าวมาเก็บไว้เยอะๆ โดยหวังว่าจะได้ราคาดี ซึ่งเป็นความหวังลมๆ แล้งๆ แล้วขาดทุนปีหนึ่งๆ เป็นหลักแสนล้านบาท แม้อาจจะดูไม่มากสำหรับคน 10 ล้านคน จากผลผลิตข้าว 3-4 แสนล้านบาท มันสมเหตุผลหรือไม่ ยังไม่ได้พูดถึงความเสียหายอื่นๆ ที่จะตามมาที่นิธิไม่ได้กล่าวถึง

พลังที่จะเปลี่ยนประเทศไทยหรือ พลิกแผ่นดินในทางเศรษฐกิจเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตได้ไม่ มีทางลัดโดยวิธีอื่นใด นอกจากการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการเพิ่มผลิตภาพหรือ Productivity หรือผลผลิตต่อคนงานในทุกๆ

 

ส่วนรวมทั้งภาคเกษตรของประเทศไทย ซึ่งเผอิญนอกภาคเกษตรเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด ร้อยละ 90 ของผลผลิต และประมาณ 2 ใน 3 ของกำลังแรงงาน โดยเศรษฐกิจไทยจะต้องมีแรงงานทุนและความรู้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเฉกเช่นหลาย ประเทศในเอเชียที่ล้ำหน้ากว่าเราไปมากโขแล้ว การจะทำเช่นนี้ได้เราต้องได้รัฐบาลที่มีกึ๋น ดำเนินนโยบายที่มียุทธศาสตร์ที่ดีถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถอย่างแท้จริงของประเทศไทย คือสามารถทำเรื่องยากๆ มากกว่าเพียงแค่เพิ่มรายได้ให้แก่คนงานหรือชาวนา โดยไม่พัฒนาสถาบันที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มหรือผลิตภาพ แรงงานไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการจะมีพลังเปลี่ยนประเทศพลิกแผ่นดินไม่ว่าประเทศใด

พลังดังกล่าวจะต้องไม่ใช่พลังที่มาจากการใช้พลังการ เมืองเพื่อโอนถ่ายรายได้ความมั่งคั่งหรือทรัพยากรมาที่กลุ่มของตน โดยไม่มีส่วนเพิ่มผลผลิตหรือ Productivity ให้แก่ประเทศได้มากกว่าที่ฝ่ายหรือกลุ่มของตนเป็นฝ่ายรับ ซึ่งหมายความว่าโดยสุทธิชาวนาอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากส่วนอื่นๆ ของสังคม แต่เศรษฐกิจข้าวหรือเศรษฐกิจการเกษตรต้องมีความแข่งแกร่งมีการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพแข่งขันกับใครๆ ในโลกได้ ซึ่งในประเด็นหลังนี้ นิธิไม่ได้ให้ความสนใจ

เราต้องไม่ลืมว่าประเทศที่รวยมาก่อนเราเขาช่วยคนใน ภาคเกษตร โดยกระจายรายได้จากส่วนอื่นของสังคมก็จริงอยู่ แต่รัฐบาลในประเทศเหล่านั้นก็เรียนรู้และมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาที่จะลด ความเสียหายจากการตั้งราคาให้สูงกว่าตลาดมากๆ และเก็บพืชผลไว้ในโกดังจนถึงกับต้องเอาไปบริจาคให้ประเทศอื่น เช่นกรณีของสหรัฐ โดยไม่ตั้งราคาให้เกินความเป็นจริงไปกว่าราคาตลาดจนอุปทานหรือผลผลิตล้นเกิน

ทำไมเราไม่เรียนรู้แล้วดึงประสบการณ์ในส่วนที่ดีของ เขามาใช้เพื่อบริหารข้าวหรือภาคเกษตรของเราอย่างมีวิสัยทัศน์ อย่าอ้างกันแบบโคมลอยโดยไม่มีข้อเท็จจริง แม้กระทั่งญี่ปุ่นระยะหลังๆ คนชั้นกลางญี่ปุ่นจำนวนมากก็รับไม่ได้กับการอุ้มชาวนาในภาคเกษตร โดยเฉพาะเมื่อฐานะการคลังของรัฐเลวลงเรื่อยมา จนในที่สุดรัฐบาลก็ปรับนโยบายการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าว

ในความเป็นจริงนิธิไม่ได้คิดวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดจากการรับซื้อข้าวราคาสูงมา เก็บไว้เหมือนกับสมมุติว่ามันไม่เป็นปัญหานอกจากว่ามีการขาดทุนหรือมีการ ทุจริต ซึ่งนิธิก็ไม่สนใจรอบด้านละเลยเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญ นิธิไม่ได้อ่านงานที่นักวิชาการพูดถึงเรื่องการจำนำข้าวอย่างครบถ้วนจะโดย ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ ดูเหมือนนิธิเลือกที่จะดึงความเห็นของผู้ที่คัดค้าน ซึ่งหลายเรื่องเป็นประเด็นปลีกย่อยไม่ใช่สาระสำคัญเหมือนกับว่านิธิเลือกคู่ ขัดแย้ง (แม้ไม่ได้เอ่ยนาม) และเลือกประเด็นขัดแย้งเพื่อความสะดวกของตนเอง เช่น ผู้เขียนไม่คิดว่าจะมีนักวิชาการสักกี่คนที่ไม่เห็นความจำเป็นของ welfare state และไม่เห็นด้วยว่าคนจนต้องได้รับการช่วยเหลือ เราต่างกันในวิธีการที่จะให้ช่วยเหลือกันมากกว่า

ในแวดวงวิชาการ หรือปัญญาชน องค์ความรู้เรื่องการแทรกแซงตลาดข้าวโดยรัฐบาลในตลาดข้าว ล่าสุดรวมศูนย์อยู่ที่นักวิชาการ 3 คน ซึ่งมีวิธีคิดที่คล้ายกันมาจาก TDRI และมหาวิทยาลัยเกษตรฯ หรือสถาบันคลังสมอง ซึ่งได้แก่ นิพนธ์ พัวพงศกร อัมมาร สยามวาลา และสมพร อิศวิลานนท์ ตามลำดับ (จะขอเขียนย่อทั้ง 3 คนนี้ว่า “นอส”) นิธิน่าจะวิเคราะห์หลักคิดของนักวิชาการทั้ง 3 คนนี้ รวมทั้งวิเคราะห์หลักฐานข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนในการเปรียบเทียบวิธีคิดของ นิธิ เพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสังคม

ใน งานเขียนก่อนหน้าของสมพรและในบทความที่นิพนธ์ และอัมมาร ตอบนิธิ คนที่ติดตามเรื่องบทบาทของรัฐบาลในการแทรกแซงตลาดข้าว ทุกคนรู้ดีว่า “นอส” เป็นมันสมองทางวิชาการตัวแทนของ TDRI ในการออกแบบการประกันรายได้ให้แก่ชาวนาสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ หลักคิดของ “นอส” นั้นยอมรับว่าคนนอกภาคเกษตรต้องช่วยคนภาคเกษตรในการโอนรายได้และทรัพยากร แต่ควรจะเลือกช่วยชาวนาที่มี need จริงๆ คือยากจนกว่าชาวนาด้วยกัน หรือต้องพึ่งนาน้ำฝนใช้พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ซึ่งทำนาได้แค่ปีละครั้ง ไม่ใช่เหวี่ยงแหช่วยกันไม่เลือกหน้า ในทางการเมืองราคาประกันต้องสูงกว่าราคาตลาด แต่เป็นที่รู้กันว่าต่ำกว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาก

วิธีคิดของ “นอส” ตามที่ผู้เขียนเข้าใจ “นอส” เชื่อจากหลักการและประสบการณ์ทั่วโลกในอดีตว่ารัฐค้าขายไม่เป็น ทรัพยากรของรัฐเหมือนไม่มีใครเป็นเจ้าของ ถ้ารัฐซื้อข้าวมาเก็บไว้เอง โดยเฉพาะมีต้นทุนสูงๆ ยังไงๆ ก็ต้องมีการรั่วไหล เทวดาที่ไหนจะมานั่งดูแลทุกๆ พื้นที่ไร่นา รัฐบาลซื้อง่ายแต่ขายยาก โดยเฉพาะไม่อยากจะขาดทุนมากๆ หารู้ไม่ว่ายิ่งเก็บไว้นานๆ ก็เสี่ยงที่จะขาดทุนมาก ซื้อมาแล้วประมูลทันทีก็ขาดทุนเร็วเกินไป รับไม่ได้เสียอีก “นอส” จึงมีหลักคิดว่าใช้เพียงแค่ใช้ “กระดาษ” ก็พอ นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการลดต้นทุนการทำธุรกรรมหรือ transaction cost ชาวนามารับส่วนต่างในรายได้เมื่อราคาตลาดข้าวต่ำกว่าราคาประกัน (หรือที่เรียกกันว่า deficiency payment) ชาวนาเก็บข้าวแล้วเอาไปขายกันเอง รัฐไม่ต้องมายุ่ง โดยตรรกะชัดเจนว่าลดต้นทุนละค่าเสียโอกาสในการเก็บข้าวไว้นานๆ ของรัฐบาล

โดยส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าระบบนี้ถ้าให้เวลาทำงานที่ ยาวนานพอ มีการขึ้นระบบทะเบียนชาวนา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยังไงๆก็น่าจะเป็นระบบที่ดีกว่า รัฐซื้อข้าวมาเก็บไว้เองมากมายเป็นเวลานานๆ ซึ่งสินค้าข้าวไม่เหมือนกับสินค้าอื่นๆ ยิ่งเก็บนานยิ่งเสื่อม ยิ่งมีมากผู้ซื้อก็รู้ มีอำนาจต่อรองสูงกว่า ขายจริงเมื่อไหร่ราคาก็ลง รัฐบาลจีนถึงไม่โง่ ที่จะมาทำสัญญาจีทูจีอะไรกับเรา จะไปฮั้วกับผู้ผลิตก็ไม่มีวันจะสำเร็จ หนึ่งใน “นอส” ถึงดูถูกเหยียดหยามคนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าสมองกลวงหรือเปล่า นอกจากนี้ ประวัติการขายในอดีตและในอนาคตก็จะไม่มีความโปร่งใสมีเรื่องอื้อฉาวตลอด (ผู้สนใจน่าจะได้อ่านการให้สัมภาษณ์ของแก้วสรร อติโพธิ เรื่องความเกี่ยวพันระหว่างพรรคการเมืองของรัฐบาลกับนักธุรกิจบริษัท เพรซิเดนท์ อะกรี เทรดดิ้ง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามอินดิก้า เป็นต้น)

นิธิเชื่อข้อมูลบางอย่างง่ายและ เร็วไป ข้อมูลของ TDRI พอสรุปได้ว่า สมัยประกันรายได้ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลขาดทุนทางการเงินปีแรกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ปีที่สองประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งทำให้นิธิคิดว่า ถ้าจำนำข้าวจะขาดทุนสักแสนล้าน ก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไร

โดยส่วนตัวผู้เขียนคิดว่า การขาดทุนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นก็ยังค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่าอะไรคือสาเหตุ แต่จำนวนการขาดทุนนี้ทำให้ดูเหมือนนิธิปักใจเชื่อว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการไหน มันก็ขาดทุนกันทั้งนั้น อย่าไปสนใจมันเลยดีกว่า ในความเห็นของผู้เขียนรัฐบาลไหนทำขาดทุนมากกว่ากัน ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไร เราต้องการเวลาดูกันให้ยาวกว่านี้ 5 ปี 10 ปี หรือยาวกว่านั้น ความเสียหายที่จะมีผลต่อการคลัง ถ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ปีต่อปี สะสมมากขึ้นๆ ความเสียหายมีแน่นอน

แต่ สำคัญกว่านั้น นิธิไม่ได้สนใจลองวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความเชื่อของตนเอง กับความเชื่อของ “นอส” ซึ่งไม่ได้อยู่ที่เรื่องการขาดทุนทางการเงินอย่างเดียว แต่จะอยู่ที่ความฉิบหายและความอ่อนแอของอุตสาหกรรมข้าวไทยในอนาคต ซึ่งรัฐบาลก็จะเล่นเกมที่เป็นผู้แพ้เช่นกัน นิธิอาจจะลืมไปว่าในอุตสาหกรรมข้าวที่มีการแข่งขันสูงในระดับโลก อุตสาหกรรมข้าวนี้จะมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถสูงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐเป็นผู้ส่งเสริมการทำงาน ของตลาดภายในประเทศ โดยการสร้างกฎกติกาและกลไกทางสถาบัน เพื่อลดความไม่สมบูรณ์ของตลาด ลดต้นทุนการทำธุรกรรม เพิ่มข่าวสารให้แก่ทุกฝ่าย ไม่ใช่มาทำลาย โดยคิดว่ารัฐบาลคือเทวดา ดูตัวอย่างของประเทศที่เจริญแล้ว

นิธิไม่ได้วิเคราะห์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และความเสียหายที่จะตามมาในระยะยาว จากการที่ตลาดข้าวที่เคยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร จะค่อยๆ ถูกทำลายเพราะรัฐบาลเข้ามาทำลายกลไกของตลาดด้วยการตั้งราคาไว้สูงกว่าตลาด มากๆ และรับซื้อไว้เอง บิดเบือนโครงสร้างของแรงจูงใจโดยการตั้งราคาไว้สูงมากๆ การตั้งราคาไว้สูงมากๆ ถึงร้อยละ 50 ของราคาตลาด ถ้าเป็นมีดก็จะเป็นมีดที่มาทิ่มแทงทำลายเศรษฐกิจข้าวและชาวนาของไทยเอง เพราะกลไกตลาดจะไม่สามารถคัดเลือกแบ่งเกรดข้าวอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนใน อดีต แรงจูงใจและปริมาณการผลิตข้าวที่ไม่มีคุณภาพสูงขึ้น (ข้อมูลจากสมพร หนึ่งใน “นอส” นั้นคือ ปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ของไทยก็ยังต่ำกว่าเวียดนามหรืออินเดีย) เพราะระบบรับจำนำข้าว ซื้อข้าวคละกันไป


การขยายตัวของอุปทานข้าวที่ ไม่ได้มาจากผลิตภาพและการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมใดๆ ขณะที่อุปสงค์ต่อราคาและรายได้ค่อนข้างต่ำในระยะยาวเพราะคนทั้งโลกรวมถึงคน ไทยกินข้าวน้อยลงเรื่อยๆ ต่อคน เทคโนโลยีของโลกที่จะทำให้อุปทานข้าวเพิ่มง่ายและมากขึ้น หมายความว่าอุปทานจะมากกว่าอุปสงค์และแนวโน้มราคาจะลดลง

ถ้ามองในลักษณะการจัดองค์กรอุตสาหกรรมหมายและการ กำหนดยุทธศาสตร์ เราควรจะควบคุมปริมาณการผลิตแต่สินค้ามีคุณภาพมีแบรนด์และราคาที่เป็นพรี เมี่ยม รัฐบาลไทยควรทุ่มเทช่วยเหลือด้านความรู้วิจัยในทุกรูปแบบเหมือนประเทศที่ เจริญแล้วเขาทำ ในขณะที่เขาอุ้มภาคเกษตรโดยการพยุงราคาโดยนำเงินที่ผลาญสูญเสียไปจำนวนมากไป กับการรับซื้อข้าวที่มากและสูงเกินความจำเป็น ชาวนาไทยต้องแข่งกับคู่แข่งด้านคุณภาพสินค้า และต้นทุนเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้คนน้อยลง ค่อยๆ เคลื่อนย้ายอย่างน้อยครึ่งหนึ่งออกไป ทำกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ productive มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การรับซื้อข้าวแบบที่เป็นอยู่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ควรเป็นเกิด ขึ้นไม่ได้

ถ้ารัฐบาลมีกึ๋นและทำได้เหมือนที่ ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาทำ ประเทศไทยจะเปลี่ยนหรือพลิกแผ่นดินได้ เลิกตั้งราคารับซื้อให้สูงๆ เพื่อหวังคะแนนเสียงและซื้อข้าวมาเก็บไว้ไม่ยอมขายเสียเถอะ

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1354678553&grpid=01&catid=&subcatid=

 

ป้ายกำกับ: , , ,

“เวียดนามมิราเคิล” มหัศจรรย์ที่กำลังมอด

โดย ปิยมิตร ปัญญา piyamitara@gmail.com มติชน 29 ก.ค.2555


พรรค คอมมิวนิสต์เวียดนาม เริ่มต้น “การปฏิรูปเศรษฐกิจ” เมื่อปี 1986 สองทศวรรษหลังจากนั้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวอย่างน่าทึ่ง อัตราเฉลี่ยการเพิ่มของจีดีพีอยู่ที่ปีละ 7.1 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ปี 2007 ก่อนหน้าเวียดนามกลายเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) อย่างเป็นทางการ บรรดาแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ประกาศจะทำให้ยิ่งขึ้นไปอีก

จะ มีการปรับโครงสร้างกันขนานใหญ่ จะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นวิสาหกิจเอกชน ปูทางไปสู่การแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะ ทำได้เวียดนามรังสรรค์คำมาใช้เรียกกระบวนการดังกล่าวนั้นว่า “อีควิไลเซชั่น” หรือ “กระบวนการไปสู่ดุลยภาพ” ชนิดหรูและเท่อย่างถึงที่สุด

ใน ตอนนั้น เวียดนาม ถูกเรียกขานเป็นเชิงชื่นชมเหลือหลายว่าเป็นอีกตัวอย่างของ “ซัคเซส สตอรี่” แห่งเอเชีย กระทั่งรายงานของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เมื่อปี 2007 คาดการณ์เอาไว้ถึงขนาดว่า เวียดนามเข้าเป็นภาคีดับเบิลยูทีโอเมื่อใด ภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มลุกลามจะถูกยับยั้งโดยสินค้าเข้าที่ราคาถูกลง และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จะอำนวยให้เกิดพื้นฐานการแข่งขันที่เท่าเทียมขึ้นระหว่างองค์กรธุรกิจใน

ท้องถิ่นและองค์กรธุรกิจจากต่างประเทศ

ต้น ทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในจีน ส่งผลสะเทือนต่อสภาพความเป็น “โรงงานผลิตของโลก” อย่างช่วยไม่ได้ ทางเลือกใหม่ที่ถูกเลือกเพื่อ “ลงทุน” ทดแทนเริ่มเป็นเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ

กองทัพแรงงานหนุ่มสาวราคาถูก มีอยู่ดกดื่น สาธารณูปโภคมีเพียงพอ แต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคเดียวกันอย่างไทยใน เวลานั้นก็คือ สภาวการณ์ทางการเมืองในเวียดนาม “นิ่ง” กว่าหลายร้อยหลายพันเท่า

โกลด์แมน แซคส์ อุปมาเวียดนามในเวลานั้นว่าคือ “เสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย” ที่กำลังก่อรูป นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่าง เอ็ดมุนด์ มาเลสกี แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก

ที่ศึกษาเวียดนามอย่างมุ่ง มั่น บอกอย่างเชื่อมั่นในตอนนั้นว่า นักลงทุนต่างชาติตบเท้าไปลงทุนในเวียดนาม ไม่ได้ “แคร์” แต่อย่างใดกับระบอบการปกครอง หรือธรรมาภิบาล

สิ่งที่พวกเขาใส่ใจเป็นลำดับแรกสุดและมากที่สุดก็คือ “แรงงานราคาถูก” เท่านั้นเอง

ปัญหาก็คือว่า ความชื่นชมและการคาดการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ปรากฏขึ้นจริงได้เพียงไม่นาน

มหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งเวียดนามมอดลงอย่างรวดเร็วยิ่ง!

ไม่มีใครตระหนักถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเวียดนามได้ดีเท่ากับ เหวียน ฟาน เหวียน ธุรกิจส่งออกของเขาในนคร

โฮ จิมินห์ ซิตี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งเศรษฐกิจ ผ่านการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อหนักหนาสาหัสมาสองระลอกใหญ่ๆ นับตั้งแต่ปี 2008

อัตราเงินเฟ้อในเวียดนามมาถึงจุดสูงสุดเอาเมื่อเดือนสิงหาคม 2011 ที่ผ่านมา ที่ 23 เปอร์เซ็นต์ นั่นไม่เพียงทำให้นักธุรกิจส่งออกต้องสิ้นเปลืองกับการกะเก็งความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ธุรกิจทุกอย่างยุ่งยากมากยิ่งขึ้นไปอีก ต้นทุนการผลิตทั่วทั้งอุตสาหกรรมงานไม้และหัตถกรรม เพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ลูกค้ายืนกรานว่าเต็มใจจะจ่ายเพิ่มขึ้นเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ซ้ำร้าย ภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ส่งผลให้ออเดอร์หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

เหวียน ฟาน เหวียน ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากลดการจ้างงานลง ลดเงินเดือนลงตามไปด้วย จาก 200 ดอลลาร์ต่อเดือนเหลือเพียง 120 ดอลลาร์

“เราได้แต่ทำงานให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทุกอย่างมืดมนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือในอนาคต”

จาก ตัวอย่างความสำเร็จแห่งเอเชียเมื่อไม่นาน เวียดนามในปี 2012 กลายเป็นประเทศที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ ปัญหาระเบียบราชการ ปมเจ้าขุนมูลนาย และระบบเล่นพรรคเล่นพวก เอื้อแต่ประโยชน์เพื่อผู้คนใกล้ชิดหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทุกอย่าง เริ่มต้นเมื่อเวียดนามเริ่มการสั่งสมสินเชื่อราคาถูกในประเทศจากเงินทุนภาย นอกที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ ระหว่างปี 2007 จนกระทั่งถึงปี 2010 ประเมินกันว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว วงเงินสินเชื่อภายในของเวียดนามขยายตัวสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ มันอาจจะไม่มากมายเท่านั้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น หากไม่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นในปี 2008 ที่ส่งผลให้ทุนมหาศาลจากตะวันตกทะลักเข้ามาหาผลตอบแทนที่สูงกว่าในเอเชียและ ประเทศเศรษฐกิจใหม่ทั้งหลาย

เช่นกัน ถึงแม้จะมากมายขนาดนั้น หากมีการบริหารจัดการที่ดี หรือระบบการเมืองเอื้ออำนวย เงินจำนวนนี้ก็น่าจะถึงมือนักธุรกิจเอกชนที่รู้ดีว่าจะทำอย่างไรให้มันงอก เงยได้สูงสุด

แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เงินมหาศาลถูกผ่องถ่ายออกไปยัง “รัฐวิสาหกิจ” ที่เชื่อมโยงอยู่กับชนชั้นปกครองของประเทศผ่านทางเส้นสายทางการเมือง โยงใยของพรรคคอมมิวนิสต์ และสายสัมพันธ์แห่งเครือญาติ

ด้วยสินเชื่อ ถูกๆ หลั่งไหลเข้ามาดูเหมือนไม่จบสิ้น “รัฐวิสาหกิจ” ทุกแห่งเริ่มขยายตัว แตกกิจการออกไปสู่ธุรกิจที่อยู่นอกเหนือความชำนาญของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใดๆ

ในทางหนึ่ง การกระทำดังกล่าวยิ่งทวีเงินเฟ้อให้เพิ่มเร็วขึ้น รุนแรงขึ้น เพราะการขยายตัวนั้นเรียกร้องทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ในอีกทางหนึ่งอำนาจเงินสินเชื่อมหาศาล ทำให้รัฐวิสาหกิจเหล่านี้กวาดคู่แข่งขนาดเล็กกว่าที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ล้มหายตายจากไปในกระบวนการ

“วีนาชิน” อุตสาหการต่อเรือที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดในกรณีนี้

“วี นาชิน” ที่มีแรงงานอยู่ในสังกัดมากกว่า 60,000 คน ดูแลกิจการต่อเรือและท่าเรือ 28 แห่งทั่วประเทศ แตกธุรกิจของตนเองออกไปมากมายเกือบ 300 ยูนิต ตั้งแต่กิจการผลิตจักรยานยนต์ไปจนถึงกิจการโรงแรม ด้วยเงินกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2007

ทุกอย่างดูเหมือนน่าพอใจ วีนาชิน กำลังพยายามก้าวตามรอยเท้าของ “คองโกลโมเรต” ที่ประสบความสำเร็จมหาศาลของเกาหลีใต้ได้-อย่างน้อยก็ในรูปแบบแล้ว

ผู้ผลักดันเรื่องนี้อย่างสุดตัว ไม่ใช่ใคร นายกรัฐมนตรี เหวียน เติน สุง นั่นเอง

แต่ พอถึงปี 2010 ทางการตรวจสอบพบว่า วีนาชิน มีปัญหา บัญชีของบริษัทผ่านการตกแต่ง เพื่อซุกซ่อนหนี้มหาศาลเอาไว้ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งนี้เกือบล้มทั้งยืนเพราะหนี้สินมหาศาล 4,400 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีของประเทศ

วีนาชิน “เบี้ยวหนี้” 400 ล้านดอลลาร์ ที่กู้ยืมมาจาก เครดิตสวิส จนกลายเป็นปัญหาต่อเนื่อง เหวียน เติน สุง ถูกกดดันหนักจนต้องประกาศขออภัยกลางสภา หลังผ่านการ “วิพากษ์” ยาวนานและเจ็บปวด

สุดท้าย “แพะรับบาป” ก็ถูกค้นหาจนพบ ผู้บริหาร 8 คน ถูกจับกุมและตัดสินลงโทษหนักเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ตัวปัญหาจริงๆ กลับถูกกวาดซุกไว้ใต้พรม!

แทนที่จะตระหนักว่า “ระบบและโครงสร้าง” กำลังมีปัญหา รัฐบาลเวียดนามยังเดินหน้าต่อไปกับหลายๆ อย่างที่ถูกปั้นแต่งขึ้นอย่างครึ่งๆ กลางๆ ของตนเอง

คำถามที่สำคัญใน เวลานี้ก็คือ แล้วเวียดนามแตกต่างอย่างไรกับจีน? ทำไมเล่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถต่อยอดความรุ่งเรืองได้ทศวรรษแล้ว ทศวรรษเล่า?

คำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่า เกิดอะไรขึ้นในเวียดนาม แต่อยู่ที่ว่า มีอะไรบ้าง “ไม่ได้เกิดขึ้น” ในเวียดนาม

ข้อเท็จจริงก็คือ การปฏิรูปเศรษฐกิจในเวียดนาม ยังคง “สุกๆ ดิบๆ”

แม้ จะเปิดเสรี แต่การแข่งขันที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน อย่างแท้จริง ที่น่าสนใจก็คือ ในขณะที่จีนให้ความสำคัญกับนักธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชนจากต่างประเทศ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จุดด้อยจุดแข็งซึ่งกันและกัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

โดยเฉพาะประดา “อีลิท” ทั้งหลายยังหวาดระแวงจนถึงระดับ “พารานอยด์” กับนักลงทุนต่างชาติ

ใน ขณะที่จีนพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นในตลาดของตนเอง โอบรับเอานักธุรกิจเอกชนเข้ามาร่วมในกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปรับปรุงธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชนให้ดีขึ้น แปรรูปรัฐวิสาหกิจมากกว่า 90,000 แห่ง รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 1998-2005

เวียดนาม ยังคงมะงุมมะงาหราอยู่กับการควานหาวิธีการปรับแก้เศรษฐกิจของตนเองว่าจะทำ ได้อย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องปล่อยวางอำนาจในทางการเมือง

อำนาจที่ไม่ว่าอย่างไร พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่มีวันยอมละวางเป็นอันขาด

ปัญหา เศรษฐกิจของเวียดนาม จึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในแวดวงเศรษฐกิจ หากแต่เชื่อมโยงไปถึงระบบการเมืองและโครงสร้างทางด้านการปกครองอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรคยังไม่ยอมรับความเป็นจริงและไม่ยินดีที่จะ “ทำความสะอาดบ้าน” ด้วยการทำลายความเชื่อมโยงระหว่างรัฐวิสาหกิจอืดอาด เทอะทะกับบรรดานักการเมืองผู้อุปถัมภ์

ตราบนั้น ปัญหาเหมือนอย่างที่เกิดกับวีนาชิน ก็ยังจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง

เหตุการณ์ ที่สะท้อนการ “ไม่ยอมรับความจริง” ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ การลงมติด้วยคะแนนเสียง 96 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขับ ส.ส. “ดัง ทิ ฮอง เยน” 1 ในจำนวนไม่กี่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์พ้นตำแหน่ง ด้วยข้อหากรอกประวัติไม่ตรงกับความเป็นจริง

หลังจากที่เธอเป็นตัวตั้งตัวตีออกมาเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อนักธุรกิจเอกชนอย่างเท่าเทียมกันกับตัวแทนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย

นักสังเกตการณ์สถานการณ์ในเวียดนามเชื่อว่า การติดสินบนมีบทบาทอยู่ไม่น้อยในการปกปิดไม่ให้สถานการณ์ “เน่าเปื่อย” แบบเดียวกับวีนาชิน

ปรากฏ ออกมาสู่สาธารณะ กระนั้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมสอบสวนของรัฐบาลเองก็จำเป็นต้องเปิดเผยว่า “วีนาไลน์ส” รัฐวิสาหกิจชิปปิ้งของทางการ จำเป็นต้องพักชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ 5 ราย รวมเป็นมูลค่าสูงถึง1,100 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่มีหนี้สินอยู่มากถึง 2,100 ล้านดอลลาร์ มากกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมดกว่า 4 เท่าตัว

ผู้บริหาร 4 รายถูกจับกุม อดีตประธานบริษัทหลบหนีการไล่ล่าอยู่จนถึงขณะนี้

ใน เดือนมิถุนายน รัฐบาลแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อ ผลลงเอยด้วยการที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ 6.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหาใหม่กำลังก่อตัวติดตามมา ธนาคารในเวียดนาม กำลังแบกหนี้สินที่เริ่มส่งกลิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เหวียน ฟาน บินห์ ผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนามยอมรับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนว่า สัดส่วนหนี้เสียของหนี้ทั้งหมดที่ธนาคารต่างๆ ในเวียดนามมีอยู่เพิ่มขึ้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว

ต้นเดือน กรกฎาคม หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในของทางการ เผยแพร่รายงานออกมา ระบุว่า มีรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อีกอย่างน้อย 30 แห่ง ที่กำลังมีภาระหนี้มหาศาลอย่างน่าเป็นห่วงว่า จะก้าวเดินตามรอย วีนาชิน และ วีนาไลน์ส

สถานการณ์ลำดับถัดไปในเวียดนามน่าจับตามองอย่างยิ่ง นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่า เวียดนามจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของตนเองขนานใหญ่เพื่อรักษาไฟแห่ง มหัศจรรย์ไม่ให้มอดดับ

หรือไม่เช่นกัน วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะบังคับกลายๆ ให้จำเป็นต้องทำในที่สุด!!

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1343546947&grpid=03&catid=&subcatid=

 

ป้ายกำกับ: ,

เปิดศึกจำนำข้าว!’อัมมาร-นิพนธ์’เขียนบทความร่ายยาวตอบโต้’นิธิ’

‘อัม มาร-นิพนธ์’เขียนบทความร่ายยาวตอบโต้’นิธิ’ยก3เหตุผลจำนำข้าว ทำร้ายประเทศ มากกว่า’เปลี่ยนแปลงประเทศ’ และไม่เข้าใจกลไกอุตสาหกรรมข้าว

บทความของนักวิชาการทั้งสองใช้ชื่อว่า”เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจำนำข้าว:ข้อเท็จจริงสำหรับ อ.นิธิ และประชาชน”

นิพนธ์ พัวพงศกรและอัมมาร สยามวาลา

24พฤศจิกายน 2555

ระบุว่า…

อนุสนธิจากบทความของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจำนำข้าว” ในมติชนออนไลน์ เมื่อวันทื่ 5 พฤศจิกายน 2555 ผู้เขียนทั้งสองคนขอให้ข้อเท็จจริงทั้งจากตัวเลขของหน่วยงานราชการ และจากการวิจัยของผู้เขียน เราทั้งสองเชื่อว่าการมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาส่วนใหญ่ ประชาชนผู้เสียภาษีและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ เรายังไม่กล้าหาญพอจะเสนอนโยบายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบ อาจารย์นิธิ เพราะหากข้อเสนอให้เปลี่ยนประเทศเกิดผิดพลาดและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อ ประเทศ เราไม่มีปัญญาและทรัพยากรพอจะแบกรับความเสียหายดังกล่าว

ก่อนอื่นขอชี้แจงจุดยืนส่วนตัวก่อนว่า เราทั้งสองต้องการให้มีนโนบายข้าวที่ประโยชน์ตกกับชาวนา “ทุกคน” โดยเฉพาะชาวนาที่ยากจนจริงๆ โดยไม่สร้างความเสียหายใหญ่โตกับคนอื่นๆ ในสังคม หรือถ้าเกิดต้นทุนต่อผู้เสียภาษีก็ต้องหาหนทางจำกัดต้นทุนดังกล่าว เราเคารพกระบวนการทางการเมืองของระบบ

ประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้คะแนนเสียงเลือกตั้งกำหนดนโยบาย แต่เราต้องการประชาธิปไตยที่ดี

บทความของ อ.นิธิ มีหลายประเด็น แต่เราขอตอบเพียง 3 ประเด็น คือ เรื่องแรกเป็นเรื่องข้อมูลอาจารย์นิธิข้องใจฝ่ายคัดค้านโครงการจำนำข้าวที่ระบุว่าเงินจากโครงการจำนำข้าวไม่ตกถึงมือชาวนาเล็กที่ยากจน

เรื่องที่สองเกี่ยวข้องกับการให้รัฐเข้ามาแทรกแซงตลาดข้าวแทนกลไกตลาด อาจารย์นิธิเห็นว่าการขาดทุนจากโครงการจำนำเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะรัฐบาลตั้งใจขาดทุน เพื่อปฏิรูปสังคมอ.นิธิจึง เสนอให้รัฐบาลต้องวางแผนระบายข้าวให้ดี โดยการระบายข้าวตามจังหวะเพื่อรักษาตลาดข้าวไทย และจำกัดการขาดทุนให้น้อยที่สุด รวมทั้งการเสนอให้รัฐบาลลงทุนเพิ่มมูลค่า เช่น การแพคเกจจิ๊ง เป็นต้น

เรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นหลัก คือ อาจารย์นิธิเชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองให้ชาวนาเพื่อการเปลี่ยนประเทศไทย

ประเด็นแรก อาจารย์นิธิโต้ แย้งผู้คัดค้านโครงการจำนำเรื่องที่ผู้คัดค้านโครงการจำนำเห็นว่า ผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จากโครงการจำนำ คือชาวนาฐานะปานกลางขึ้นไป กับโรงสี…โดยระบุว่า “ความเห็นนี้ไม่ได้มาจากการวิจัย แต่เป็นการประมาณการเท่านั้น”

ข้อมูลที่เราสองคนนำเสนอต่อสาธารณชนว่าผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาปานกลางขึ้นไปกับโรงสี มาจากข้อมูลจริงที่ได้จากหน่วยงานของรัฐและจากการวิจัย ไม่ใช่การประมาณการอย่างเลื่อนลอยอันที่จริงการวิจัยก็ต้องอาศัยการประมาณ การจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่

ข้อมูลชุดแรกมาจากผลการจ่ายเงินซื้อข้าวภายใต้โครงการรับจำนำของธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) โดยแยกแยะเงินจำนำที่ชาวนาได้รับจากการขายข้าวให้รัฐบาล ตามวงเงินขายข้าวของชาวนาแต่ละราย ก็ปรากฏชัดเจนว่า ชาวนารายเล็กที่มียอดขายข้าวไม่เกิน 2 แสนบาท (หรือขายข้าวเปลือกเจ้า 14 ตัน หรือขายข้าวหอมมะลิไม่ถึง 10 ตัน) มีจำนวนถึง 3.45 แสนราย (ข้อมูลจำนำข้าวนาปรัง ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2555 ซึ่งค่อนข้างเก่า) ได้เงินรวมกัน 32,636 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ของยอดเงินที่ชาวนาทุกคนได้รับจากการขายข้าวนาปรังให้รัฐบาล ส่วนชาวนาปานกลางและรวยที่มีวงเงินขายข้าวตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไปซึ่งมีจำนวน 2.69 แสนราย กลับมียอดเงินขายข้าวสูงกว่ามากถึง 109,197 ล้านบาท

แต่นอกจากชาวนาที่ขายข้าวให้รัฐบาลโดยตรงแล้ว ชาวนาที่ไม่ได้เข้าโครงการจำนำ แต่ขายข้าวให้โรงสีก็ได้รับอานิสงค์จากการที่โครงการจำนำทำให้ราคาข้าว เปลือกในตลาดสูงขึ้น เราจึงต้องคำนวนหาประโยชน์ทั้งสองส่วน โชคดีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจรายได้รายจ่ายของครัวเรือนโดย ละเอียด และมีข้อมูลผลผลิตข้าวที่ครัวเรือนเกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ รวมทั้งการบริโภคและการขายข้าว เราจะสมมติว่าครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดขายข้าวทั้งหมดที่ผลิตได้ให้รัฐบาลใน ราคา 15,000 บาท (ซึ่งสูงกว่าราคาที่ชาวนาขายให้โรงสี) แล้วซื้อข้าวสาร(ราคาถูก) บริโภค ผลปรากฏว่าชาวนายากจน (คือ ชาวนาที่อยู่ในครัวเรือน 30% ที่มีรายได้ต่ำสุด) ได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาระหว่าง ราคาจำนำ กับราคาตลาดก่อนมีการจำนำเป็นสัดส่วนเพียง 18% ชาวนาร่ำรวย(ซึ่งอยู่ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด 30%ของครัวเรือนทั้งประเทศ) ได้ประโยชน์ 39% และชาวนาปานกลางได้ส่วนแบ่ง 42% โปรดสังเกตว่าการแบ่งกลุ่มรายได้ของชาวนาเราใช้รายได้ของครัวเรือนไทยทั่ว ประเทศ ไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนชาวนา

อาจารย์ยังเข้าใจผิดว่าโรงสีไม่ได้กำไรอะไร เพราะรัฐบาลจ่ายค่าจ้างสี 500 บาทค่ากระสอบและค่ารถซึ่งเป็นอัตราที่เท่าทุน หรือบางโรงอาจจะบอกว่าขาดทุน แต่อาจารย์คงไม่ทราบว่ารัฐบาลกำหนดอัตราสีแปรสภาพที่ใจดีกับโรงสีมาก ปรกติการสีข้าวเปลือกเจ้า 1 ตันจะได้ต้นข้าว 500 กิโลกรัม และผลผลิตอื่น(ปลายข้าว+รำข้าว) อีก 160 กิโลกรัม แต่รัฐบาลกำหนดอัตราส่งมอบต้นข้าวขาว 5% เพียง 450 กิโลกรัม โรงสีจึงได้รับแจกข้าวสาร (หรือกำไรพิเศษ) จากการร่วมโครงการเกือบ 50 กิโลกรัมต่อข้าวเปลือก 1 ตัน หรือประมาณ 15,750 ล้านบาท (หรือ 825 บาทต่อตันข้าวเปลือก) กำไรนี้ผู้เขียนยังไม่ได้ไปรวมถึงส่วนค่าจ้างของโรงสี 21,382 ล้านบาท จึงไม่น่าแปลกใจที่มีโรงสีจำนวนมากอยากเข้าโครงการ และลงทุนขยายกำลังการผลิตนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าบางรายที่สามารถซื้อข้าวจาก รัฐในราคาถูกกว่าราคาประมูลโดยการรับจ้างทำข้าวถุงให้รัฐ หรืออาศัยนายหน้าที่มีอิทธิพลทางการเมือง เรากำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประมาณการกำไรดังกล่าวซึ่งล้วนมาจากเงินภาษีอากร จากประชาชน

สำหรับประเด็นที่สองของอาจารย์นิธิที่ว่าการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวเป็น เงินเล็กน้อย และเป็นการขาดทุนโดยตั้งใจ เพราะฉะนั้นจึงสามารถบริหารจัดการได้ เราขอแยกความเห็นของอาจารย์ในประเด็นที่สองออกเป็น 3 เรื่อง คือ (ก) อาจารย์นิธิเห็นว่าการขาดทุนหนึ่งแสนล้านบาทจากโครงการจำนำข้าวเป็น “เรื่องเล็กน้อย”เมื่อเทียบกับงบประมาณจำนวนนับล้านล้านบาทต่อปี (ข) เพราะโครงการจำนำด้วยราคาสูง เป็นการปฏิรูปสังคม ชาวนาจะนำเงินขาดทุนไปลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว และ (ค) อาจารย์นิธิเสนอ ให้รัฐบาลต้องวางแผนระบายข้าวให้ดีเพื่อให้ขาดทุนน้อยที่สุด เราจะเปรียบเทียบผลงานการระบายข้าวของรัฐบาลกับกระบวนการผลิตและการค้าข้าว ที่ควบคุมด้วยกลไกตลาด

(ก) ขาดทุนเป็นเรื่องเล็กน้อย:อาจารย์นิธิอ้าง ตัวเลขของนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่ง ที่ระบุว่าการขาดทุนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท แต่ดูเหมือนอาจารย์คงไม่ค่อยเชื่อตัวเลขนี้ จึงเพิ่มตัวเลขขาดทุนให้อีกเท่าตัว กลายเป็น 100,000 ล้านบาท แล้วบอกว่าขาดทุนแค่นี้ไม่เป็นไร เพราะเรามีงบแผ่นดินปีละหลายล้านล้านบาท เพราะถ้าหากช่วยแล้ว ชาวนานำเงินดังกล่าวไปสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะเป็นผลดีต่อชาวนาในระยะยาว ประเด็นหลังนี้เป็นการคาดคะเนของอาจารย์นิธิ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลวิเคราะห์ในภายหลัง

แต่ประเด็นสำคัญกว่า คือ เงินขาดทุนจำนวน 1 แสนล้านบาทไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย อย่างที่อาจารย์คิด เพราะเงินก้อนนี้มีต้นทุนเสียโอกาสที่กระทบต่อการทำนโยบายอื่นที่สำคัญของ รัฐบาลชุดนี้ ขณะนี้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการใช้เงินจำนวนมากในโครงการจำนำข้าวเริ่ม เกิดผลกระทบทางการคลังต่อโครงการสำคัญอื่นๆ เช่นงบประมาณของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคถูกจำกัดไว้เท่าเดิมใน 3 ปีข้างหน้า เม็ดเงินงบประมาณแท้จริงที่ใช้รักษาพยาบาล จะลดลงตามภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของบริการรักษาโรคของประชาชนทั้ง ประเทศ ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดของอาจารย์นิธิอาจ แย้งว่าถ้าชาวนาเอาเงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้สำเร็จโดยทำงานนอกภาคเกษตร (ดูประเด็นนี้เพิ่มเติมข้างล่าง) ก็คุ้มค่า แต่นั่นเป็นเพียงการคาดเดา

นอกจากนั้นเงินกู้ที่นำมาใช้ในการจำนำอย่างไม่จำกัดจำนวนเริ่มส่งผลกระทบ ต่อการใช้จ่ายในโครงการเงินกู้อื่นๆของรัฐบาลแล้ว ในปีงบประมาณ 2555/56 รัฐบาลจะมีภาระค้ำประกันหนี้จากโครงการจำนำพืชผลเกษตรเป็นจำนวน 3.17 แสนล้านบาท หรือ 66% ของการค้ำประกันหนี้สาธารณะและการให้กู้ต่อเป็นเงินบาท ทำให้รัฐบาลมีวงเงินที่จะค้ำประกันการก่อหนี้สาธารณะเพื่อนำไปใช้ในโครงการ อื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลเพียง 34% เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจำนวน 2.7 ล้านๆบาท เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป คือ เงินขาดทุนจากการจำนำข้าวมีต้นทุนเสียโอกาส ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์นิธิมี ความเข้าใจมากกว่านักเศรษฐศาสตร์บางคนเสียอีก ถ้าจำไม่ผิดอาจารย์เคยเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว้ในอดีต ยิ่งกว่านั้นเงินกู้ที่รัฐบาลนำมาใช้ในโครงการจำนำ ยังเป็นเงินนอกงบประมาณที่อยู่นอกเหนือกระบวนการพิจารณางบประมาณประจำปีของ รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย

(ข) การปฏิรูปสังคมชาวนา: เราเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของอาจารย์นิธิเรื่อง ชีวิตของชาวนาไทยว่าปัจจุบันชาวนาได้หลุดออกไปเป็นแรงงานประเภทต่างๆซึ่ง เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของทุกประเทศ ข้อมูลการสำรวจรายได้-รายจ่ายครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ยืนยันว่า ครอบครัวชาวนามีรายได้ที่หลากหลายทั้งจากการส่งลูกหลานไปทำงานนอกภาคเกษตร และทำงานเกษตรอื่นๆที่มีรายได้สูงกว่าการทำนา (ดูข้อมูลเรื่องการอบรมผู้สื่อข่าว ในเว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ 22 พย. 2555) ขณะเดียวกันผลผลิตข้าวกลับเพิ่มมากขึ้นจากการที่ชาวนาหาทางเพิ่มผลผลิตต่อ ไร่ ทำให้ไทยมีผลผลิตข้าวเหลือส่งออกมากขึ้นมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

แต่เราขอตั้งข้อสงสัยกับความเห็นที่ว่าอาจเป็นไปได้ที่ชาวนาจะนำเงินขายข้าวในราคาจำนำ 15,000 บาทไปทำอาชีพอื่นๆมากกว่าการทำนา

ตรงกันข้าม การกำหนดราคาจำนำข้าว15,000 บาทกำลังดึงดูดแรงงานที่อยู่นอกภาคเกษตรให้กลับเข้ามาทำนา รวมทั้งการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ใช้ปลูกพืชชนิดอื่น มาปลูกข้าวแทนเพราะปลูกข้าวได้รายรับมากกว่า ถ้าเช่นนั้นเงินสงเคราะห์ชาวนาก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย กลุ่มชาวนาที่มีฐานะก็จะกดดันไม่ให้รัฐบาลเลิกโครงการรับจำนำ (จนกว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ แล้วเราต้องไปกู้เงินไอเอ็มเอฟ และถูกบังคับให้ตัดรายจ่ายแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี 2540-41 และเพิ่งเกิดขึ้นในกรีก) ทำไมเราถึงต้องเอาเงินจำนวนมหาศาลไปโอบอุ้มพ่อค้าและชาวนาที่มีฐานะ แต่ละเลยไม่เหลียวแลชาวนายากจน (แม้คำนี้จะมีปัญหานิยามก็ตาม) ที่ไม่สามารถปรับตัวออกจากความยากจนของภาคเกษตร (ซึ่งเราประมาณการจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติว่ามีจำนวนประมาณ 1 ล้านครัวเรือนในปี 2554โดยนับครัวเรือนชาวนาที่มีรายได้อยู่ในกลุ่มครัวเรือน 20 %ที่มีรายได้ต่ำที่สุด)

(ค) ข้อเสนอให้รัฐเข้ามาแทรกแซงตลาดข้าวแทนกลไกตลาด โดยการวางแผนระบายข้าวให้ขาดทุนน้อยที่สุด:ก่อนอื่นเราขอเปิดเผยว่าเรามี อคติต่อการแทรกแซงของรัฐที่เกิดขึ้นจากการคิดไปทำไปของผู้กำหนดนโยบายไม่กี่ คน เราทั้งสองไม่ได้หลงคลั่งไคล้ในกลไกตลาด แต่เราไว้ใจกลไกตลาดที่วิวัฒนาการมาจากการเรียนรู้ร่วมกันของชาวนาและผู้ ประกอบการหลายฝ่ายจะมีพลังเหนือกลไกรัฐ

ก่อนที่จะมีการจำนำข้าวทุก เม็ด กระบวนการผลิตและการค้าข้าวของไทยถูกกำหนดโดยกลไกตลาด จนช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงที่สุด แถมยังมีผลผลิตส่วนเกินส่งออกไปเลี้ยงพลเมืองทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่ยากจน ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการผลิตและค้าข้าวมีบทบาทในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ ข้าว และได้รับผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับต้นทุนและหยาดเหงื่อแรงงานของตน ชาวนาพยายามลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก พันธุ์ข้าวที่ดี การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มีการรวมกลุ่มเพื่อหาหนทางการใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่เกิดประสิทธิภาพ การรวมกลุ่มเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเกษตร และผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพที่รายได้ราคาดี ฯลฯ

แต่การจำนำข้าวกำลัง ทำลายกระบวนการเหล่านี้ บัดนี้ชาวนาพยายามเพิ่มผลผลิตข้าวให้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพข้าว มีการเพิ่มรอบการผลิตโดยการหาเมล็ดพันธุ์อายุสั้น (เป็นข้าวคุณภาพต่ำ) มีการใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตกำลังพุ่งขึ้นตามราคาจำนำ 15,000 บาท ราคาจำนำจึงเป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิต และต้นทุนคงไม่ลดลงเมื่ออุปสงค์สมดุลกับอุปทานอย่างที่อาจารย์นิธิให้ความเห็น

ภายใต้กลไกตลาดที่ต้องแข่งขันกันโรงสีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสีข้าว ให้สูงขึ้น โดยการเลือกซื้อข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ(ทำให้ชาวนาต้องผลิตข้าวคุณภาพ) สร้างไซโลอบข้าวแทนเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ตากข้าวเปลือก ลงทุนในเครื่องสีข้าวที่มีประสิทธิภาพ พื้นที่ใดที่มีข้าวมาก ก็จะมีโรงสีเข้ามาแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงสีเพิ่ม หรือเข้าไปเปิดจุดรับซื้อ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่ ทำให้เกษตรกรไม่ถูกกดราคา โรงสีที่อยู่รอดจึงต้องมีประสิทธิภาพสูง มีฝีมือในการคัดเลือกข้าวและความสามารถในการเก็งกำไรราคาข้าว

แต่การจำนำลดแรงกดดันจากการแข่งขันให้กับโรงสี โรงสีกลายมาเป็น “ลูกจ้าง” ของรัฐบาลที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าค่าตอบแทนจากการแข่งขัน การจำกัดจำนวนโรงสีทำให้โรงสีมีอำนาจผูกขาดเหนือเกษตรกร ในช่วงนี้ ชาวนาในภาคอีสานกำลังเกี่ยวข้าว แต่ปรากฏว่าชาวนาจำนวนมากกลับต้องยอมขายข้าวหอมมะลิให้โรงสีในราคา 14,000-15,000 บาทต่อตัน แทนที่จะขายให้รัฐบาลในราคา 20,000 บาท เพราะ

นอกจากจะมีโรงสีในโครงการเป็นจำนวนน้อยแล้ว ถ้าชาวนาขายข้าวให้รัฐบาล ชาวนายังต้องรอรับใบประทวนจากโรงสีนานถึง 10-14 วัน เพราะมีกระบวนการเตะถ่วงในการออกในประทวน ยิ่งกว่านั้นโรงสีในภาคอื่นที่ต้องการข้ามเขตไปซื้อข้าวในอีสานยังถูกโรงสี ท้องถิ่นรวมหัวกีดกันไม่ให้จังหวัดออกใบอนุญาติ ลงท้ายโรงสีในภาคอื่นก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อได้ใบอนุญาติ ข้ามเขต ผิดกับในระบบตลาดที่โรงสีสามารถข้ามเขตไปแข่งแย่งซื้อข้าวในพื้นที่ใดก็ได้ การจำนำกำลังส่งเสริมการวิ่งเต้นและสร้างอำนาจผูกขาดให้กับกลุ่มโรงสีกลาย ป็นกลุ่มล๊อบบี้ที่มีพลังทางการเมืองมากขึ้น แต่ทำลายโรงสีชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลเพียงพยายามสนับสนุนมานานด้วย นโยบายเอสเอ็มแอล ตัวอย่างเช่น โรงสีชุมชนในตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรีที่เคยมีชาวบ้านนำข้าวมาสีเดือนละ 100 ตัน ตอนนี้มีข้าวสีเพียง 10 ตันต่อเดือนวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มที่ผลิตพันธุ์ข้าว และสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวงอก รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการชุมชนกำลังล่มสลาย เราทราบว่ามีโรงสีชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศ แต่เรายังไม่มีสถิติที่ชัดเจน

ในกระบวนการค้าตามระบบตลาด พ่อค้าส่งออกไทยสร้างขีดความสามารถในการส่งออกข้าวจนไทยกลายเป็นผู้ส่งออก ข้าวรายใหญ่ที่สุด และเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ หรือข้าวนึ่งที่ได้ราคาสูงกว่าข้าวขาวธรรมดา (ทั้งๆที่ใช้ข้าวเปลือกชนิดเดียวกัน) พ่อค้าแต่ละรายมีความชำนาญในตลาดข้าวแต่ละประเภท (เช่น ข้าวนึ่ง ข้าวหอม) และแต่ละประเทศ (เช่น บางบริษัทเก่งส่งออกไปมาเลเซีย ขณะที่อีกบริษัทถนัดส่งข้าวไปอิหร่านหรือไนจีเรีย) ความชำนาญนี้มาจากการเรียนรู้มานานนับปี แต่รัฐบาล (โดยเฉพาะคุณทักษิณ) เชื่อว่าจะสามารถควบคุมผูกขาดตลาดส่งออกได้ ทว่าผลการระบายข้าวของรัฐตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา แสดงว่ารัฐสามารถระบายข้าวทั้งในและนอกประเทศแค่1.46 ล้านตัน (ตามคำพูดของนายกรัฐมนตรีในรายการยิ่งลักษณ์พบประชาชนเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2555) ทั้งๆที่รัฐบาลมีข้าวสารอยู่ในมือถึง 13 ล้านตัน ผลก็คือ ตัวเลขการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่มีการจำนำข้าวในเดือนตุลาคม 2554 ถึงสิ้นกันยายน 2555 มีเพียง 6.7 ล้านตัน ลดลงจาก 12.13 ล้านตัน ในช่วงตุลาคม 2553- กันยายน 2554 (ก่อนการจำนำข้าว) (ดูรายละเอียดในเอกสารการอบรมผู้สื่อข่าวเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 ในเวปไซต์ของทีดีอาร์ไอ)

อันที่จริงประวัติความพยายามผูกขาดการส่งออกข้าวล้มเหลวมาตั้งแต่สมัยคุณ ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี บริษัทเพรสซิเด้นท์อะกริ สามารถประมูลข้าวของรัฐ 2 ครั้ง รวมกว่า 2 ล้านตัน แต่บริษัทกลับประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกได้ทั้งๆที่มีการขอแก้สัญญาหลังการ ประมูลจนทำให้วุฒิสภาต้องตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนและตีพิมพ์รายงานออกมา ต่อมาบริษัทนี้ประสบปัญหาไม่สามารถชำระหนี้แก่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ในเวลาต่อมาผู้บริหารของบริษัทนี้หันมาตั้งบริษัทใหม่และได้สัญญาขายข้าวให้ อินโดนีเซีย แต่หนังสือพิมพ์รายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียไม่ยอมรับข้าวบางส่วน เพราะปัญหาด้านคุณภาพ นี่คือ เหตุผลที่เวลานี้ เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มเปลี่ยนท่าทีหันมาขอความร่วมมือจากสมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทยในการส่งออกข้าวหอมมะลิ ขณะที่สมาคมฯขอเจรจาส่งออกข้าวหอมเพียง 2 แสนตัน เจ้าหน้าที่รัฐบางคนกลับให้ข่าวว่าจะมีการส่งออกข้าวหอมมะลิแบบ ex-factory 7 แสนตัน คำถามคือ ส่วนต่างนี้รัฐจะมอบให้ใคร หลักเกณฑ์การขายจะเป็นอย่างไร ดูเหมือนกระทรวงพาณิชย์ยังละเลยมิได้ประกาศหลักเกณฑ์นี้ให้ประชาชนได้รับ ทราบทั้งๆที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตามหนังสือเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

ขณะเดียวกันกลับปรากฏข้อเท็จจริงบางอย่างว่ามีพ่อค้าบางรายสามารถซื้อ ข้าวของรัฐบาลได้ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด จนกลายมาเป็นคู่แข่งรายใหม่ในตลาดค้าส่งข้าวสารถุงในประเทศ แต่เป็นคู่แข่งที่มีต้นทุนข้าวต่ำกว่าพ่อค้าที่ไม่มีเส้นสายการเมือง นอกจากนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้มีการส่งออกข้าวนึ่ง เช่นในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ระหว่างเดือนเมษายน ถึงกันยายน 2555 ไทยสามารถส่งออกข้าวนึ่งจำนวน 1.06 ล้านตัน โดยหลักการแล้ว ไทยจะต้องไม่มีข้าวนึ่งส่งออก เพราะรัฐบาลซื้อข้าวเปลือกนาปรังทั้งหมด (14.8 ล้านตัน) สั่งสีแปรสภาพเป็นข้าวสารภายใน 7 วันและส่งเข้าโกดังกลาง แต่ข้าวนึ่งจะต้องนำข้าวเปลือกมานึ่งก่อน คำถาม คือ มีนายหน้าที่มีอิทธิพลคนใดที่สามารถสั่งให้โรงสีในโครงการจำนำส่งข้าวเปลือก ในโครงการจำนำไปให้โรงสีของผู้ส่งออก ถ้ารัฐขายข้าวเปลือกให้ผู้ส่งออก ทำไมจึงจึงไม่ปรากฏในตัวเลขการระบายข้าวของรัฐ ทำไมนายกรัฐมนตรีจึงไม่ทราบ เพราะตัวเลขการระบายข้าว 1.46 ล้านตันที่ท่านแถลงในรายการนายกฯพบประชาชนไม่มีข้อมูลการขายข้าวเปลือกจำนวน มาก ถ้ามีการขายข้าวเปลือก ได้เงินเท่าไร เงินอยู่ที่ไหน รัฐบาลจ่ายค่าจ้างสีข้าวให้โรงสีที่แอบส่งข้าวเปลือกไปให้ผู้ส่งออกข้าว หนึ่งหรือเปล่า และมีข้าวสารในโกดังกลางหรือเปล่า หรือมีแต่ลมอยู่ในโกดัง ฯลฯ

ระบบค้าขายข้าวของรัฐบาลทุกวันนี้กำลังกลายเป็นระบบพรรคพวกที่อาศัย อิทธิพลทางการเมือง มีการร่วมกันปิดบังข้อมูลมิให้คนอื่นรู้ ฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์นิธิให้รัฐบาลวางแผนระบายข้าวเพื่อให้ขาดทุนน้อยที่สุด คงไม่มีวันเกิดขึ้นจริง

ประเด็นเล็กๆ อีกประเด็นหนึ่ง คือ อาจารย์นิธิเสนอ ให้รัฐลงทุนเพิ่มมูลค่า เช่นการแพคเกจจิ้ง ไปจนถึงผ่านกระบวนการรักษาคุณภาพให้คงทน เท่ากับโครงการรับจำนำช่วยเปิดตลาดข้าวระดับสูงไปพร้อมกันโดยร่วมมือกับผู้ ส่งออกเอกชน

การเพิ่มมูลค่า การแพคเกจจิ๊ง การเปิดตลาดข้าวระดับสูง เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนไทยทำกันมานานแล้วและประสบความสำเร็จมาก จนข้าวไทยมีคุณภาพสูงสุด และได้รับการยอมรับทั่วโลก หากท่านผู้อ่านเคยร่วมงานแสดงการค้าข้าวระหว่างประเทศ หรือเคยเดินดูข้าวที่ขายคนมีเงินในห้างพารากอน ก็จะเห็นการบรรจุหีบห่อข้าวไทยที่ดูแล้วนึกว่ามาจากต่างประเทศ ตรงกันข้าม ถุงข้าวธงฟ้าเทียบไม่ได้กับถุงข้าวหงษ์ทอง ยิ่งกว่านั้นการจำนำกำลังทำลายตลาดข้าวคุณภาพของไทย รัฐรับจำนำข้าวหอมมะลิมาเก็บไว้ในโกดังนานเป็นปี แค่เก็บข้าวหอมไว้นานสามเดือน สารระเหยความหอมก็หมดไป

ขณะนี้บริษัทส่งออกข้าวที่เก่งที่สุดของไทยเกือบทุกราย (ที่เก่งเรื่องเพิ่มมูลค่า และทำแพคเกจจิ๊ง) กำลังผันตัวเองไปทำธุรกิจค้าข้าวที่เขมร และประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า และกำไรมากกว่าการทำธุรกิจในประเทศ หากรัฐยังคงจำนำข้าวต่อไปอีก 1-2 ปี แล้วเลิกโครงการ พ่อค้าเหล่านี้คงไม่หวนกลับมาทำธุรกิจในประเทศอีก

โครงการจำนำข้าวจึง เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จากระบบการค้าขายที่อาศัยการแข่งขันบนความสามารถ ไปเป็นตลาดของพรรคพวก ขณะเดียวกันชาวนากำลังเร่งผลิตข้าวคุณภาพต่ำเป็นจำนวนมากที่สุด โดยอาศัยสารเคมีการเกษตรที่จะทำลายระบบนิเวศเกษตรเรากำลังสร้างกลุ่มโรงสี ที่มีพลังต่อรองทางการเมือง แต่ทำลายกลุ่มเกษตรกรที่รัฐเพียรพยายามสนับสนุนมาเป็นเวลานานระบบการผลิตและ การค้าข้าวที่ดีที่สุดจะหมดไป

นี่หรือครับ การเปลี่ยนประเทศไทย

ประเด็นที่สามซึ่งเป็นประเด็นหลักในบทความของอาจารย์นิธิ คือ อาจารย์เชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองให้ชาวนาเพื่อการเปลี่ยนประเทศไทย

งานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามพยากรณ์ความต้องการข้าวในตลาดต่างๆ ต่างก็มีข้อสรุปเหมือนกันว่า ปริมาณการบริโภคข้าวต่อหัวในเอเซียมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรายได้ของคนเอเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เงินที่ใช้ในการซื้อข้าวมิได้ลดลงตาม ซึ่งชี้ให้เห็นว่า คนเอเซียเริ่มต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้น ในเรื่องนี้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดี การบริโภคข้าวหอมมะลิในประเทศได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณการบริโภคข้าวโดยทั่วไปสูงขึ้นในอัตราที่ต่ำ เพราะประชากรไทยเพิ่มขึ้นน้อย และการบริโภคข้าวต่อหัวลดลง ในเมื่ออนาคตจะเป็นเช่นนี้ ย่อมหมายความว่ายุทธศาสตร์ที่ฉลาดสำหรับประเทศไทยจึงน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ สนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดีทั้งสำหรับตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ

ความจริงแล้ว กระบวนการผลิตและค้าข้าวของไทยได้ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพข้าวมา และจากชื่อเสียงของข้าวไทย ตลาดต่างประเทศก็พร้อมที่จะให้ข้าวไทยได้ราคาสูงกว่าข้าวของประเทศอื่นๆ แต่นโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ดในปีที่ผ่านมากำลังคุกคามชื่อเสียงของข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ (และแม้กระทั่งในประเทศ)

ทั้งนี้ เพราะชื่อเสียงและคุณภาพข้าวไทยมิได้เกิดขึ้นในสูญญากาศ แต่จากกระบวนการผลิตและค้าข้าวไทยที่ชาวนา โรงสี และพ่อค้าส่งออกได้ร่วมกันสร้างมาแต่อดีต และที่อาศัยกลไกตลาดเป็นเครื่องมือ กระบวนการดังกล่าวนี้มีความละเอียดอ่อนพอสมควร สามารถแยกแยะเกรดข้าวต่างๆ เช่นสามารถแยกแยะแม้กระทั่งข้าวหอมมะลิจากจังหวัดต่างๆ ได้ กระบวนการดังกล่าวกำลังถูกกวาดล้างออกไปโดยนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ดซึ่งหยาบกว่า

ด้วยเหตุนี้ ชาวนาไทยจึงเริ่มหันไปปลูกข้าวที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ยิ่งถ้าดูในตลาดต่างประเทศแล้วความล้มเหลวของรัฐบาลในการระบายข้าว รวมทั้งข้าวหอมมะลินั้นเป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้ชื่อเสียงของ ข้าวไทยนั้นจะเป็นเรื่องอดีต ตราบใดที่การรับจำนำข้าวทุกเมล็ดจะยังเป็นนโยบายของรัฐบาลไทย

ที่เราให้ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ซึ่งดูเผินๆ แล้วดูจะเป็นประเด็นไม่ใหญ่นัก เมื่อเทียบกับ “อะไรที่มีความสำคัญสุดยอดในการเปลี่ยนประเทศไทย” ที่อาจารย์นิธิเห็นในนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่อาจารย์นิธิให้ความสำคัญก็คือการสร้าง “ความเข้มแข็งทางการเมืองให้แก่ชาวนา” เราไม่ปฏิเสธคำพยากรณ์ของอาจารย์นิธิว่า “หากดำเนินนโยบายนี้ต่อไปอีกสักสองสามปี จะไม่มีรัฐบาลไหนกล้าเลิกโครงการนี้เป็นอันขาด” แต่เรามีคำถามว่า ถ้าความเข้มแข็งทางการเมืองของชาวนาตั้งอยู่บนความอ่อนแอของเศรษฐกิจการผลิต และค้าสินค้าที่มีความสำคัญสูงสำหรับประเทศชาติ จะมิหมายความว่าอุตสาหกรรมข้าวโดยรวม (ไม่ว่าจะเป็นชาวนาร่ำรวย หรือ ชาวนาที่ “ยากจน” โรงสี และพ่อค้าที่มีเส้นสายการเมือง) จะต้องพึ่งเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลอยู่ร่ำไปอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป หรือ??? (อนึ่ง นโยบายอุ้มภาคเกษตรในประเทศเหล่านี้ได้ทำให้พื้นที่การเกษตรตกอยู่ในมือของ นักลงทุนที่ร่ำรวยมากๆ ที่มารวบซื้อที่ดินจากเกษตรกรเดิมๆ เพื่อตักตวงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ความเข้มแข็งทางการเมืองของเกษตรกรในประเทศเหล่านี้มาจากนักลงทุนที่มารวบ ซื้อที่ดินเกษตรกรรม ขณะนี้ก็ปรากฏหลักฐานว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ไทยบางแห่งได้กว้านซื้อที่ดินการ เกษตรเป็นจำนวนมาก)

“ความเข้มแข็งทางการเมืองของชาวนา” ที่เราเห็นในบทส่งท้ายของอาจารย์นิธินั้น เราก็เห็นว่าเกิดจากการที่ชาวนาใช้อำนาจหย่อนบัตรในการเลือกตั้ง เลือกพรรคการเมืองที่สัญญาว่าจะให้ผลทันทีต่อตน ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแบบประชานิยมที่กำลังเป็นชุดนโยบาย มาตรฐานของทุกพรรคการเมืองในปัจจุบัน เสน่ห์ของประชาธิปไตยแบบนี้ คือทำให้เกิดนโยบายที่บรรลุผลทันตาเห็น เราไม่ปฏิเสธว่าชาวนาเกือบทุกคนได้ราคาข้าวตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ แต่ที่เราวิตกมากก็คือ ผลเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้ทั้งแก่อุตสาหกรรมข้าวและสภาพการเงินการคลังของ รัฐบาล จะมิได้รับการกล่าวถึง

เพราะมิได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลสัญญาไว้ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องระยะยาวหรือเป็นเรื่องของกลไก “หลังจอ” แล้ว ก็จะถูกกลบโดยเสียงไชโยในความสำเร็จ กว่าผลเสียต่างๆ จะปรากฏ ประชาชนจะไม่สามารถเชื่อมโยงผลเสียกับนโยบายที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นได้ กระบวนการเรียนรู้ที่สังคมโดยรวมควรจะได้ก็จะไม่เกิดขึ้น สิ่งที่เราพยายามยกเรื่องเหล่านี้มาวิพากษ์วิจารณ์ก็ด้วยความเป็นห่วงในจุด บอดของประชาธิปไตยแบบประชานิยมที่กำลังเป็นแนวนโยบายของทุกรัฐบาลในประเทศ ไทย และเป็นห่วงอนาคตข้าวไทย ประชาธิปไตยที่ดี ไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยที่กินได้เท่านั้น แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่จะเป็นผลพวงตามมา ตลอดสาย

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้ที่www.tdri.or.th

 

ป้ายกำกับ: , ,

ธ.โลกเตือนชาติยากจนอ่วมสุดเพราะโลกร้อน

เอกสารเล่มล่าสุด เรื่องผลกระทบจากโลกร้อนของธนาคารโลก ออกมาแล้วนะครับ และยังคงเรียกร้องให้นานาประเทศ เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้น โดยระบุ ขณะนี้กว่า 97 %ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เห็นพ้องกันว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริง และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศร่ำรวยที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศยากจน

รูปภาพ

Dowanload ได้เลยครับ (ขนาด 7.0 M)

Click to access Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf

 

ป้ายกำกับ: , ,

เคล็ดลับ24 ข้อ จากหนังสือ How Buffet Does It

ข้อ 1 เลือกความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อน

– บัฟเฟตต์แนะนำว่า “เมื่อลงทุน ทำให้เรียบง่าย ชัดเจน อย่าพยายามหาคำตอบที่ซับซ้อน จากคำถามที่ซับซ้อน”

ทำให้ง่าย คือ เป้าหมายของเรา ซื้อหุ้นของบริษัทที่ดี ดำเนินการบริหารโดยคนที่ซื้อสัตย์สุจริตและเชื่อถือได้ ซื้อหุ้นในราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง คำนวณถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต (มองว่าในอนาคตบริษัทจะยังอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่) อยู่กับอุตสาหกรรมที่เราเข้าใจ

– จงมองหาธุรกิจที่ทำอย่างเดียวกันกับที่เคยทำเมื่อทศวรรษที่แล้ว เพราะมันทำให้เขาสามารถคาดเดาอนาคตของบริษัทได้ง่ายขึ้น ส่วนบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น จะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย

ข้อ 2 ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวคุณเอง

– อย่าเชื่อโบรกเกอร์,นักวิเคราะห์ หรือผู้รู้ จงเชื่อตัวคุณเอง แต่ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดหู ปิดตา ไม่รับข้อมูลใดๆจากพวกเขาเหล่านี้ เพียงแต่เมื่อได้ข้อมูลมาให้เรานำมาวิเคราะห์ แยกแยะ และตัดสินใจด้วยเหตุผล รวมทั้งคุณต้องศึกษาประวัติ พื้นฐานของบริษัทมาให้ดีก่อนที่จะลงทุน

– ไม่ลงทุนโดยฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดโดยปราศจากการไตร่ตรอง เพราะเขาเหล่านี้ทำเงินมาจากค่าคอมมิสชั่นและภาษีของคุณ

ข้อ 3 จงมีสติ

– “ปล่อยให้คนอื่นๆตื่นตระหนกไปกับตลาด แล้วเมื่อมันสงบคุณจะได้ประโยชน์จากมัน” การมีสตินั้นยังหมายถึงการมีวินัยเมื่อตลาดพุ่งทะยานขึ้น และคนอื่นๆกำลังละโมบและดีใจ เพราะสติจะเป็นตัวจักรสำคัญเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังไว้

เกรแฮมพูดไว้ว่า “ปัญหาใหญ่และศัตรูตัวฉกาจของนักลงทุนคือ ตัวเขาเอง”

– บัฟเฟตต์มีเกณฑ์สำคัญที่คุณควรจะนำไปใช้ คือ ถ้าใครไม่สามารถรับได้ว่า หุ้นที่ถืออยู่ราคาจะตกลงครึ่งหนึ่งในช่วงข้ามคืน ก็ไม่ควรเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่แรก คุณจะต้องมีความสามารถที่จะลงทุนในบริษัทที่ดี และมีความมั่นใจกับมันหรือไม่ก็อย่าซื้อมัน คุณปู่ยังบอกอีกว่า “มันจะไม่เข้าท่าเลย ถ้าคุณขายหุ้นของบริษัทดีๆเมื่อมีความกลัวลอยอยู่ในอากาศ”

ข้อ 4 จงอดทน

– ชาลี มังเกอร์ พูดถึงเรื่องของความอดทนไว้อย่างน่าสนใจว่า “การลงทุน คือ การหาบริษัทดีๆ 2-3 บริษัท แล้วนั่งทับมันไว้” และ “ความผิดพลาดในการลงทุนเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด ความอดทนที่น้อยเกินไปคือส่วนหนึ่งของความหงุดหงิดนั้น”

– สำหรับบัฟเฟตต์ เป็นนักลงทุนทศวรรษ แทนที่จะเป็นนักลงทุนรายวัน เพราะเขามองหาทางทำกำไรจากบริษัทไม่ใช่การทำกำไรจากตลาดหุ้น ตลาดหุ้นเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการที่จะเสนอราคาเท่านั้น ง่ายๆคือ บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้นแล้ว Let Profit Run เพียงแต่คุณต้องหาบริษัทที่ดีมากกกกกกกๆๆๆ แล้วกอดมันไว้ แล้วถ้าบริษัทที่ดีนั้น ราคาตก ก็ซื้อเก็บ รอให้ตลาดมองเห็นมูลค่าที่แท้จริงของมัน

ข้อ 5 ซื้อธุรกิจไม่ใช่ซื้อหุ้น

บัฟเฟตต์ กล่าวว่า “จงจำไว้ว่าเมื่อคุณซื้อหุ้น คุณได้ซื้อส่วนของธุรกิจนั้นจริงๆ หุ้นไม่ได้มีอะไรในตัวมันเองนอกจากการเป็นตัวแทนของกิจการ”

การลงทุน ไม่ใช่การเล่นกับตลาด แต่มันเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจที่ดี ถึงแม้ในระยะยาวแล้วธุรกิจที่ดีอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ในทางกลับกันธุรกิจที่ไม่ดี ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำก่อนจะซื้อหุ้น คือ คิดให้ไกลและคิดให้หนัก เกี่ยวกับพื้นฐานและอนาคตของธุรกิจ แล้วให้มองว่าตัวเราเป็นนักธุรกิจไม่ใ่ช่นักเล่นหุ้น

หลักการสำคัญที่บัฟเฟตต์ใช้เลือกซื้อหุ้น
– เขาสามารถเข้าใจธุรกิจนั้นได้
– บริษัทมีประวัติการดำเนินงานที่ดีเป็นระยะเวลายาวนาน
– ดำเนินธุรกิจโดยผู้บริหารที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริต
– ราคาหุ้นน่าสนใจ

ข้อ 6 จงมองหาบริษัทที่มีแฟรนไชส์

– บริษัทที่มีแฟรนไชส์ เปรียบเสมือนธุรกิจที่มีกำแพงและคูเมืองล้อมรอบอยู่ เพราะสามารถป้องกันและต้านทานศัตรูที่จะบุกเข้ามาได้ ธุรกิจแฟรนไชส์ในความหมายของเขา หมายถึงธุรกิจที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างและสามารถรับประกันความสำเร็จของ ธุรกิจได้

ธุรกิจที่มีแฟรนไชส์นั้นต้องขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่
1. จำเป็นหรือที่ตอบสนองความต้องการ (ความโลภ)
2. ไม่ต้องการเงินลงทุนที่มากเกินไป เช่น บริษัทเทคโนโลยี นี่ไม่ใช่แล้ว ไม่เข้าข่ายเลย เพราะว่าต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตลอดเวลา
3. เป็นผู้นำตลาดและไม่มีคู่แข่งที่ใกล้เคียง
4. สามารถขึ้นราคาสินค้าหรือบริการได้อย่างอิสระ ผลักภาระให้ผู้ซื้อได้
5. สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณจะซื้อธุรกิจที่มีแฟรนไชส์นั่นก็คือ การรอซื้อในราคาที่เหมาะสม

ข้อ 7 ซื้อโลเทค ไม่ใช่ไฮเทค

– บัฟเฟตต์ ซื้อบริษัททำอิฐ บริษัทสี บริษัทพรม บริษัทเฟอร์นิเจอร์ และบริษัทชุดชั้นใน ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่บัฟเฟตต์รักที่จะเป็นเจ้าของ เพราะมันสามารถเข้าใจได้ง่าย มั่นคงด้วยกระแสเงินสดที่คาดเดาได้ ไม่มีอะไรหวือหวาน่าตื่นเต้น แต่เป็นธุรกิจที่ดี บริษัทเข้มแข็งจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง สามารถนำรายได้และผลกำไรที่เติบโตขึ้นทุกๆปี แต่เขาจะไม่ซื้อบริษัทที่เป็นคลื่นลูกใหม่ ใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพราะผลตอบแทนที่ได้จากธุรกิจประหลาดๆเหล่านี้มักจะไม่ค่อยตกไปถึงมือนักลง ทุน

– ลองเปรียบเทียบหุ้นกับผู้หญิง ผู้หญิงประเภทไหนที่คุณจะชวนไปเต้นรำ? ระหว่างสาวหน้าใหม่น่าตื่นเต้นที่คุณเพิ่งพบที่ทุกคนคิดว่าเซ็กซี่แต่ไม่มี ใครรู้จักเธอ หรือสาวข้างบ้าน ที่ดูน่าเบื่อแต่เพรียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติ

บัฟเฟตต์ แนะนำให้ชวนสาวข้างบ้าน เพราะความเซ็กส์ซี่ของธุรกิจคลื่นลูกใหม่ จะสร้างปัญหาให้กับการคาดเดาอนาคตของบริษัทในระยะยาว แม้ว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้นแต่มันจะจบลงในระยะเวลาไม่นาน

จงหลีกเลี่ยงหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่ง ขัน ให้มองหาธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ต่อเมื่อจะขยายธุรกิจเท่านั้น

ข้อ 8 ลงทุนแบบมุ่งเน้น

– บัฟเฟตต์กล่าวว่า “ถ้าคุณพบหุ้นที่ดี ทำไมคุณถึงซื้อหุ้นแค่นิดเดียว” เขาเชื่อมั่นในการลงทุนแบบมุ่งเน้น และปฏิเสธการกระจายความเสี่ยง เพราะจะสร้างผลตอบแทนอย่างน่าอัศจรรย์ในระยะยาว

บัฟเฟตต์แนะนำว่า ให้ซื้อหุ้น 5-10 บริษัทที่ดีๆ ในราคาถูกและซื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะคุณสามารถติดตามผลการดำเนินการรวมทั้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้ ง่ายกว่าการลงทุนในหุ้น 20-30 ตัว

– พอร์ตการลงทุนแบบมุ่งเน้น เป็นกลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามกับการกระจายความเสี่ยง คุณจะอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่กระตุ้นและอารมณ์เมื่อคุณเอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ใน ตะกร้าใบเดียว นี่คือพลังของการลงทุนแบบมุ่งเน้นที่จะทำให้คุณควบคุมตัวเองได้

ข้อ 9 ฝึกที่จะอยู่นิ่ง

บัฟเฟตต์ ชอบซื้อหุ้น แต่การขายหุ้นนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิง เขาเปรียบนักลงทุนที่ชอบการเคลื่อนไหวว่า เหมือนกับผึ้งที่ชอบตอมดอกไม้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น

เขาแนะนำว่า ถ้าคุณเจอดอกไม้ที่คุณชอบ จงติดอยู่กับมัน พยายามต้านอารมณ์ความเคลื่อนไหวในตัวคุณ การเคลื่อนไหวบ่อยๆ จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น ค่านายหน้า หรือภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับนักลงทุนระยะยาว

การซื้อขาย หุ้นเพราะเห็นแก่กำไรเล็กๆน้อยๆ การซื้อขายมากๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของนักลงทุนที่โลเล ซึ่งมักจะจบลงด้วยการขาดทุนมากกว่าจะกำไร

ข้อ 10 อย่ามองตัววิ่ง (ราคาหุ้น)

ราคา เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของนักเก็งกำไร แต่การลงทุนเป็นอะไรที่มากกว่าราคา ถ้าคุณเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าที่ไม่สนใจในการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงของราคา หุ้นในระยะเวลาสั้นๆ ถ้าคุณเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจที่ดี คุณไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจกับราคาหุ้นในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวนั้น พื้นฐานของธุรกิจจะเป็นผู้ดูแลราคาของคุณเอง

เพราะการดูราคาหุ้นทุก วัน จะนำคุณไปสู่อารมณ์ของการเคลื่อนไหวในราคาหุ้น ราคาหุ้นในที่สุดแล้วจะสะท้อนมูลค่าของธุรกิจเสมอ เพียงแต่ราคาของหุ้นในอนาคตนั้นจะไม่ถูกขับเคลื่อนไปด้วยความบ้าคลั่งของ วันนี้ แต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยผลกำไรของวันพรุ่งนี้

บัฟเฟตต์เปรียบ เทียบการลงทุนกับการดูเบสบอลว่า “จุดสำคัญอยู่ที่การดูเกมส์ในสนามไม่ใช่การดูที่สกอร์บอร์ด” การจะดูว่าคุณภาพของทีมที่คุณเชียร์เป็นอย่างไรแล้วมีโอกาสที่จะชนะในอิน นิ่งต่อไปหรือไม่ ที่ๆคุณจะดูผู้เล่นของทีมคุณคือ ในสนาม

เบน เกรแฮม พูดไว้ว่า “ในระยะสั้นตลาดหุ้นเป็นเพียงเครื่องมือในการออกความเห็น (เรื่องของราคา) แต่ในระยะยาวแล้วตลาดจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก (เรื่องของมูลค่า)

ข้อ 11 มองตลาดหุ้นขาลงในเป็นโอกาส

– การลงทุนของบัฟเฟตต์ครั้งสำคัญๆ ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นตอนตลาดหมี เมื่อราคาหุ้นของกิจการที่ดีลดราคา หรือเมื่อบริษัทดีๆประสบกับปัญหาที่เข้ามารุมล้อมชั่วคราว และราคาของหุ้นได้ถูกกดดันให้ลดต่ำลง ซึ่งทำให้เกิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการซื้อหุ้นที่ราคาย่อมเยา ฉะนั้น จงมองหาบริษัทที่มีคุณภาพที่กำลังลดราคา สำหรับคุณภาพนั้นหมายถึง พื้นฐานที่รองรับธุรกิจและคุณภาพของทีมบริหาร

– เบน เกรแฮม เขียนไว้ว่า “ถ้านักลงทุนผู้ใดยอมให้ความตื่นกลัวหรือความไม่เหมาะสมเข้ามาครอบงำจิตใจ และกังวลใจจากการตกต่ำของตลาดอย่างไม่เหมาะสม นักลงทุนผู้นั้นจะถูกแปลงสภาพจากความได้เปรียบไปสู่ความเสียเปรียบ การแกว่งตัวของราคานั้นมีความหมายที่สำคัญอย่างเดียวกับนักลงทุน คือ มันสร้างโอกาสให้ซื้ออย่างชาญฉลาดเมื่อราคาตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว และขายอย่างชาญฉลาดเมื่อราคาพุ่งสูงมากอย่างไม่เหมาะสม”

ข้อ 12 อย่าตีบอลทุกลูกที่ขว้างมา

วอ เร็น พูดว่า”การตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องปีละครั้ง นั้นถือว่าทำได้ดีมากแล้ว” การตัดสินใจลงทุนน้อยคร้ังก็สามารถรับประกันความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ทั้ง นี้เขาเปรียบนักลงทุนว่า เหมือนกับผู้เล่นเบสบอลที่ยืนอยู่บนโฮมเบสที่พร้อมจะตีลูก ตลาดหุ้นก็เหมือนกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ขว้างลูกมาให้นักลงทุนตีอยู่ตลอด เวลา

แต่บัฟเฟตต์แนะนำว่า อย่าตีบอลทุกลูกที่ขว้างมา จงอดทนแล้วให้ลูกบอลถูกขว้างผ่านไป ให้รอเฉพาะลูกสวยๆ ตีง่ายๆ ที่ถูกขว้างมาแล้วค่อยตี

เขาอธิบายว่า ให้ซื้อธุรกิจที่ดีที่มาพร้อมด้วยกำไรในอนาคดที่เข้มแข็ง บริหารโดยผู้ที่มีความสามารถ และมีจริยธรรม สามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม แต่ถ้าบอลที่ขว้างมาไม่เข้าข่ายเหล่านี้ เขาก็จะปล่อยให้ผ่านไป

ข้อ 13 อย่าสนใจเรื่องมหภาค สนใจแต่เรื่องจุลภาค

บัฟเฟตต์ เคยพูดไว้ว่า เรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นเรื่องภายนอกธุรกิจอย่าไปใส่ใจ กับมัน จงสนใจแต่เรื่องเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง

เขาแนะนำ ว่า อย่าสนใจเรื่องระยะสั้นของตลาดหุ้น จงสนใจแต่เรื่องโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวในหุ้นที่จะลงทุน เพราะถ้าคุณใช้เวลาไปกับการกังวลว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนในเดือนหน้าหรือปี หน้า คุณจะเสียเวลาเปล่า คุณควรจะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ มากกว่าที่จะเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศ, ตลาดหุ้น หรือหลักทรัพย์

คุณควรใช้เวลาที่มีกับข้อมูลของบริษัทที่แน่ชัด มันไม่คุ้มกับการที่คุณจะนำเอาข้อมูลที่ไม่ชัดเจน(การเดา) มาทดแทนกับข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณซึ่งคุณได้ไตร่ตรอง มาเป็นอย่างดีแล้ว

ข้อ 14 จับจ้องมองการบริหาร

วอเร็น บัฟเฟตต์ มักจะมองหาธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่เสมอ ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญที่ควรจะพิารณาก่อนที่จะเริ่มลงทุน

1. ทีมผู้บริหารทำงานเพื่อผู้ถือหุ้น หรือทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเขาเองโดยใช้ทรัพยากรของผู้ถือหุ้น (เช่น เงินเดือนก้อนโต, โบนัสก้อนใหญ่, สิทธิในการซื้อหุ้น และสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ)
2. ผู้บริหารใช้งบประมาณของบริษัทอย่างรอบคอบ หรือเป็นผู้บริหารที่ใช้เงินสิ้นเปลือง
3. ผู้บริหารทุ่มเทเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นและใช้จ่ายเงินลงทุนอย่างเหมาะสมหรือไม่
4. ผู้บริหารมีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและหลีกเลีี่ยงการออกหุ้นใหม่ที่จะทำให้มูลค่าของหุ้นลดลงหรือไม่
5. ผู้ถือหุ้นถูกปฏิบัติอย่างหุ้นส่วนหรือเป็นเพียงแค่หุ่นไล่กา
6. รายงานประจำปีของบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหรือว่ามีแต่เรื่องไร้สาระ
7. ผู้บริหารรายงานข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง หรือพยายามที่จะปกปิดข้อมูลความจริง

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ จริยธรรมและความสามารถของผู้บริหาร เมื่อบัฟเฟตต์ตัดสินใจที่จะลงทุนเขาจะต้อง ลงเรือลำเดียวกันกับผู้นำของบริษัท บัฟเฟตต์พูดว่า คุณสามารถขาดทุนกับผู้บริหารที่ดีๆได้ แต่คุณไม่มีวันที่จะทำกำไรได้จากผู้บริหารที่แย่ๆ (นอกจากจะมีการตกแต่งตัวเลข)

ข้อ 15 ราชาแห่งวอลสตรีทนั้น ไม่ใส่เสื้อผ้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิกนั้นสวนทางกับกรอบแนวความคิดการลงทุนของบัฟเฟตต์โดยสิ้นเชิง การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดูปริมาณ กราฟ และการเคลื่อนไหวของตลาดในการเลือกหุ้น ส่วนวิธีของบัฟเฟตต์นั้นอยู่บนพื้นฐานของการดู’มูลค่าของธุรกิจ’

(คาดว่า การไม่ใส่เสื้อผ้า น่าจะเป็นอะไรที่กล่าวถึงความไม่ซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูล แต่คำนึงถึงพื้นฐานและมูลค่าของธุรกิจ ไม่ได้หมายความว่าคุณปู่ของเราไม่ใส่เสื้อผ้านะฮะ)

ข้อ 16 ฝึกที่จะคิดให้เป็นอิสระ

บัฟเฟตต์ เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมาจาก เบน เกรแฮม นั่นคือ “คุณไม่ถูก และไม่ผิด เพราะว่าคนอื่นๆเห็นด้วยกับคุณ แต่คุณจะถูกเพราะว่าข้อเท็จจริงและเหตุผลของคุณนั้นถูกต้อง”

ไม่ว่า คนส่วนมากหรือคนที่มีชื่อเสียงจะเห็นด้วยกับคุณ มันไม่ได้ทำให้คุณถูกหรือผิด ความคิดที่ถูกนั้นต้องมาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง นั่นจะทำให้คุณถูก นี่คือหัวใจของการคิดอย่างอิสระ และนั่นคือการใช้ข้อมูลและเหตุผลเพื่อหาบทสรุป แล้วยึดอยู่กับบทสรุปนั้น โดยไม่สนใตว่าจะมีหรือไม่มีคนเห็นด้วยกับคุณ

มองย้อนกลับไปในช่วงฟอง สบู่ดอทคอม แสดงให้เห็นคุณค่าของการคิดอย่างอิสระของบัฟเฟตต์ เพราะถ้าเขาหลงมัวเมาไปกับราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างมากมายและตัดสินใจลงทุน ไปกับมวลชน ก็อาจจะไม่มีคุณปู่ในตำนานอย่างตอนนี้ แต่คุณปู่เลือกที่จะมองคนอื่นเริงระบำไปบนกำไรก้อนโตจากหุ้นไฮเทค อีกทั้งยังถูกเยาะเย้ยจากนักลงทุนและนักวิชาการหลายๆคนถึงความสามารถของเขา แต่เขาก็ไม่สนใจ เพราะบริษัทไฮเทคเหล่านี้อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเขา

เมื่อฟองสบู่แตกคนอื่นได้รับผลกระทบและเจ็บหนัก แต่คุณปู่ของเราไม่ได้รับผลกระทบน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นๆ

กลยุทธ์ การลงทุนใดๆที่อยู่บนพื้นฐานของการทำโพลความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่าการใช้ ความคิดของตัวเอง กลยุทธ์แบบนั้นคือกลยุทธ์ที่แย่ที่สุด

ข้อ 17 จงอยู่ในขอบเขตความรู้ของคุณ

เมื่อถึงเวลาที่บัฟเฟตต์ต้องเลือกว่าจะลงทุนในธุรกิจไหนดี เขาจะลงทุนในอุตสาหกรรมและบริษัทที่เขารู้สึกสบายใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วย แล้วเขายังเคร่งครัดมากในเรื่องที่เกี่ยวกับขอบเขตของความรอบรู้

เขาจะไม่ลงทุนในอะไรก็ตามที่อยู่นอกขอบเขตนั้น และเขายังอดกลั้นต่อความเย้ายวนที่จะทำให้ขอบเขตของเขาใหญ่ขึ้น

ที่จริงแล้วเขาพูดว่าขนาดของขอบเขตความรู้นั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการรู้ว่าขอบเขตของมันอยู่ที่ไหน และให้อยู่แต่ภายในขอบเขตนั้น

ขอบเขตที่เลือนลางจะเป็นหนทางสู้ความ ผิดพลาดในการลงทุนอย่างมหันต์ เรื่องที่อยู่นอกขอบเขต เรื่องใหม่ๆ เรื่องน่าตื่นเต้นนั้นจะนำไปสู่ความอลหม่านของฝูงชน

ข้อ 18 อย่าสนใจการพยากรณ์ตลาดหุ้น

สิ่งสำคัญก็คือ ให้มองที่ผลการดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มากกว่าการมองด้วยการคาดคะเนและการคาดเดา อย่าปล่อยให้การทำนายแหกลูกตาคุณ จงจับจ้องอยู่กับอะไรก็ตามที่สำคัญจริงๆ จงอยู่กับฐานะบริษัท ไม่ใช่ฐานะของตลาด

ใช้เวลาของคุณไปกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตและในปัจจุบันของบริษัท เพื่อที่จะได้ข้อมูลและไอเดียเกี่ยวกับบริษัทในอนาคต

มองหาโอกาสที่น่าเชื่อถือ และอย่าปล่อยให้เสียงรบกวนของการทำนายตลาดเข้ามาขวางทางในการติดสินใจของคุณ

ยิ่งตลาดมีการเก็งกำไรมาก มีการแปรปรวนมาก ยิ่งจะทำให้คนหันไปพึ่งพาความช่วยเหลือของการพยากรณ์ตลาดมากเท่านั้น แต่ในเมื่อการพยากรณ์นั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะถูก ยิ่งมีคนอ้างว่าการพยากรณ์ของเขานั้นแม่นยำมากเพียงใดในตลาดที่แปรปรวน คุณยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น

ข้อ 19 รู้จักกับ นายตลาด และ Margin of Safety

บัฟเฟตต์ อธิบายถึงนายตลาดว่า เขาคือหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณคนหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ เขาจะปรากฏตัวขึ้นทุกๆวัน และเขาจะเสนอราคาที่จะขอซื้อหุ้นในส่วนของคุณ และไม่ต้องการขายหุ้นของเขา เมื่อเขามองเห็นแต่สิ่งดีๆในธุรกิจ แต่เขาจะขายหุ้นในส่วนของเขาให้กับคุณ เมื่อเขาเห็นว่าทุกอย่างในตลาดเป็นปัญหาไปหมด

บัฟเฟตต์บอกว่ากุญแจ สำคัญอยู่ที่คำพูดของเกรแฮมที่ว่า “อย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายตลาด” ความหดหู่ของเขาสามารถปกคลุมไปได้ทั่วและความอิ่มเอิบใจของเขาก็สามารถทำให้ คุณหลงมัวเมาได้เช่นกัน

บัฟเฟตต์พูดว่า “อ่านอารมณ์ของเขาให้ออก และควรพิจารณาอารมณ์นั้นอย่างถี่ถ้วน แต่อย่าตกลงไปอยู่ในหลุมพรางของอารมณ์นั้นซะเอง”

หลักการสำคัญอีกข้อหนึ่งของ เบน เกรแฮม ก็คือ Margin of Safety นั่นคือ ราคาของหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าของธุรกิจนั้นมากๆ คุณคงไม่ต้องการให้ราคาของหุ้นที่ซื้อกับมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจใกล้ เคียงกัน แต่คุณคงต้องการช่องว่างมากๆ นั่นคือ การที่คุณซื้อหุ้น 1 ดอลล่าร์ ในราคา 40 เซ็นต์

คุณควรใช้ความไร้เหตุผลของนายตลาดให้เป็น ประโยชน์ เมื่อเขาเกิดอาการหดหู่อย่างร้ายแรง เขาจะทำให้ตลาดหุ้นดิ่งลงเหว นั่นจะเป็นโอกาสสำหรับคุณที่สามารถสร้าง Margin of Safety ให้กับคุณได้เมื่อซื้อหุ้น

ข้อ 20 จงกลัวเมื่อคนอื่นกำลังโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกำลังกลัว

เมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่กำลังโลภ บัฟเฟตต์จะระมัดระวังตัว แต่เมื่อใดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ตื่นกลัว บัฟเฟตต์ก็จะโลภ และช่วงนี้เป็นเวลาที่เขารอคอย เพราะเขาจะฉกฉวยโอกาสในการซื้อบริษัทที่ดีในราคาหุ้นที่ตกต่ำ

เป็น ที่รู้กันว่าบัฟเฟตต์ตื่นกลัวในช่วงของตลาดกระทิงอินเตอร์เน็ต เมื่อทุกคนกำลังซื้อหุ้นด้วยความโลภ เขาไม่เสียเงินเลยสัก:-)ลล่าร์ในขณะที่คนอเมริกันเป็นล้านจบลงด้วยความสูญ เสีย บางคนถึงกับหมดตัวออกจากตลาดไปเลย

ข้อ 21 อ่าน อ่านให้มาก แล้วคิดให้ดี

บัฟเฟตต์ เชื่อว่า อุตสาหกรรมการลงทุนนั้นไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ การที่จะลงทุนนั้นคุณต้องสะสมความรู้ แต่เราก็ควรที่จะเลือกอ่านแต่หนังสือที่มีประโยชน์เหมาะสมต่อนักลงทุนแบบ เน้นคุณค่า (หรือที่เหมาะกับการลงทุนของคุณ) แล้วหนังสือประเภทไหนที่ไม่เหมาะกับคุณก็อย่าไปสนใจเพราะมันจะทำให้คุณเสีย เวลาเปล่า

ข้อ 22 ใช้แรงม้าของคุณให้เต็มที่

วอเร็น บัฟเฟตต์ บอกว่าคนทั่วๆไปมีเครื่องยนต์ขนาด 400 แรงม้า แต่สามารถใช้ได้จริงเพียง 100 แรงม้าเท่านั้น (อีกนัยหนึ่ง คนที่ฉลาดมักจะถูกกวนใจจากงานที่ล้นมือ และจะทำในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล)

บัฟเฟตต์ พูดว่าใครก็ตามที่สามารถใช้แรงม้าได้เต็มที่จากเครื่องยนต์ขนาดแค่ 200 แรงม้า ก็สามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นๆมาก

ข้อ 23 อย่าทำพลาด แต่ให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น

ชาลี มังเกอร์ เพื่อนและหุ้นส่วนของบัฟเฟตต์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาความผิดพลาด และเรียนรู้ที่จะไม่ทำมันซ้ำสอง

ข้อ 24 ก้าวสู่การเป็นนักลงทุนผู้รอบรู้

บัฟเฟตต์ พูดว่า การลงทุนของเบน เกรแฮม นั้นเป็นการลงทุนแบบรอบรู้ เขาไม่ใช่นักลงทุนอัจฉริยะ หรือนักลงทุนผู้บ้าคลั่งและลงทุนตามสมัยนิยม

สิ่ง ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการลงทุนแบบรอบรู้ก็คือ มันสามารถสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้ ถ้าคุณไม่รีบร้อนจนเกินไปและมันจะไม่ทำให้คุณจนลง

สไตล์การลงทุนของ บัฟเฟตต์นั้นไม่ใช่สไตล์รวยเร็ว แต่เป็นการรวยช้าๆอย่างมีแบบแผน มันใช้เวลาที่จะปลูกต้นกล้าให้เป็นต้นไม้ใหญ่ ฉะนั้นคุณควรฝึกที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ที่มา:http://www.sarut-homesite.net/2012/1…es-it-artemis/

 

ป้ายกำกับ: ,

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานยังคงอยากอยู่ทำงานกับองค์กร

เมื่อวานนี้ได้เขียนถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานที่ต้องการลา ออกจากองค์กร ว่ามองอะไรเป็นปัจจัยหลักบ้าง วันนี้จะมาเขียนต่อในงานวิจัยเดียวกัน แต่มองในอีกมุมมองหนึ่ง ก็คือ เป็นมุมมองของพนักงานที่รักและต้องการทำงานกับองค์กรต่อไปเรื่อยๆ หรือที่เรียกกว่า พนักงานที่มี Engagement ต่อองค์กรสูงๆ นั้น เขามองปัจจัยอะไรกันบ้าง

งานวิจัยนี้ตั้งคำถามกับพนักงานที่ทำงานในองค์กรว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานยังคงอยู่ทำงานกับองค์กรต่อไป ซึ่งก็ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยเดียวกับเมื่อวานนี้ ดังนี้ เพียงแต่ลำดับความสำคัญแตกต่างกันเมื่อเทียบกับพนักงานที่ต้องการจะลาออกจาก องค์กร

 • Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม)
 • Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน)
 • People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน)
 • Type of work they do (ลักษณะงานที่ทำ)
 • Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ)
 • Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม)

พนักงานที่ยังคงอยากอยู่ทำงานกับองค์กรนั้น มองอะไรกันบ้าง ลองมาดูกันครับ

 • อันดับ 1: Type of work they do (ลักษณะงานที่ทำ) 93% ของพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กร ตอบเหมือนกันว่า ลักษณะงานที่ทำ เป็นตัวดึงดูดให้เขาอยากอยู่ทำงานต่อ เนื่องจากงานที่ทำนั้นมีความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ รวมทั้งตรงกับความชอบของตนเอง
 • อันดับ 2: People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน) 90% ของพนักงานที่ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กรตอบว่า ที่รักจะอยู่ก็มาจาก มีเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานที่ดี อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่น รวมทั้งได้รับการยอมรับจากทั้งเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานของตนเอง
 • อันดับ 3: Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม) 77% มองว่าเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรวมนั้นทำให้เขายังคงอยู่ทำงานกับองค์กร ซึ่งก็คือ เงินเดือนบวกเงินได้อื่น และเรื่องของสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
 • อันดับ 4: Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน) 71% มอง เรื่องของอัตราเงินเดือนที่ได้รับว่าเป็นส่วนที่ทำให้เขายังคงอยู่ทำงานกับ บริษัทต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องมีอัตราเงินเดือนที่แข่งขันได้ และเป็นธรรม เมื่อเทียบกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
 • อันดับ 5: Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม) 69% บอกว่าอยู่เพราะเรื่องของการได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และโอกาสในการฝึกอบรม เพราะทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าในการทำงานมากขึ้น
 • อันดับ 6: Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ) 65% ตอบว่า อยู่ก็เนื่องจากการทำงานในบริษัทมีโอกาสเติบโตตามสายอาชีพของตนเอง มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

เมื่อสังเกตจากคำตอบของทั้งสองมุมมอง คือ คนที่อยากลาออก กับคนที่อยากทำงานต่อ นั้น 2 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุ่ม คือเรื่องเดียวกันเลยครับ ก็คือ ลักษณะงานที่ทำ และ เพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างาน แสดงว่า ทั้ง 2 ปัจจัยนี้ถ้าทำดีๆ จะทำให้พนักงานไม่อยากลาออกไปไหน และยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้พนักงานที่ได้ทำงานกับองค์กรแล้วรู้สึกอยากที่จะ อยู่ทำงานต่อไปครับ

ดังนั้นถ้าบริษัทของท่านต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของอัตราการลาออกของ พนักงานที่สูงมากๆ 2 ปัจจัยที่กล่าวนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการก่อนเลยครับ แต่ในทางปฏิบัตินั้น องค์กรส่วนใหญ่มักจะไปแก้ไขที่ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และคิดเอาเองว่า เมื่อระบบค่าตอบแทนดีขึ้นแล้วพนักงานจะไม่ลาออกไปไหน

ซึ่งในมุมมองของพนักงานนั้นเรื่องของค่าตอบแทนไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆ เลยครับ ถามว่าสำคัญหรือไม่ คำตอบก็คือสำคัญครับ แต่ถ้าเรามีระบบค่าตอบแทนที่ดีมาก จ่ายสูงจริงๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่งานที่ทำน่าเบื่อ ไม่ท้าทาย รวมทั้งเพื่อนร่วมงานก็แย่ ชอบแทงข้างหลัง หัวหน้างานก็ไม่ได้เรื่อง ไม่ค่อยใส่ใจพนักงาน ผมคิดว่า เราก็ยังคงรักษาพนักงานไว้ไม่ได้อยู่ดี ทั้งๆ ที่องค์กรเราจ่ายสูงมาก

การแก้ไขปัญหาอัตราการลาออกที่ดีจึงต้องทำเป็นระบบเลยครับ ไม่ควรเน้นไปที่เรื่องค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นอันดับหนึ่ง แต่ควรจะหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้าในทุกระดับจะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการคน อย่างดี ส่วนเรื่องค่าตอบแทน ก็ทำให้ระบบมีความเป็นธรรมมากขึ้น

เรื่องค่าตอบแทนเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็เป็นการบริหารในระยะสั้นๆ ถ้าเราต้องการให้พนักงานอยู่กับเรายาวๆ เราก็ต้องหันไปพัฒนาปัจจัยในด้านของความรู้สึกอยากทำงานของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่สำคัญก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน ให้ดีขึ้น

แล้วอัตราการลาออกก็จะลดลงครับ

คัดลอกจาก :

http://prakal.wordpress.com/2012/11/09/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89/

 

ป้ายกำกับ:

ปัจจัยอะไรที่ทำให้พนักงานอยากออกจากงาน หรืออยู่ทำงานต่อกับองค์กร

ในช่วง 4-5 ปีมานี้ เรื่องของการรักษาพนักงาน (Retention) เป็นเรื่องที่หลายๆ บริษัทให้ความสำคัญมากขึ้น สังเกตได้จาก ผู้บริหารและฝ่ายบุคคล มักจะคุยกันว่า จะทำอย่างไรกันดี เพื่อให้อัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทของเราลดน้อยลงไปได้ และมักจะได้ยินคำพูดว่า “เราเป็นโรงเรียนให้กับบริษัทอื่นๆ และคู่แข่งของเรา” มากขึ้นเรื่อยๆ บางแห่งก็บ่นว่า “หาคนก็ยาก แถมหาได้แล้วก็อยู่ไม่นานก็ไป” ก็ เลยอยากเอางานวิจัยชิ้นหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับว่า อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับองค์กร และอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยให้พนักงานต้องการลาออกจากองค์กร

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งหนึ่ง ชื่อว่า Mercer เขาได้ทำวิจัยจากพนักงานจำนวน 2,400 คน ที่ทำงานในองค์กรในต่างๆสาขาวิชาชีพ ซึ่งก็เป็นงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาครับ ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยอยู่ 6 ประการที่มีผลต่อการอยู่ทำงาน หรือความต้องการลาออกของพนักงาน ดังต่อไปนี้ครับ

 • Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม)
 • Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน)
 • People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน)
 • Type of work they do (ลักษณะงานที่ทำ)
 • Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ)
 • Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม)

ลองมาดูความเห็นของพนักงานที่ต้องการจากลาออกจากองค์กรกันก่อนนะครับว่า พนักงานกลุ่มนี้มองอะไรเป็นปัจจัยหลักในการที่จะคิดลาออกจากองค์กร

 • อันดับ 1: People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน) 68% ของคนที่ลาออกจากองค์กรมองเรื่องนี้เป็นสาเหตุใหญ่ ก็คือ ไม่ต้องการที่จะทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานที่ไม่ดีนั่นเองครับ
 • อันดับ 2: Type of work they do (ลักษณะงานที่ทำ) 67% ของการลาออกของพนักงานมาจากการที่พนักงานไม่ชอบงานที่ทำอยู่ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากทำ หรือ งานนั้นไม่มีความท้าทายมากพอ
 • อันดับ 3: Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม) 48% ลาออกเพราะว่าทำงานกับองค์กรนี้แล้ว ไม่มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไม่มีโอกาสในการฝึกอบรมอะไรเลย มีแต่นั่งทำงานแบบเดิมๆ ทุกวันๆ โดยที่ไม่มีความรู้อะไรใหม่เข้าสู่ตัวเอง
 • อันดับ 4: Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน) 46% ของพนักงานที่ลาออก ให้เหตุผลว่าเงินเดือนมีผลต่อการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะฐานเงินเดือนที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป
 • อันดับ 5: Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม) 45% ของพนักงานที่ลาออก ให้เหตุผลว่าเรื่องของค่าตอบแทนรวมมีผลทำให้ลาออกจากองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งคำว่าค่าตอบแทนรวม ก็หมายความรวมถึงค่าตอบแทนต่างๆ ทั้งค่าจ้าง และเงินได้อื่นๆ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ก็มีผลทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กร
 • อันดับ 6: Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ) 41% ของ พนักงานลาออกเพราะเหตุผลว่า ทำงานแล้วไม่มีโอกาสในความก้าวหน้าของตนเองเลย การเติบโตตามสายอาชีพก็ไม่มี ทำงานไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองจะไปอยู่ตรงไหนขององค์กรในอนาคต

นี่คือ 6 อันดับของปัจจัยที่พนักงานที่ลาออกจากบริษัทให้เหตผลว่าทำไมถึงลาออก ดังนั้นถ้าเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องของอัตราการลาออกของพนักงานให้ดี ขึ้น 3 อันดับแรกคือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนครับ ซึ่งก็คือเรื่องของ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เรื่องของลักษณะงานที่ทำ และเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม 3

ถ้าเราอ้างอิงจากผลการวิจัยนี้ และเราต้องการลดอัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทเราลงให้ได้จริง ก็คงต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของบรรยากาศในการทำงานระหว่างทีมงาน และหัวหน้างานด้วย เพื่อให้พนักงานทำงานแล้วไม่รู้สึกอึดอัด และจากนั้นก็มาพัฒนาเรื่องของความท้าทายในการทำงาน ซึ่งก็คงต้องมาออกแบบการทำงานกันใหม่เพื่อให้งานมีความท้าทายมากขึ้น สุดท้ายก็มาเพิ่มเติมกับระบบการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานที่ทำงานได้มี โอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานมากขึ้นครับ

นี่คือมุมของคนที่ลาออกจากองค์กร พรุ่งนี้เราจะมาดูในมุมของพนักงานที่อยู่ทำงานกับองค์กรว่า ปัจจัยอะไรที่ทำให้พนักงานกลุ่มนี้ยังอยากอยู่ทำงานกับองค์กรต่อไปเรื่อยๆ จะเหมือนหรือต่างกับพนักงานที่อยากลาออก อย่าลืมติดตามนะครับ

คัดลอกจาก:

http://prakal.wordpress.com/2012/11/08/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81/

 
 

ป้ายกำกับ:

บ้านว่าง ถนนเหงา …ชีวิตที่หลีกหนีไม่ได้ นอกจากรอความตาย ช้า ช้า : สุมิตรา จันทร์เงา

“ความชราภาพเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอันยาวนานทางกายภาพ อารมณ์ พุทธิปัญญา ความสัมพันธ์ และฐานะทางการเงิน”

ฉันอ่านพบข้อความนี้ในบทความเรื่องหนึ่งของสมาคมสายใยครอบครัวซึ่งพยายามอธิบายความชราภาพด้วยทฤษฎีอันหลากหลาย

ประเทศที่พัฒนาแล้วแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นก้าวย่างเข้าสู่สังคมของผู้สูง อายุ(Aging  society)เต็มตัวไปล่วงหน้าเป็นทศวรรษแล้ว ขณะที่ไทยกำลังเดินตามหลังไปต้อยๆ


ตัวเลขทางสถิติประชากรศาสตร์บ้านเรา ผู้สูงวัยมีอายุยืนยาวขึ้น เฉลี่ยในผู้หญิง 74.5 ปี และผู้ชาย 69.9 ปี มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะก้าวกระโดดมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน และในปีพ.ศ.2593 ผู้สูงอายุจะล้นเมืองมีจำนวนมากถึงร้อยละ 27 ของพลเมืองทั้งประเทศ

ฟังดูดีนะ…ถ้าเราจะตายช้าลงกว่ารุ่นปู่ย่าตายาย แต่ถ้าพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงที่ว่า การมีลมหายใจในร่างกายที่ทรุดโทรมเสื่อมสลาย บวกกับคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้ดีเด่สักเท่าไหร่ เราจะยังยิ้มออกไหม

ทฤษฎีความชราภาพมีตั้งแต่กรรมพันธุ์เป็นตัวควบคุมและกำหนดถ่ายทอดส่ง ต่อหลายชั่วอายุคน แสดงออกทางกายภาพ เช่น ผมหงอก หัวล้าน รวมไปถึงความเสื่อมของเนื้อเยื่อภายใน การหดตัวของคอลลาเจนไฟเบอร์ทำให้อวัยวะทำงานลดลง เกิดริ้วรอยความเหี่ยวย่นของผิวหนัง กระดูกผุกร่อน  ภูมิคุ้มกันทำงานถดถอย มีอนุมูลอิสระมาก ร่างกายต้านทานต่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดีจึงพบความเจ็บป่วย

พร้อมๆกับร่างกายเสื่อมลง พัฒนาการทางจิตก็ถดถอยตามไปด้วย คนแก่มีความสุขลดน้อยถอยลงทุกขณะเพราะความปราดเปรื่องหดหาย รู้สึกสูญเสียความมั่นคงและคุณค่าแห่งตน

แบบนี้เรายังอยากจะอายุยืนอยู่อีกหรือ?

ฉันเคยได้ยินได้ฟังแต่ข่าวสารเรื่องเอจจิ้ง ไซไซเอตี้(Aging  society) พยายามนึกตามไปว่าในสังคมแบบนั้นสภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรกันหนอ
ผู้คนโดดเดี่ยว ถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง หรือไม่ก็อยู่ในบ้านพักคนชรา

แล้วกิจกรรมในชีวิตประจำวัน คนแก่ๆเหล่านั้นเขาทำอะไรกันหรือ?

คิดไปไกลถึงพ่อแม่ที่ไม่ยอมจากถิ่นที่อยู่ไปอาศัยบ้านลูกหลานคนไหนเลย สองผู้เฒ่ายังยืนหยัดที่จะอยู่ดูแลตัวเองในแบบที่ชอบ

ตื่นเช้ามา ออกกำลังกาย ขยับแข้งขา หุงหาอาหารประจำวัน แล้วก็ไปใส่บาตร กลับมาดูรายการข่าวเช้า อ่านหนังสือพิมพ์ สายๆไปคุยกับเพื่อนบ้าน หรือไม่เพื่อนบ้านก็แวะมาหา เที่ยงกินอาหารกลางวัน ดูข่าวโทรทัศน์ งีบหลับรอบบ่ายสักชั่วโมงสองชั่วโมง ตื่นมาหาข้าวมื้อค่ำกินอีกครั้ง แล้วก็นั่งเฝ้าจอโทรทัศน์ ดูหนังดูละครที่ชอบ

วันไหนใกล้หวยออก สองผู้เฒ่าก็จะสุมหัวกันทำนายฝันของแต่ละคน ตีออกมาเป็นตัวเลขแทงหวยใต้ดิน…นี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆสองครั้งในรอบ เดือน ที่เหมือนน้ำเลี้ยงชีวิต

จ่ายไม่มาก ถูกไม่มาก…ถูกกินเสียส่วนใหญ่ แต่จะมีอะไรในชีวิตให้ได้ลุ้นเหมือนกับการแทงหวยอีกเล่า?

…..

ฉันลืมเรื่องที่พ่อแม่อยู่เพียงลำพังจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว จนกระทั่งถึงวันที่ได้ไปยืนอยู่บนท้องถนนอ้างว้างของเมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีนี้

Boulogne sur Gesse

เป็นฝรั่งเศสบ้านนอกชายขอบประเทศติดกับพรมแดนสเปน มีเทือกเขาพีเรนีสคั่นอยู่ แค่นั่งรถข้ามเขาไปแค่ 60 กิโลเมตรก็จะถึงสเปนตอนเหนือ

เราไปที่นั่นตามคำเชิญของเพื่อนศิลปิน “สมบูรณ์ พวงดอกไม้” เธอเป็นสะใภ้บ้านไร่ฝรั่งเศสในตำบลนี้ ซึ่งอยู่ห่างจาก “ตูลูส” เมืองเอกของแคว้น Midi-Pyrenees ราวร้อยกิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินตูลูสประมาณชั่วโมงเศษ

มันคือบ้านนอกสมบูรณ์แบบของประเทศที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของยุโรป และเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดแห่งความทันสมัยในพิภพนี้

เราเรียกชื่อหมู่บ้านกันง่ายๆว่า “โบโลญญ่า” ออกเสียงแบบดั้งเดิมตามคำที่เอามาจากภาษาอิตาลี เป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลพาดผ่านเมืองจนกลายเป็นทะเล สาปและเส้นเลือดของชุมชนมาตั้งแต่ยุคกลางของยุโรป

บ้านเรือนที่เห็นส่วนใหญ่เป็นอาคารหิน สร้างมาตั้งแต่สมัยนโปเลียนที่ 2 อายุเกินกว่า 150 ปีทั้งสิ้น น้อยกว่านี้แทบไม่มีเลย

บ้านโบราณอายุกว่า 150 ปี

ศูนย์กลางของหมู่บ้านคือ Church of Our Lady of the Assumption ลักษณะเป็นจตุรัสใหญ่รวมกิจกรรมทางสังคมของผู้คนทั้งหมู่บ้านเอาไว้ที่นี่ มีเทศบาลเมืองตั้งอยู่ติดโบสถ์ ลานข้างหน้านั่นก็คือตลาดสดที่ยืนยงคงกระพันมานานกว่า 8 ศตวรรษแล้ว

เกิน 800 ปีจริงๆค่ะ พื้นหินเก่าคร่ำบอกเราเช่นนั้น แต่ความคึกคักของตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากเดิมยุคที่ผู้คนเคยหนาแน่นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าที่นี่อาจเปิดทุกวัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกเช้าวันพุธ เลยเที่ยงตลาดก็วาย

สภาพจึงเหมือนตลาดนัด มีสินค้าทุกอย่างขาย ตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

 

กิจกรรมซื้อของเป็นรอง ส่วนใหญ่ออกจากบ้านมาเจอเพื่อน

เช้าวันพุธนั้นเป็นวันเดียวที่ฉันรู้สึกว่าเมืองนี้ยังมีชีวิต

ผู้คนแห่แหนกันออกมาเดินตามถนน แทบทุกคนเหมือนจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันหมด พวกเขายิ้มให้กัน ทักทายกัน บางทีก็หยุดยืนคุยกันเป็นกลุ่มๆยาวนาน

บางคนเอาผลผลิตจากสวนที่บ้านมาฝากเพื่อนที่นัดหมายกันไว้ในตลาดแห่งนี้ บางคนขนอาหารแปรรูปทำเองที่บ้านมาขาย สินค้าประเภท “โฮมเมด” ขึ้นป้ายเต็มไปหมด

ยิ่งสายยิ่งคึกคัก กลิ่นอาหารสด ผลไม้สด กลิ่นชีส ไส้กรอก นกย่าง กรุ่นอยู่ในอากาศ ปนอยู่กับกลิ่นความสุขรวยริน

ผู้คนยิ้มแย้มเหลือเกิน เบิกบานเหลือเกิน เหมือนเป็นวันแสนสำราญของพวกเขา


ฉันมองไปรอบๆตัว สิ่งที่เหมือนกันไปหมดจนน่าตกใจก็คือ คนเหล่านี้ล้วนเป็นคนแก่
นี่คือสังคมผู้สูงสัยอย่างแท้จริง!

บางคนนั่งมาในรถเข็น บางคนถือไม้เท้า บ้างหิ้วตะกร้าจ่ายกับข้าว บ้างหิ้วลังกระดาษใส่ผลไม้ มีนับจำนวนได้ที่เป็นหนุ่มสาวและเด็กเล็ก คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานคนไกลที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงฤดูร้อน

หนุ่มสาวที่เป็นคนพื้นถิ่น อยู่อาศัยในชนบทจริงๆแทบไม่มีเลย

ฉันรู้สึกใจหายกับภาพที่เห็น …อีกไม่นานตัวเราเองก็จะตกอยู่ในสภาพไม่แตกต่าง

 

 


“ดีดี้” สามีของสมบูรณ์ พาเราไปเดินดูถนนหนทางรอบบ้านเขาในวันปกติที่ร้างไร้ชีวิต

เหมือนเมืองที่มนุษย์ต่างดาวมาปล้นเอาสิ่งมีชีวิตไปเก็บไว้นอกโลก ไม่มีใครเลยจริงๆ แม้แต่รถที่จะวิ่งผ่านสักคันก็น้อยกว่าน้อย

 

 

”คนหายไปไหนหมด” ฉันถามเขา

“อยู่แต่ในบ้าน มีแต่คนแก่ๆ คนหนุ่มสาวต้องไปทำงานในเมืองใหญ่กันหมด”

“ทำไมพวกเขาไม่ออกมาเดินกันตามถนนหนทางกันบ้าง”

“ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งที่ตอนนี้ฤดูร้อนแท้ๆ ทำไมต้องอยู่แต่ในบ้าน อบอ้าวจะตายไป สมัยที่ผมยังเด็ก จำได้ว่าที่หน้าบ้านพวกเราจะมีม้านั่งวางริมถนนกันแทบทุกหลัง ตกเย็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะออกมานั่งเล่น ทักทายกันตามถนนเต็มไปหมด”
“หรือว่าพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่ในบ้าน”

“ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น…”

คุณแม่ของดีดี้ทักทายกับคณะของเรา

ฉันเข้าใจดี…ดีดี้เองก็รู้ว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองนี้ร้าง ถ้าเพียงแต่เขาไม่ทิ้งบ้านออกไปตามหาความฝัน และได้พบรักกับสาวไทย หลงใหลการอยู่เมืองไทยมากกว่าฝรั่งเศส

บางที…มันอาจจะดีกว่านี้

ไม่หรอก… มันก็ยังต้องเป็นแบบนี้อยู่ดีแหละ

ประชากรโบโลญญ่าทั้งตำบลมีเพียง 1,647 ครัวเรือน ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรเพียง 69 คนต่อตารางกิโลเมตร

พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลในตำบลนี้ที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังชีพด้วยวิถี เกษตรกรรม มีชีวิตชีวา มีลมหายใจเพียงสัปดาห์ละครั้งคือทุกเช้าวันพุธ เท่านั้นเอง!

ภูมิประเทศงดงามของโบโลญญ่าที่แสนเงียบเหงา

ความสงบสุขของชนบทที่คนจากเมืองใหญ่โหยหา…มันช่างว่างเปล่าเงียบเหงา สำหรับชีวิตที่ผูกติดอยู่กับมันทุกวัน

ชีวิตที่หลีกหนีไปไหนไม่ได้ นอกจากรอความตายมาเยือน ช้า ช้า

 

ป้ายกำกับ: ,

ยักษ์ล้มเพราะอะไร?…ดร.พสุ เดชะรินทร์

คำถามหนึ่งที่ผมได้รับบ่อยมากในช่วงหลักก็คือทำไมบริษัทที่เคยรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย เคยเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมตนเอง

ได้ เดินทางมาถึงกัลปวสาน หรือ ถึงขั้นล้มละลาย และสูญหายไปจากโลกใบนี้? ยิ่งในช่วงหลังเรามีตัวอย่างให้เห็นกันอย่างมากมาย เช่นในรอบสองปีที่ผ่านมาก็มีกรณีของ Blockbuster (ผู้ให้บริการเช่าดีวีดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก) หรือ Kodak (คงไม่ต้องเขียนถึงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของโกดักนะครับ) หรือ Borders Book Store (ร้านหนังสือที่มีจำนวนสาขาและขนาดรวมแล้วใหญ่ที่สุดในโลก) ที่ได้เดินทางมาถึงจุดอวสาน และถ้าเอ่ยชื่อบริษัทบางบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเดินทางถึงจุดเดียวกัน (ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น) อาทิเช่น Best Buy, RIM (ผู้ผลิตเครื่อง Blackberry) Yahoo หรือ Nintendo เป็นต้น

เมื่อศึกษายักษ์ที่ล้มนั้น ก็พอจะแยกสาเหตุของความล้มเหลวออกมาได้เป็น 2 ประการครับ ประการแรกคือกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานที่ใช้อยู่ ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับ คำถามหนึ่งที่ผมมักจะถามผู้บริหารองค์กรต่างๆ เสมอก็คือ ‘Are we still doing the right thing?’ หรือ “เรายังทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่า?” เป็นไปได้ไหมครับว่ากลยุทธ์ และวิธีการดำเนินงานที่เคยทำให้องค์กรยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จในอดีต อาจจะไม่เหมาะสมต่อสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ท่านผู้อ่านต้องอย่าลืมนะครับว่าสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของธุรกิจ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากเทคโนโลยี พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป คู่แข่งขันใหม่ๆ ที่เข้ามา กฎหมายที่เปลี่ยนไป หรือ แม้กระทั่งสถานการณ์การเมือง ดังนั้นสิ่งที่เคยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอดีตอาจจะไม่ได้ทำให้องค์กร ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต อีกทั้งที่แน่ๆ คืออนาคตนั้นไม่เหมือนอดีต
ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจะต้องคอยตั้งคำถาม ถามตนเองตลอดเวลาครับว่า สิ่งที่องค์กรกำลังทำอยู่นั้นเหมาะสมต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือไม่? กรณีของ Blockbuster นั้นที่ล้มเหลวเนื่องจากมีคู่แข่งใหม่เข้ามา (Netflix) ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการดำเนินธุรกิจที่เด่นล้ำกว่า หรือ กรณีของ Kodak นั้นก็เกิดจากความยึดติด ยึดมั่นต่อความสำเร็จของธุรกิจฟิล์มในอดีตจนทำให้ไม่กล้ากระโจนเข้าสู่กระแส ดิจิตอล ทั้งๆ ที่โกดักเป็นผู้คิดค้นกล้องดิจิตอลขึ้นเป็นรายแรกของโลก และมองเห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือ กรณีของ Borders นั้นก็เนื่องจากเทคโนโลยี คู่แข่ง และพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปในการอ่านหนังสือ

สาเหตุประการที่สองนั้นเกิดขึ้นจากการที่อดีตบริษัทเหล่านี้ประสบความ สำเร็จมาในอดีต ทำให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นต่อความสามารถและศักยภาพทั้งของตนเองและของ บุคลากรในองค์กร ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าวถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าความเชื่อมั่นที่มีมากเกินไปก็จะกลายเป็นความหลงผิด และยึดติด ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารเริ่มมีความคิดว่า เมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจหนึ่งก็จะสามารถนำความรู้ ความสามารถดังกล่าวขยายเข้าสู่ธุรกิจอื่นได้ ดังนั้นอดีตยักษ์หลายๆ แห่งจึงมักจะไม่พอใจต่อความสำเร็จที่ตนเองมีอยู่ แต่จะเริ่มขยายตัวทั้งในธุรกิจเดิมและเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่ตนเองอาจจะไม่มีความชำนาญหรือชำนาญน้อย

การขยายตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับ เพียงแต่การขยายตัวด้วยความหลงผิดหรือเข้าใจในตนเองผิดจะกลายเป็นชนวนให้ องค์กรล้มเหลวได้ เราได้พบเห็นองค์กรหลายแห่งที่ “คิดการใหญ่เกินตัว” แล้วเข้าไปทำในสิ่งที่เกินศักยภาพและความสามารถของตนเอง จนสุดท้ายความสำเร็จเดิมที่มีอยู่ก็ไม่สามารถช่วยประคับประคองความผิดพลาด นั้นไว้ได้

จากบทเรียนขององค์กรที่เคยประสบความสำเร็จแล้วมาล้มเหลวภายหลังนั้น นอกเหนือจากจะเป็นบทเรียนทางด้านการบริหารองค์กรแล้ว ผมว่ายังสามารถเป็นบทเรียนในการบริหารประเทศและบริหารตนเองได้อีกด้วยครับ ประเด็นสำคัญคือต้องอย่าลืมว่าทั้งประเทศ องค์กร และบุคคล ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับ ถ้าเรายังยึดมั่นกับความสำเร็จหรือสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จมาในอดีต ก็อาจจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน สังเกตซิครับทำไมเราถึงชอบกล่าวกันว่าผู้ที่เรียนเก่ง ไม่จำเป็นต้องทำงานเก่งเสมอไป ก็เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้

http://bit.ly/SpcJKH

 

ป้ายกำกับ: ,

คริส สตีเวนส์ กับ ลิเบีย สหรัฐอเมริกา และโลกมุสลิม : ปิยมิตร ปัญญา

โกลบอลโฟกัส โดย ปิยมิตร ปัญญา piyamitara@gmail.com (มติชนรายวัน 16 ก.ย.2555)


เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาที่เบงกาซี ประเทศลิเบีย สำหรับอเมริกันโดยทั่วไปแล้ว ไม่เพียงเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า ชวนสลดใจ ยังเป็นสิ่งที่โหดร้ายอย่างยิ่งต่อความรู้สึก

ไม่ว่าจะยอมรับกันหรือ ไม่ก็ตาม ข้อเท็จจริงก็คือ หากปราศจากการตัดสินใจเข้าแทรกแซงของ บารัค โอบามา มีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งว่า โมอามาร์ กาดาฟี ก็จะยังคงครองอำนาจเผด็จการอำมหิตของตนอยู่ในลิเบีย

คริส สตีเวนส์ นักการทูตวัย 52 ปี เอง ไม่เพียงเป็นผู้สนับสนุนวิถีของกลุ่มต่อต้านที่เบงกาซีอย่างเต็มตัวเท่านั้น ยังเป็นกลไกหนึ่งซึ่งก่อให้การลุกฮือขึ้นมาทวงอำนาจการปกครองของจากกาดาฟี ที่เคยเป็นเพียงความฝัน กลายเป็นความจริง และประสบความสำเร็จในที่สุด

คริสโตเฟอร์ สตีเวนส์ ไม่เพียงได้รับการยอมรับนับถือ ยังถูกนับรวมเป็นหนึ่งใน “มิตรสหาย” แห่งกบฏที่เบงกาซีด้วยอีกต่างหาก

สำหรับ สามัญชนอเมริกัน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก… นี่คือประเทศที่เราช่วยปลดปล่อย นี่คือคนที่เสี่ยงแม้ชีวิตของตัวเองช่วยเหลือให้พวกเขาได้รับอิสระเสรี ตอนนี้พวกเขากลับมายึดสถานกงสุล-สถานทูตของเรา ฆ่าเอกอัครราชทูตที่ถือเป็นตัวแทนสูงสุดของประเทศเรา?

ลิเบียในเวลา นี้ ไม่เพียงเป็นประเทศที่โน้มเอียงมาทางอเมริกันเท่านั้น ยังได้ชื่อว่าเป็นชาติ “โปรอเมริกา” มากที่สุดในบรรดาโลกอาหรับด้วยกัน

คริส สตีเวนส์ ตายไปแล้ว เสียชีวิตไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก 3 ราย ด้วยเหตุผลที่ดูเหมือนว่าเป็นเพราะภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง

ภาพยนตร์ซึ่งคนลิเบีย หรือแม้แต่โลกมุสลิมโดยรวมยังไม่มีใครได้ดูได้เห็นอย่างจริงๆ จังๆ ด้วยซ้ำไป

เกิดอะไรขึ้นกับลิเบีย?

เกิดอะไรขึ้นกับโลกมุสลิมกันแน่?

คําอธิบายที่ว่า ภาพยนตร์ “อินโนเซนซ์ ออฟ มุสลิมส์” เป็นเพียง “ข้ออ้าง” ไม่ได้เป็น “สาเหตุ” ของการโจมตีสถานกงสุลเบงกาซี ที่คลับคล้ายจะผ่านการวางแผน มีการจัดเตรียมอาวุธหนักอย่าง อาร์พีจี ที่ไม่สมควรปรากฏอยู่ภายในปริมณฑลของการชุมนุมประท้วงสามัญทั่วไป แม้ดีกรีของอารมณ์ความรู้สึกจะรุนแรงปานใดก็ตาม ดูเหมือนมีเหตุมีผล

กระนั้น คำอธิบายดังกล่าวก็ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับผู้ประท้วงจำนวนมากที่รวมตัว กัน “ในนามของมุสลิม ผู้ปกป้องพระศาสดา” และกำลังทำหน้าที่ “ปกป้องศาสนาอิสลาม” ทั้งที่เบงกาซี-ลิเบีย ไคโร-อียิปต์ ซานอา-ซูดาน เรื่อยไปจนกระทั่งถึง แคชเมียร์ และ จาการ์ตา ที่ อินโดนีเซีย ในเวลานี้


สิ่งที่ปรากฏนั้นดูราวกับว่า แม้นว่าสหรัฐอเมริกาจะรับเอารายการ “สิ่งที่ควรทำ” ทุกอย่างมาจาโลกมุสลิม แล้วทำทุกอย่างไปตามนั้น ก็จะยังคงมีคนอีกกลุ่ม มุสลิมอีกส่วน จะมากหรือน้อยเพียงใดไม่สำคัญ ก็จะยังคงสามารถหาเหตุหาผลอีกสักอย่าง หรือสองอย่าง เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับความจงเกลียดจงชัง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ ไม่ชอบขี้หน้า และไม่ไว้วางใจสหรัฐอเมริกาอยู่นั่นเอง

แนวปฏิบัติต่อชาติมุสลิมในยุคสมัยของโอบามาแตกต่างอย่างชัดเจนยิ่งกับสิ่งที่เคยกระทำกันมาในยุคสมัยของ จอร์จ ดับเบิลยู.บุช

โอบามาตัดสินใจเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ในลิเบีย เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่นั่น ทำนองเดียวกับปฏิบัติการ “เรจีม เชนจ์” ของบุชในอิรักก็จริง สิ่งที่แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงก็คือ ครั้งหลังนี้ไม่มี “ผลประโยชน์ของอเมริกัน” เข้ามาเป็นเดิมพันเหมือนเช่นในกรณีอิรัก

สหรัฐอเมริกาสามารถวางเฉยใน กรณีลิเบียได้โดยไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับกรณีอิรักที่ถูกสร้างภาพเป็นแหล่ง ก่อการร้ายที่ “คุกคาม” ต่ออเมริกันทุกชีวิต ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ อย่าว่าแต่ “วาระซ่อนเร้น” ที่ซุกงำอยู่เบื้องหลังอีกมากมาย

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ แม้สหรัฐอเมริกาจะเลิกเสแสร้งว่าตนเองเป็นชาติที่เปี่ยมด้วย “เจตนาดี” แต่กระทำการผิดพลาดไปบ้างในบางครั้งด้วย “พลั้งเผลอ” มาเป็นมหาอำนาจที่ “ทำอะไรดีๆ” มามากมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนขบวนการ “อาหรับสปริงส์” ทั้งหลายในหลายชาติมุสลิม

ความรู้สึกต่อต้านอเมริกันในลิเบีย ในโลกอาหรับ และในโลกมุสลิม ก็ดูเหมือนไม่เคยเปลี่ยนแปลง

หรืออาจเรียกได้ว่า ทรรศนะของอาหรับต่อสหรัฐอเมริกานั้น “ปราศจากความยืดหยุ่น” โดยสิ้นเชิง!

ทําไม “แอนตี้อเมริกันนิสต์” ยังคงขึงตึง ไม่ผ่อนคลาย ทั้งๆ ที่บริบทแวดล้อมเปลี่ยนแปลงผันแปรไปมากมายแล้ว? บางครั้ง เรื่องนี้ก็เป็นที่เข้าใจยากเย็นอยู่บ้างสำหรับสังคมอเมริกัน

ความ กราดเกรี้ยวต่อสหรัฐอเมริกา มีอยู่บ้างบางครั้งบางคราวที่ไร้เหตุผล ไร้ตัวตนที่มา แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่า “ส่วนมาก” ของความโกรธเหล่านั้น ไม่ได้เลื่อนลอยไร้หลักเกณฑ์ใดๆ แต่อย่างใดทั้งสิ้น “ส่วนมาก” เหล่านั้นวางอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เป็นอยู่จริงและเคยเกิดขึ้นมาให้เห็นกระจะแก่ตามาแล้ว

บางเรื่อง สะท้อนให้เห็นบริบทปลีกย่อยในทางสังคมที่แตกต่าง อย่างเช่น ในชาติอาหรับส่วนใหญ่ รวมทั้งในประเทศอย่างอียิปต์ ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่สร้างขึ้นมาจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบ-หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ตรงกันข้ามกับในสหรัฐอเมริกา ที่ใครก็ได้ แม้กระทั่งคนที่ “สับสนทางความคิด” สูงมากจนถึงระดับ “คลั่ง” ก็ยังสามารถระดมทุนมาสร้างหนังสักเรื่องได้

บางกรณี เป็นเรื่องที่ยากแก่การทำความเข้าใจสำหรับผู้คนทั่วไปที่ปราศจากความชำนาญ การในบางสาขาวิชา อาทิ ด้วยเหตุใด ผู้ที่ลงมือกระทั่งเผาพระคัมภีร์ของศาสนาอื่น ถึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ผู้คนที่ปีนป่ายสถานทูต เผาธงชาติ “สตาร์ส แอนด์ สไตรป์ส” กลับลงเอยอยู่ในเรือนจำ?

ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น ชาวอัลจีเรียน อาจหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 1991 ขึ้นมาตั้งข้อกังขาว่า ด้วยเหตุใดขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่มี ความหมายอย่างยิ่งของประชาชนที่นั่นและทั้งภูมิภาค ถึงได้ลงเอยอย่างนองเลือดด้วยการรัฐประหารของบรรดานายทหารที่ชาติตะวันตก หนุนหลัง?

คนอิหร่าน อาจยกเอาเหตุการณ์เมื่อปี 1953 ขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ เมื่อครั้งที่ นายกรัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งมาตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศถูกแผนสมคบ คิดของ ซีไอเอ โค่นล้มด้วยการก่อรัฐประหาร!

เหตุการณ์เหล่านั้นและอีกมากมาย ดูเหมือนเนิ่นนาน ย้อนหลังไปห่างไกลในอดีต เป็นประวัติศาสตร์ที่เลือนลางอย่างยิ่งในความทรงจำ

เว้น เสียแต่ว่า คุณจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของโศกนาฏกรรมน่าเศร้าเหล่านั้น เป็นหนึ่งในคนที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากผลพวงของมันอยู่ตราบจนทุกวันนี้

“แอนตี้อเมริกันนิสต์” สามารถเลือนหายไปได้ และน่าจะจางหายไปในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

แต่การคาดหวังว่าสิ่งนี้จะสามารถลบหายไปได้ในชั่วข้ามคืน เกิดขึ้นได้ก็แต่เพียงในเทพนิยายเท่านั้นเอง

ข้อเท็จจริงที่ว่า โลกอาหรับเป็นอาณาบริเวณที่มีผู้ที่ยึดถือว่า “สหรัฐอเมริกา” และ “อิสราเอล” ต้อง “รับผิดชอบ” ต่อการเกิดโศกนาฏกรรมอย่าง 9/11 ในสัดส่วนที่สูงมากที่สุดบริเวณหนึ่งของโลก อาจฟังดูไม่มีเหตุผล เพราะข้อเท็จจริงอีกประการที่ชัดเจนก็คือ”อัลเคด้า” ที่อยู่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เป็นผู้ลงมือกระทำการนั้น

แต่นั่นสะท้อนให้เห็น “จินตภาพ” ของสหรัฐอเมริกาในความเชื่อของคนอาหรับได้ชัดเจนอย่างยิ่ง

สหรัฐ อเมริกา ไม่ได้เป็นประเทศที่ “เจตนาดี” แต่บางครั้งทำสิ่งที่ “เลวร้าย” ในสายตาของพวกเขา หากแต่ สหรัฐอเมริกา เป็น “ขุมพลังแห่งความชั่วร้าย” ที่แท้จริงสำหรับพวกเขา

เราพูดกันมากมายถึงความทุกข์ทรมานที่ผู้คนใน ตูนิเซีย อียิปต์ หรือ ลิเบีย ก็ดี ได้รับมาอย่างยาวนานในห้วงแห่งการปกครองเผด็จการในแต่ละประเทศ ความจริงที่น่าทึ่งก็คือ เผด็จการเลือดเย็น

เหล่านั้นไม่อาจอยู่ใน อำนาจในได้เนิ่นนานมากมายปานนั้น หากไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากสหรัฐอเมริกาหรือชาติตะวันตกสำหรับใช้เป็น “เครื่องมือ” ใน “วาระซ่อนเร้น” ของตนเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ แล้วซ้ำอีก ทุกข์เข็ญที่ได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่อาจผ่านเลยไปง่ายๆ ดังนั้น ภายใต้เปลือกนอกที่ดูสงบนิ่ง สำนึกขอบคุณในบางเรื่อง บางเหตุการณ์ ความไม่ไว้วางใจ ความเคลือบแคลงสงสัย ยังคงพลิ้วไหวเป็นระลอกอยู่เบื้องล่าง

รอวันที่ ไม้ขีดสักก้านถูกจุดขึ้น รอคอยน้ำผึ้งสักหยดละลิ่วลงมา

คําถามที่น่าสนใจก็คือ หลังจากนี้แล้วจะอย่างไร?

คำ ตอบอย่างง่ายก็คือ “พอกันที”… สำหรับอเมริกันที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเหลือหลายกับ “อาหรับสปริงส์” การเลิกยุ่งเกี่ยวอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ปล่อยโลกอาหรับและมุสลิมทั้งโลกให้เป็นเรื่อง “อดีตเมื่อวันวาน” ไปพร้อมๆ กัน

ปล่อยให้อาณาบริเวณที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจ ไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ทางการเมืองปกติทั่วไปเข้าไปยึดกุมได้ไปตามหนทางของตนเอง

แต่นั่นเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่? เป็นคำตอบที่สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่เป็นจริงของโลกหรือไม่? น่าคิด

ทั้ง การ “เอนเกจ” และ “ดิสเอนเกจ” ในกรณีนี้ ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย “ตามอำเภอใจ” ในโลกของความเป็นจริงทุกวันนี้ เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่า การ “ปล่อยวาง” จากตะวันออกกลางและโลกมุสลิม ก็ไม่ได้ช่วยให้เกิด “ความเข้าใจ” ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น

ความจริงที่น่าสนใจอีกประการ ที่ดำรงอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ปั่นป่วนรุนแรงที่พุ่งเป้าไปยังสหรัฐอเมริกา ในเวลานี้ก็คือ ยังคงมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชูป้ายแสดงความ “เสียใจ” และ “ขอโทษ” ต่ออเมริกัน ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับ “เพื่อน” ของพวกเขาอย่าง “คริส สตีเวนส์” ที่ลิเบีย

อาจบางที นั่นคือ “หน่ออ่อน” ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เพียงสหรัฐอเมริกาต้องการ โลกทั้งโลกก็ต้องการ

ล้มเลิก ทอดทิ้งให้มันเหี่ยวเฉาตายไปง่ายๆ…น่าเสียดายยิ่ง ไม่ใช่หรือ?

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1347775768&grpid=&catid=02&subcatid=0202

 

ป้ายกำกับ: ,