RSS

Tag Archives: แผนที่ผลลัพธ์

introduction on Outcome Mapping

เมื่อ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผม อ.อรทัย (มหิดล) และ อ.พินยุพา (นเรศวร) ได้รับเชิญ จาก IDRC สิงคโปร์ ให้ไปแนะนำเรื่อง outcome mapping และประสบการณ์การใช้ OM ในสถานการณ์จริง ให้แก่ นักวิจัยที่ทำเรื่อง City Innovation System ที่ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะสถาปัตย์ จุฬ่า – AIT/ และอาจารย์จากฟิลิปปินส์ / อินโดนีเซีย / มาเลย์เซีย / ฮ่องกงและเวียดนาม ประมาณ 25 คน ณ โรงแรม iblis แถวๆ สาธร

เราใช้เวลานำเสนอและแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อย่าง biotechnology / information technology ประมาณ 3 ชั่วโมง จากการประเมินตามประสบการณ์ของพวกเรา เราคิดว่า น่าจะมีผู้ที่สนใจจริงๆ สัก 2-3 คน เท่านั้น

ก็มันเป็นเรื่องยากที่จะทำใจยอมรับจริงๆ นี่ครับ ว่าเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานด้วย

อันนี้เป็น file ที่ใช้นำเสนอครับ (1.4 MB)
introduction OM

OM

 
 

ป้ายกำกับ: ,