RSS

Tag Archives: thinkpad

จดหมายร้องเรียนและให้แสดงความรับผิดชอบ ถึง lenovo ประเทศไทย

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียน ผู้จัดการ Lenovo ประเทศไทย
สำเนาเรียน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เรื่อง ขอคำอธิบายและการแสดงความรับผิดชอบของบริษัท Lenovo ประเทศไทย

พวก เราตามรายชื่อด้านท้ายนี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้  Thinkpad ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน Thinkpad  อันเนื่องมาจากการมีนโยบายใหม่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 และจากการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลการรับประกันของเครื่อง x201i  ทั้งๆ ที่การซื้อ Notebook ในแต่ละครั้งนั้น การรับประกันหลังการขาย คือ ปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งที่ผู้บริโภคใช้พิจารณา รวมถึงความรับผิดชอบในบริการหลังการขาย ซึ่ง Thinkpad  ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับ   แบรนด์ Thinkpad มาโดยตลอด

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเงื่อนไขการรับประกัน มีรายละเอียดดังนี้

1)   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันสำหรับเครื่องที่ซื้อจากต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2554

ทั้ง นี้ไม่ว่าจะเป็น Thinkpad มือ 1 หรือ มือ 2 ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ (ทั้งซื้อเอง หรือซื้อผ่าน e-bay) การนำเครื่องเข้าศูนย์ฯ เพื่อขอรับบริการการซ่อมเครื่องหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็น หลักฐานการจ่ายเงิน หนังสือเดินทางที่แสดงว่าผู้ซื้ออยู่ในต่างประเทศในช่วงนั้นๆ เป็นต้น

การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พวกเราเห็นว่า Lenovo กำลังออกนโยบายที่เอาเปรียบผู้บริโภค เพราะก่อนหน้านี้ การนำ Thinkad เข้าศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จะตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ (ซึ่งถูกซื้อมาในราคาที่จ่ายค่าประกันไว้แล้ว) ว่ายังอยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่  ถ้ายังอยู่ในการรับประกัน ศูนย์ฯ ก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ดีดังเดิม ส่วนใครจะเป็นเจ้าของเครื่องอย่างไรนั้น  ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขความรับผิดชอบของการรับประกันแต่อย่างใด

นโยบาย ดังกลาวยังกระทบกับชาวต่างชาติในบริษัทต่างๆ ที่นำ Thinkpad มาใช้ในเมืองไทย ก็คงไม่มีใครจะนำใบเสร็จการซื้อ Thinkpad ติดตัวมาด้วยอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ การอ้างว่าเพื่อป้องกันเครื่องที่ถูกขโมยมา เอามาใช้บริการ ก็ไม่มีนำหนัก เนื่องจากหากเป็นเครื่องที่ขโมยมา เจ้าของเครื่องก็จะแจ้งกับตำรวจและแจ้งศูนย์ฯ ตามแนวปฏิบัติปกติอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อศูนย์ฯ ตรวจพบ ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ก็ปฏิเสธการซ่อมเครื่องได้อยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน นโยบายนี้ที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปี 2554 แต่กลับให้มีผลบังคับย้อนหลังกับเครื่องที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้แสดงถึงความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคแต่อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบความไม่พอใจของผู้บริโภคได้ที่
http://www.thaithinkpad.com/forum/index.php/topic,13375.0.html

2)   การเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลเงื่อนไขการรับประกันของ Thinkpad ในรุ่น X201i

ทั้ง x201i 3323 EAT and x201i 3323 L7T  ที่ผู้บริโภคพบว่า เงื่อนไขการรับประกันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในวันที่ซื้อเครื่องมา โดยเปลี่ยนจากเงื่อนไขที่เป็นการรับประกันแบบ onsite มาเป็นแบบ carry in   ดูตัวอย่างดังรูปข้างล่างนี้

และสามารถดู ความไม่พอใจและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
http://www.thaithinkpad.com/forum/index.php/topic,13940.0.html

เหตุการณ์ ดังกล่าว พวกเราได้รับการบอกกล่าวจาก Facebook ของ Lenovo Lover ว่า เป็นความผิดพลาดของการจัดทำฐานข้อมูลจากประเทศจีน และ Lenovo ประเทศไทย จำเป็นต้องยึดตามรายละเอียดที่พิมพ์ไว้ในโบว์ชัวร์ คือ “3 Year Carry-In Warranty”

คำ อธิบายข้างต้น พวกเราไม่คิดว่าเป็นคำอธิบายของผู้บริหารองค์กร ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่ได้มีการใช้วิจารณญาณและไม่ได้มีน้ำหนักมากพอ ที่จะเป็นเหตุผลให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องปัดความรับผิดชอบ โดยการยัดเยียดความบกพร่องและผิดพลาดของพนักงานตนเอง มาให้กับ ผู้บริโภคในประเทศไทย

อนึ่ง พวกเรา ได้พยายามติดต่อเพื่อหาคำตอบของเหตุการณ์ทั้งสองข้างต้นมาเป็นระยะเวลาพอ สมควร แต่กลับไม่มีปฏิกิริยาที่จะแสดงถึงความสง่างามที่ Lenovo ประเทศไทยจะออกมาตอบคำถาม หรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ  มีเพียงการโทรศัพท์จาก service manager มาอธิบายกับผู้บริหารของ www.thaithinkpad.com เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรไปมากกว่าการแสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถในการจัดการปัญหาที่ดีได้

ดัง นั้น พวกเราดังมีรายชื่อตามท้ายนี้ จึงทำจดหมายเพื่อยื่นต่อ Lenovo ประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อขอให้ Lenovo ประเทศได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดย

กรณีการออกนโยบายใหม่ ต้องไม่มีผลย้อนหลังกับเครื่องที่ซื้อไปก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย และจะดีกว่าหาก Lenovo ประเทศไทยจะคงแนวทางปฏิบัติเดิม (ซึ่งเหมือนกับในประเทศอื่นๆ ) ที่ Lenovo จะดูแลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระยะเวลาประกันให้ดีที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขว่าใครจะเป็นเจ้าของเครื่องนั้น ยกเว้นเป็นเครื่องที่ได้รับการแจ้งว่าขโมยมา

กรณีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันในฐานข้อมูล ของ Thinkpad x201i  บริษัทควรจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขการรับประกันเดิมที่ปรากฏในฐานข้อมูล นั่นคือ การรับประกันแบบ onsite เนื่องจากเป็นความบกพร่องของพนักงานในองค์กร Lenovo เอง ไม่ควรผลักความรับผิดชอบและความเสียหายมายังผู้บริโภคประเทศไทย

และ เนื่องจาก กรณีทั้งสองข้างต้นกระทบกับสิทธิของผู้บริโภคไทยโดยตรง พวกเราจึงใคร่ขอให้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในฐานะองค์กรอิสระ (third party) ได้ช่วยทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัท Lenovo ประเทศไทยด้วยว่า เป็นการดำเนินการที่เอาเปรียบผู้บริโภคไทยหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

http://www.thaithinkpad.com/forum/index.php/topic,14124.0.html

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 17, 2011 in เรื่องควรรู้

 

ป้ายกำกับ: ,

Thinkpad…..notebook ของผม

ผมได้สัมผัส thinkpad ตัวแรกก็คือ x61 ครับ เครื่องที่ซื้อเป็นเครื่องที่เขาซื้อมาเป็นล็อตใหญ่ แล้วเอามาขายต่อ เราติดต่อซื้อขายและส่งของกันที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ แถวๆ ตลิ่งชัน จะว่าไป คล้ายๆ กับ พวกส่งยาบ้า เลยครับ

ผมใช้อยู่ไม่นาน ก็ส่งต่อให้ผู้หญิงที่ผมรัก เพราะคิดว่ามันเบาดีกว่า ให้เธอหิ้ว Dell D630 ในขณะที่ผมหันไปหา x40 เดิมๆ เลย pentium M …ผมเพิ่งตระหนักว่า งานอาจารย์แบบผม spec ธรรมดาๆ นี่ก็เหลือเฝือคร้าบ ไม่ต้องวิ่งไล่ตาม CPU ใหม่ๆ ที่ออกมาเรื่อยๆ ….แต่ตอนหลังนี่พอ window 7 ออกมา ผมก็หวั่นไหวไม่น้อย

ผมใช้ x40 ตอนนี้ก็ตัวที่ 2 ครับ ตัวแรกได้มา ไม่มี bluetooth ทำให้ผมไม่สามารถใช้ wireless presenter ได้ จึงขายต่อให้น้องที่ชอบ notebook เครื่องเล็กไป ส่วนเครื่องที่ผมใช้อยู่ขณะนี้ ก็ spec ธรรมดาๆ แบบนี้ ครับ…

X40 : P(M) 1.4 GHz LV, 1.5 GB RAM, 60GB 4200rpm HDD, 12.1 XGA(1024×768) TFT LCD, Intel Extreme, Intel 802.11b/g wireless(MPCI), Bluetooth/Modem(CDC), 1Gb Ethernet(LOM), Secure Chip, 8 cell Li-Ion battery, WinX

ผมได้เข้าสู่แวดวงคนใช้ thinkpad เมื่อผมซื้อ x61 ผมค้นไปค้นมาไปเจอ www.thaithinkpad.com เข้าโดยบังเอิญ นับจากนั้นเป็นต้นมา ผมก็ติดบอร์ด TTP งอมแงมครับ….จนได้รับความไว้วางใจให้เป็น ทีม Mod ร่วมกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ อีก 4-5 คน

ผมเรียนรู้ Thinkpad เพิ่มเติมหลายอย่าง จนผมชอบใจในตัวมันมาก ไม่ว่าจะเป็น …keyboard ที่ผมคิดว่ามันดีมากต่อการพิมพ์งาน เพราะเด้ง แข็งแรง ตอบสนองนิ้วดีมากครับ …..trackpoint ปุ่มสีแดงมหัศจรรย์  ที่ผมสามารถใช้มันโดยไม่ต้องการเม้าส์อีกต่อไป ยี้ห้ออื่นอย่าง Dell ก็มีปุ่มนี้ แต่ใช้ได้ไม่ดีเท่า thinkpad …..thinklight ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ละครับ ที่มี notebook ออกแบบติดไฟส่องสว่างมาให้เห็น keyboard เวลาอยู่ในที่ประชุมที่มืดๆ โดยไม่รบกวนใคร…system update คือ สุดยอดระบบการทำให้ software ทั้งหลายในเครื่องใหม่อยู่เสมอ…..และผมก็ชอบ x series มาก ด้วยความเบาและบาง และทำให้ไหล่ผมปวดน้อยลง

ล่าสุดเมื่อวารที่ผ่านมา มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ไปประชุมกับ Matthew Kohut ตำแหน่งเป็น Lenovo WorldWide Competitive Analysis 

ซึ่งมีรายงานอยู่ใน blognone  http://www.blognone.com/node/12952

ผมขออนุญาต นำบางตอนมา post ต่อนะครับ………………………………..

ThinkPad ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กพีซีที่กลายเป็นศาสนาไปแล้ว เช่นเดียวกับโน้ตบุ๊กของแอปเปิล คุณพี่ Matthew ก็เปรียบได้กับหนึ่งในศาสดาที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพบปะกับผู้ใช้ ThinkPad และรับฟังความคิดเห็นกลับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆ สิ่งที่ต่างออกไปจากโน้ตบุ๊กแอปเปิลคือ ThinkPad แต่ละเครื่องนั้นอัดแน่นด้วยแนวคิดเชิงวิศวกรรมอย่างมากจนไม่น่าเชื่อ (ไม่มีแนวคิดเชิงศิลปะแม้แต่น้อย ถ้ามี มันจะถูกตัดออกไป)

ผมไม่ได้ขอสไลด์ของ Matthew มาด้วย แต่เปิดสไลด์มาคำแรกก็เห็นภาพแล้ว

ThinkPad = Rock Solid

Matt เริ่มการนำเสนอโดยอ้างตัวเลขจากหนังสือพิมพ์ USA Today ซึ่งไปศึกษาร่วมกับ Dell ดูว่าส่วนมากโน้ตบุ๊กพังเพราะอะไรบ้าง คำตอบเป็นดังนี้

 • ทำอาหารหรือน้ำหกใส่ 34%
 • ทำตก 28%
 • Worker Anger เขาเขียนอย่างงี้จริงๆ ประมาณว่าคนใช้อารมณ์เสียเลยระบายกับเครื่อง 13%
 • ตอนพกพาไม่ได้ปกป้องอย่างดีพอ 25%

แน่นอนว่าจุดขายของ ThinkPad คือเรื่องความอึดและถึก ลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน ToughBook จาก Panasonic

 • ToughBook ผ่านสเปกการทดสอบทางการทหาร 9 รายการ
 • ThinkPad ผ่าน 8 รายการ
 • ThinkPad ราคาถูกกว่า ToughBook ครึ่งหนึ่ง และบางกว่ามาก!!!

ปรัชญาการออกแบบของ ThinkPad มีอยู่ว่า

More Protection is Better

จากนั้น Matthew จึงเริ่มลงรายละเอียดว่า ThinkPad มีการปกป้องอะไรให้บ้าง

 • มีแผ่นโลหะครอบฮาร์ดดิสก์ทั้งด้านบนและด้านล่าง
 • Role Cage เป็นเส้นใยห่อหุ้มตัวเครื่อง ลดแรงกระแทก รุ่นสูงๆ มีบน-ล่าง รุ่นต่ำมีด้านล่างด้านเดียว
 • ยางรองเครื่องด้านล่าง ไม่เป็นยางแบนๆ เหมือนยี่ห้ออื่น แต่เป็นรูปคลื่น ลดแรงกระแทกได้ดีกว่าเวลาวาง พัฒนาเลียนแบบอุ้งเท้าของแมว ลึกซึ้งๆ
 • การป้องกันจอ รุ่นสูงๆ จะใช้กรอบจอทำด้วย carbon fiber ซ้อนทับกันหลายๆ ชั้นเพื่อความแกร่ง ด้านข้างทำด้วย glass fiber
  • ทดลองปล่อยบอลหนักครึ่งกิโลตกใส่เครื่องที่ปิดอยู่ ดูว่าจอจะพังเมื่อไร สมัยก่อนจะมี Role Cage ต้องโยนบอลสูง 110 cm ถึงพัง พอมี Role Cage ตัวเลขกลายเป็น 170 cm
 • โน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นที่ฝาเป็นโลหะ จะต้องมีจุดที่เป็นพลาสติกใกล้ๆ บานพับ เพื่อวางเสาอากาศของ Wi-Fi (โลหะมันกันสัญญาณ) แต่ของ ThinkPad ไม่ต้องใช้โลหะ เพราะมี Role Cage และ carbon fiber อยู่แล้ว ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ดีขึ้น 25% และแบตอยู่ทนขึ้นอีก 15 นาที
 • เค้าบอกว่า SSD โยนลงจากตึก 20 ชั้นไม่เป็นไร อันนี้ Matthew ยืนยันว่าลองมาแล้วด้วยตัวเอง ทำเอาตื่นเต้นกันทั้งห้อง เขายังบอกด้วยว่าถ้าเคยใช้ SSD แล้วจะไม่อยากกลับไปใช้ฮาร์ดดิสก์อีกเลย
 • การระบายความร้อน จะไม่ระบายออกจุดที่สัมผัสกับผิวหนัง คือ ด้านล่างหรือที่วางมือ แต่จะให้ระบายออกด้านข้างแทน
 • โปรแกรม Power Manager ของ ThinkPad ทำงานที่ระดับฮาร์ดแวร์ ไม่ใช่ระดับซอฟต์แวร์เหมือนกับ Power Manager ของวินโดวส์ ปิดด้วยคำพูดสุดเท่

“We know our hardware.”

 • เรื่องการจัดการพลังงาน ทำทุกอย่างเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น ถ้าลองแจกแจงดูแล้ว จอ LCD กินไฟประมาณ 56% ของโน้ตบุ๊ก ตามมาห่างๆ ด้วยชิปเซ็ตและ CPU
  • การเปลี่ยนมาใช้จอแบบ LED Backlit ให้แบตเพิ่มอีก 40 นาทีถ้าเทียบกับจอแบบ CCFL
  • DDR2 กินไฟมากกว่า DDR3 อยู่ 15 นาทีแบตเตอรี่ อันนี้ความรู้ใหม่ของผมเหมือนกัน
 • ป้องกันของเหลวหกใส่
  • หลายยี่ห้อบอกว่ามีถาดรองรับของเหลวใต้คีย์บอร์ด แต่ของ ThinkPad เอียงทำมุมให้ของเหลวไหลลงได้เร็วขึ้น
  • ใต้เครื่องมีรูให้น้ำไหล ตอนแรกมีรูเดียว ตอนนี้เพิ่มเรื่อยๆ เป็น 3 รูแล้ว
  • เมื่อก่อนใช้รูกลม เกิดแรงตึงผิว น้ำไหลช้า ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้รูสี่เหลี่ยม ลดแรงตึงผิว
  • ยี่ห้ออื่นทดสอบน้ำหกใส่ ด้วยการใช้น้ำสะอาดปริมาตร 30cc
  • ThinkPad ใช้ของเหลว 120cc ประกอบด้วยน้ำธรรมดา โค้ก กาแฟที่เติมนมและน้ำตาล ที่เท่สุดมีวิศวกรคนญี่ปุ่นทดสอบด้วย Asahi ก็ประสบความสำเร็จด้วยดี

จากนั้นเป็นเรื่องมองไปข้างหน้า ดูว่าโน้ตบุ๊กในปี 2020 จะหน้าตาเป็นยังไงบ้าง คุณ Matthew ก็แนะนำฟีเจอร์ที่คาดว่าจะมีให้ฟังหลายอย่าง เช่น

 • Hotswap Battery – ถอดแบตออกแล้วเครื่องยังอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่ง เปลี่ยนแบตได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง
 • Wireless Docking – ชาร์จแบตไร้สาย แบบเดียวกับ Palm Pre
 • Virtualization – อยู่บ้านใช้ environment แบบหนึ่ง พอมาที่ทำงานก็เปลี่ยนเป็นของที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย โดยใช้โน้ตบุ๊กตัวเดิม
 • ฟีเจอร์คล้ายๆ Find My iPhone สั่งปิดเครื่อง ThinkPad ได้จาก SMS เวลาถูกขโมย ฟีเจอร์นี้มีแล้วในสหรัฐ
 • ThinkPad มี Expansion Bay ต่อขยายอุปกรณ์ได้หลายอย่าง โดยส่วนตัวของ Matthew เขาอยากได้หูหิ้ว (แบบ OLPC) จะได้เดินหิ้วไปมาได้เหมือนกระเป๋า
ส่วน อื่นๆ เพื่อนใน thaithinkpad ได้สรุปไว้ให้แล้ว ใครที่ใช้ thinkpad / IBM ลองตามอ่านดูครับ
รายงานสรุป
เก็บตกประเด็นกลุ่มเล็ก
ประเด็นอื่นๆ
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 1, 2009 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: ,